Gå til hovedsiden

Millennials og kundelojalitet

Ikke alle butikker vet hvordan de skal treffe disse kjøpesterke nye gullkundene. Vet du?

Retailtrender
Retailtrender

Hvem er millennials?

Millennials er i dag mellom 16 og 36 år gamle. Aldersspennet omfatter skoleelever, studenter, husstander uten barn, og småbarnsfamilier. De er i livsfaser hvor mye endres og besluttes, og mange planer legges. Dette gjør dem til en viktig kundegruppe.

Ikke alle butikker vet hvordan de skal treffe disse kjøpesterke nye gullkundene. Millennials stiller nemlig helt andre krav til butikker, kundeklubber og markedsføring enn resten av befolkningen.

Millennials og kundelojalitet

Stadig flere virksomheter oppretter ulike former for kundeklub­ber og lojalitetsprogrammer. Et godt kundeprogram vil kunne bidra til økt vekst gjennom å fremme et høyere konsum hos eksisterende kunder, kan bidra til mer tilfredse kunder og hjelpe bedriften med å generere flere nysalg. Millennials utgjør en stor og viktig kundegruppe for svært mange virksomheter.

Lær mer om millennials

Visma Retail har laget en rapport som tar for seg hvordan denne målgruppen opplever kundelojalitet og kundeklubber i det norske markedet. Rapporten tar også for seg hvordan denne generasjonen bruker teknologi og medier, og ser dette opp mot såkalte non-millennials.

Ikke uventet viser rapporten at millennials har andre for­bruksmønstre enn generasjonene før dem. Dermed tiltrekkes de også av andre typer kundeklubber og lojalitetsprogrammer.

Rapporten byr på verdifull innsikt for hvordan du bør legge opp kundeklubben for å kommunisere best mulig med denne målgruppen.

Last ned rapporten her

 

Mest populære