Gå til hovedsiden

WCAG 2.1 er på vei!

Så mye som 15 % av verdens befolkning har en eller annen form for funksjonell eller kognitiv nedsettelse. Nye teknologier, spesielt touch skjermer, gjør gapene mellom de som kan, og de som ikke kan benytte IKT-løsninger, større. WCAG 2.1 er en utvidelse av WCAG 2.0, og har som mål å redusere gapene som følge av ny teknologi.

WCAG 2.1 illustrasjon

Norge er det landet i Skandinavia som har kommet lengst når det gjelder å utvikle IKT-løsninger som legges til rette for alle. Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i WCAG 2.0 standarden. I WCAG 2.1 vil det komme ytterligere retningslinjer som reflekterer endringer som er skjedd på weben i etterkant av at WCAG 2.0 ble lansert.

 

WCAG 2.1

WCAG 2.1 er en utvidelse av WCAG 2.0, og har som mål å redusere gapene som følge av ny teknologi. WCAG 2.1 er designet for å være bakoverkompatibel. Dette vil si at nettsider som etterlever WCAG 2.1 standarden også vil etterleve kravene fra WCAG 2.0.

Arbeidet med WCAG 2.1 har resultert i omkring 60 nye suksesskriterier.

Standarden er fortsatt under arbeid, og frem til september/oktober 2017 ligger utkastet tilgjengelig for kommentarer fra allmennheten. De som jobber med den nye standarden er avhengig av innspill fra mennesker som selv har erfaringer med IKT og funksjonsnedsettelser for å kunne lage gode kriterier. Utviklere og deres kodekompetanse er også svært viktig for å få innspill på hva som faktisk er mulig å utvikle. Kriteriene er avhengige av å være gjennomførbare og fleksible for at de skal kunne anvendes og komme til nytte.

 

Hva er nytt i WCAG 2.1?

Hovedfokuset i WCAG 2.1 er å utvikle suksesskriterier som kan gjøre løsninger mer tilgjengelige for svaksynte, folk med kognitive utfordringer og læringsvansker, samt mobile grensesnitt. Nedenfor gir jeg noen eksempler på nye kriterier som vil være med på å dekke disse behovene. Det er viktig å presisere at ikke alle kriteriene er 100 % fastsatt.

For å gi svaksynte en bedre brukeropplevelse er det i WCAG 2.1 et kriterium som innebærer mulighet for å forstørre innhold opp til 400 % uten tap av innhold eller funksjonalitet (suksesskriterium 1.4.11, nivå A). Det vil også bli et kriterie at grafiske elementer som visualiserer innhold eller funksjonalitet skal ha en kontrast på minst 4.5:1 mot de tilhørende fargene. Et eksempel på dette kan være kakediagrammer, hvor det skal være mulig å se forskjell på de ulike fargene brukt for å visualisere dataene.

Det vil også bli strengere krav til enkelt og klart språk (suksesskriterium 3.1.7, nivå A). Det kan virke vanskelig å måle hva som er enkelt språk og ikke, men i utkastet til WCAG 2.1 kan man imidlertid se at det utarbeides konkrete retningslinjer som skal hjelpe med å formulere gode og tydelige setninger.

Innhold på mobile grensesnitt og touch skjermer vil også bli gjort mer tilgjengelig. Det vil for eksempel være et kriterium at klikkflater må ha en viss størrelse (suksesskriterium 2.5.1, nivå A), slik at de skal være enklere å treffe for brukere som har skjelvinger i hendene eller begrenset bevegelighet i fingrene.

WCAG 2.1 vil ikke gjøre løsningene dine 100% universelt utformet, men den er med på å inkludere enda flere i det teknologiske samfunnet vi i dag lever i. WCAG 2.1 er planlagt å være ferdigstilt juni 2018. Hvis du er nysgjerrig på hvilke suksesskriterier som allerede er bestemt, og hvilke som fortsatt er under diskusjon kan du ta en titt på lenken under.

Førsteutkast til WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/)

Våre tjenester: Universell utforming

 

Hva nå?

Det kan virke overveldende å måtte forholde seg til så mange nye kriterier. Husk at kriteriene er laget for å hjelpe organisasjoner og virksomheter på veien mot et mer tilgjengelig samfunn, ikke for å straffe flest mulig. Fokuset bør ligge på hvordan man best kan benytte disse kriteriene for å lage bedre løsninger, og ikke hva som skjer dersom man ikke følger dem. Et første steg kan være å bestemme hvordan organisasjonen din skal forholde seg til universell utforming. Vil dere kun følge minstekravene, eller ønsker dere å være en ekspert på området?

Vi i Visma ønsker å være sistnevnte. Vi hjelper deg gjerne med design og frontend-utvikling. Kontakt oss for en uformell prat.

Mest populære