Gå til hovedsiden

Vil øke mangfoldet i Visma med nytt samarbeid

Visma har inngått et treårig samarbeid med #Hunspanderer, en organisasjon som jobber aktivt for å øke kjønnsbalansen i norsk næringsliv.

Visma inngikk nylig et treårig samarbeid som Founding Partner av #HunSpanderer, en organisasjon som jobber med forskningsbasert tilnærming for kjønnsbalanse i bedrifter. Kveldens arrangement, det andre i rekken med likestilling på agendaen, hadde både representanter fra  #Hunspanderer og konsernledelsen i Visma på talerlisten.

Vi kommer til å jobbe sammen for å skape større mangfold i Visma. Dette betyr at vi må endre ting vi gjør ubevisst for å oppnå økt balanse, som igjen fører til bedre resultater, fortsatte Moan.

Visma som Founding Partner

Visma går inn som én av ti Founding Partners sammen med blant annet DNB, Schibsted, Thommesen, KPMG og Accenture, og vil samarbeide om å finne løsninger for å øke kjønnsbalansen i næringslivet. Gjennom samarbeidet vil #Hunspanderer arrangere eventer, utvikle tiltak, tilby rådgivning og jobbe aktivt med Harvard og UiO om felles forskningsprosjekter.

VIL ØKE MANGFOLDET: Konserndirektør i Visma, Øystein Moan, tar et oppgjør med kjønnsubalanse i arbeidslivet.

Viktig for rekruttering

– For oss er det viktig å tiltrekke de beste talentene, og selvsagt utvikle de talentene vi allerede har i organisasjonen. Da må alle få like muligheter i utgangspunktet, og samarbeidet med #Hunspanderer vil bevisstgjøre temaet og bidra aktivt med tiltak for å øke mangfoldet i Visma, sa Moan.

Visma har allerede innført obligatorisk IQ-testing av alle kandidater som et tiltak for å motvirke ubevisst  diskriminering. Dette gjør at alle stiller likt, og at faktorer som kjønn, etnisitet og klesstil ikke blir avgjørende.

– I Norge er det svært lav arbeidsløshet, og det er stor kamp om å hente inn de beste talentene. Vi har stor tro på at satsing på økt mangfold vil lønne seg. Dette handler som sagt ikke om Corporate Social Responsibility, men om lønnsomhet, og vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet, avsluttet Moan.

Ubevisst diskriminering

Grunnlegger av #Hunspanderer, Marie Louise Sunde, og kollega Isabelle Ringnes har begge opplevd ubevisst diskriminering. Som kirurg har Sunde blitt diskriminert på bakgrunn av kjønn i mange situasjoner, og som en av relativt få kvinner i en mannsdominert teknologibransje, har Ringnes stadig måtte overbevise andre om sin egen kredibilitet.

– Det er ikke én episode som er avgjørende, men akkumulert og over tid danner ubevisst diskriminering et mønster som har stor påvirkning på personen det gjelder, sa Sunde.

ENGASJERTE: Marie Louise Sunde (foran t.h.) og Isabelle Ringnes i #Hunspanderer har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sitt likestillingsarbeid.

Økt balanse skaper bedre resultater

– Det er ikke lønnsomt å ha en homogen gruppe mennesker som avgjør hvilke produkter og tjenester en bedrift skal levere. Skal man bli best er det viktig å rekruttere fra hele, ikke halve befolkningsgruppen, sa Ringnes.

En studie fra Talentful viser at Fortune 1000-selskaper med kvinnelig CEO gjør det omtrent 30 % bedre enn selskaper med mannlig CEO. Kvinner i toppledelsen er altså bra for resultatene, og #Hunspanderer mener forskningsbasert tilnærming er nøkkelen til å oppnå reell balanse som bidrar til bedre måloppnåelse og økonomiske resultater.

– Bedriftskulturen er mye mer gjennomsyret av kjønnsstereotypier enn det vi er klar over, og dette er en av årsakene til at vi har så stor kjønnsubalanse i toppledelsen, fortsatte Ringnes, som hadde flere forslag til hvordan man kan begynne å skape endring:

– Vi må bevisstgjøre alle ansatte på ubevisst adferd ved å vektlegge positivitet og gode løsninger, erstatte kritikk med humor og invitere alle til å se sin rolle i arbeidet med å bli kvitt ubevisst diskriminering.

 

DISKUSJON: Viktige temaer kom på banen da Visma åpnet for samtaler om ubevisst diskriminering blant de ansatte.

Den viktige samtalen

Hvorfor tar det lenger tid for en kvinne å oppnå forfremmelse enn en mann? Og hvorfor sier over halvparten av alle menn at de ikke prioriterer likestilling fordi de føler at det favoriserer kvinner? Dette var noen av spørsmålene som dannet grunnlag for diskusjonsgrupper blant de ansatte etter foredraget.

Det finnes selvsagt ingen enkle svar på disse problemstillingene. Mange mente at dette er temaer det ikke snakkes nok om i organisasjonen; ved å bevisstgjøre at det faktisk eksisterer forskjeller i hvordan kvinner og menn behandles kan man oppnå mye. Det var stor enighet om at åpenhet og det å faktisk si fra hvis man opplever noe ubehagelig vil bidra positivt til å bekjempe ubevisst diskriminering og stereotypier.

Arrangementet satte i gang den viktige samtalen – nå gjelder det å gjøre ord til handling. Som Founding Partner av #Hunspanderer vil det skje mye  spennende i Visma fremover, og kveldens arrangement var en god start på veien mot å skape bevissthet om viktige temaer i organisasjonen. Neste gang håper arrangørene på enda flere mannlige deltakere, det er først da de gode diskusjonene, og ikke minst løsningene, kommer.

Les også: Visma setter ubevisst diskriminering på agendaen

 

Mest populære