Alt mye enklere på SFO

SFO administrasjon

Kaller det et tidsskille

Tiden før og etter Visma kan ikke sammenlignes. Nå er alt mye enklere.

– Jeg vil kalle perioden etter Visma som et tidsskille. Nå jobber vi en digital løsning som er enkel å jobbe i, lett å forstå, oppdatert og brukervennlig. Det er en ny hverdag etter at vi tok i bruk Visma til administrasjon, forteller Kari Synnøve Tveit, som jobber med skoleadministrasjon med utvidet ansvar for SFO ved Kvinnherad kommune.

Hovedmålet med Visma Flyt Skole er å effektivisere administrasjonen av norske skoler. Løsningen skal fungere som et optimalt arbeidsverktøy, for å løse brukernes oppgaver på en effektiv måte.

Tid til andre ting

– Tidligere kunne en hel dag gå med på å legge inn variabel lønn. Det var lett å gjøre feil. Nå er det enkelt å legge inn fordi løsningen er brukervennlig. Med Visma Flyt Skole går det av seg selv, forteller Tveit.

Variabel lønn kunne være en utfordring da det ikke alltid ble korrekt på grunn av manuelle timer. Nå legger Tveit inn alle opplysninger, og systemet legger sammen korrekt.

– Visma Flyt Skole skiller seg ut med at det er oversiktlig og brukervennlig. Jeg merker at jeg får god kontroll, og det er en trygghet at alt fungerer.

 

Enkelt å skrive inn elever

Tidligere gruet administrasjonen seg til innskriving av nye elever da det tok mye tid å innhente informasjon. Nå henter de opplysningene fra folkeregisteret, og legger elevene inn i klasse, gruppe og lignende.

– Nå er det mye enklere å skrive inn elever, og det er kjekt. Det er faktisk veldig enkelt, smiler Tveit, og poengterer at det er gjort på null komma null.

Kari Synnove Fisketjønn Tveit

Ivaretar dagens krav

For Aktivitetsskolen sin del har kommuner ulike tilbud. I dagens system legges barnets tilbud inn, og person som skal motta faktura. Søsken legges inn og får søskenvariasjon. Hvis det er Flyktningkontoret som skal betale blir disse opplysningene ført inn.

– Jeg synes også at løsningen ivaretar dagens krav til dokumentasjon på en god måte, og det samhandler godt med andre IT-system, blant annet Visma Enterprise, som er vårt økonomi og lønnssystem, forteller Tveit.

Gode løsninger betyr mer tid til elevene

Med noen tastetrykk ligger karakterene i en skyløsning. Dette fører til bedre oversikt, enklere arbeidshverdag og økt mobilitet.

Tiden da karakterer ble ført inn for hånd i en protokoll og signert, er forbi. Med noen tastetrykk ligger karakterene inne i et system. Før karakterene skal sendes ut får brukerne en påminnelse i Visma Flyt Skole. Det er med på å gi en økt trygghet.

Fra skeptisk til entusiastisk

– Jeg var skeptisk til å ta i bruk en ny administrasjonsløsning, ikke fordi vi ikke hadde behov, men alt som ventet oss med en ny løsning. Etter å ha jobbet i Visma Flyt Skole dette skoleåret er jeg svært positiv. Det har vært enkelt å sette seg inn i det og ikke minst å bruke det, forteller Arne Lunestad, inspektør på Rosendal ungdomsskole.

I 25 år har Lunestad jobbet i skolevesenet, som både lærer og inspektør. Han merker stor forandring siden den gang.

Arve Lunestad

– Før måtte vi gjøre alt for hånd, mens nå jobber vi heldigitalt. Det er mye enklere og oversiktlig i dag enn før. Samtidig er det mye større krav til dokumentasjon og rapportering, og da er man avhengig av å jobbe i systemer som innehar brukernes behov, og er oppdaterte på dagens krav. Det må bidra til å effektivisere arbeidshverdagen og ikke motsatt, sier han.

Større krav til dokumentasjon

Kommunene pålegges stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. Resultater av nasjonale prøver skal apporteres til Utdanningsdirektoratet og karakterer rapporteres til Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Sentrale myndigheter stiller også strengere krav til elektronisk arkivering.

Disse kravene understøttes godt av Visma Flyt Skole, og underletter rapporteringsarbeidet.

Opplever en forenklet hverdag

Rosendal ungdomsskole har siden 2005 jobbet i elektroniske løsninger, men opplever først nå en forenkling av arbeidshverdagen.

– Min hverdag har helt klart forenklet seg ved å bruke Visma Flyt Skole. Jeg har i dag god kontroll over hver enkelt elev. Lurer jeg på noe finner jeg raskt informasjonen jeg leter etter.

– Det er en intuitiv løsning og fanene er selvforklarende. Brukermanualen ligger der og forklarer steg for steg hva du skal gjøre og hvordan. Det er helt avgjørende at løsningen vi bruker er enkel å forstå og effektiv for oss å bruke. Når vi jobber i et enkelt arbeidsverktøy får vi mer tid med elevene, forteller Lunestad.

Nettbasert skyløsning

Det at løsningen skulle integreres lett med relevante systemer, sørge for en effektiv rapportering og automatisk arkivering, samt at løsningen var enkel å bruke, var viktig for inspektøren da Rosendal ungdomsskole skulle ta i bruk Visma Flyt Skole.

Med Visma Flyt Skole kan både lærere og administrasjon logge seg inn på den nettbaserte løsningen – uavhengig av hvor de er. I tillegg til bedre oversikt kan brukerne se om en karakter eller annet mangler, som gir en ekstra kvalitetssikring.

I Visma Flyt Skole har inspektøren full oversikt over variabel lønn, vikarer, elever, karakterer, fravær, orden og oppførsel, fag, tilleggsfag, valgfag, eksamen, grupper, kontaktpersoner, foresatte og arkiverte bilag.

Få et innblikk i funksjonalitetene

I løpet av få minutter får du se en oversikt over nyttige dashboard og funksjoner i Visma Flyt Skole.

Se demovideo »