Gå til hovedsiden

Visma setter ubevisst diskriminering på agendaen

Visma inviterte til paneldebatt om ubevisst diskriminering i næringslivet 17. oktober.

FULLT HUS: Debatten engasjerte på både panel og publikum

Marie Louise Sunde er kirurg og jobber aktivt med likestilling. I 2015 startet hun holdningskampanjen #ItsHerTreat, eller #HunSpanderer, som adresserer ubevisst diskriminering ved å engasjere både kvinner og menn til samtale for å endre tankesett.

Kveldens panel bestod av Kurt Swakhoven,  Development Director i Visma Software,  Maren Helle, tidligere Management Trainee i Visma, nå ansatt i reMarkable, Liza Collin, International Product Line Manager i Visma Enterprise og Jan-Egil Ragnhildstveit, Head of Commercial i Visma Collectors.

ENGASJERT: Sunde har gjennom likestillingsarbeidet deltatt i FN og Michelle Obamas kvinnekonferanse i Det hvite hus

Myter om kvinner og karriere

Sunde innledet kvelden med en gåte som illustrerte hvordan ubevisst diskriminering kan forekomme.

– En liten gutt og faren hans havner i en bilulykke. De blir kjørt til et sykehus, og den lille gutten må opereres. Kirurgen kommer inn i operasjonssalen, ser gutten og sier: “Jeg kan ikke operere, det er sønnen min.” Hvordan er dette mulig, utfordret Sunde.

Svaret er selvfølgelig at kirurgen er guttens mor, men svært få gjetter seg til dette. Sunde trakk parallellen videre til sin rolle som kirurg, der hun gjentatte ganger har vært utsatt for ubevisst diskriminering.

Hun fortsatte med å introdusere og knuse en rekke myter om kvinner i arbeidslivet. Selv om de fleste anser seg selv som kjønnsblinde, viser en studie utført av Agenda og Markedshøyskolen fra 2015 at det motsatte er tilfellet. I studien skulle deltakerne vurdere to personkarakteristikker som var helt identiske med unntak av navn. Selv om alle deltakerne mente de ikke hadde noen forutinntatt mening, scoret den mannlige personen mye høyere enn kvinnen på de fleste spørsmålene, som blant annet handlet om hvor kompetent og godt likt personen virket.  Studien viser at verken kvinner eller menn er kjønnsblinde, og at det må jobbes aktivt med holdninger for å endre dette.

Videre dementerte Sunde mytene om at årsaken til at kvinner er underrepresentert i toppledelse er at kvinner selv velger å ikke satse på karriere og ikke er nok “på”. Her refererte hun til en Harvard-studie om kjønn og lønnsforhandlinger som viser at mens en mannlig kandidat innhenter respekt ved å være tøff i forhandlinger, kan lik oppførsel hos en kvinne straffe seg ved at hun oppfattes som for pågående.

Mange opplever diskriminering

Det utviklet seg etter hvert til en interessant samtale mellom Sunde og debattantene, som ble utfordret med fakta om ubevisst diskriminering og spørsmål om egne erfaringer rundt temaet.

Det kom frem at samtlige debattanter selv har opplevd diskriminering. Collin fortalte om en episode der hun ble bedt om å hente kaffe i et møte der hun var beslutningstaker, og både Helle, Swakhoven og Ragnhildstveit delte erfaringer om hvordan de har blitt diskriminert på bakgrunn av alder.

UREDDE: Debattantene delte åpent fra sine egne erfaringer med publikum. Fra venstre: Swakhoven, Collin, Ragnhildstveit og Helle.

Engasjert publikum

Debatten engasjerte også publikum. Da Sunde tok opp fenomenet talent leak – at kvinner forsvinner hyppigere enn menn i karriereløpet  – kom en publikummer med forslag til tiltak som kan gjøres for å begrense tapet av kvinnelige talenter. Hun påpekte at strukturelle forhold som f.eks. ordlegging i rollebeskrivelser kan påvirke kvinner og menn ulikt, og at bevissthet rundt dette helt ned på rekrutteringsnivå kan bidra til å få flere kvinner inn i relevante studier og stillinger.

Sunde fortsatte med å legge frem en undersøkelse om likestilling som viser at selv i hjem med kvinnelig hovedforsørger, er det ofte kvinnen  som gjør størsteparten av husarbeidet. En i salen kom med et innspill om at kvinner selv også må våge å gi slipp på enkelte ansvarsområder, og poengterte at det er vanskelig å strekke til på alle områder hvis man samtidig skal ha tid og mulighet til å delta i karriereløpet.

Da Sunde ble bedt om å gi råd for hvordan man aktivt kan forebygge ubevisst diskriminering i bedriften, fremhevet hun at arbeidet må ha et langsiktig perspektiv. Tiltak må gjøres helhetlig og forankres i toppledelsen, men hun presiserte at en viktig start er å ha en åpen og inkluderende tone rundt temaet, og engasjere både kvinner og menn i samtalen.

Det ble trukket frem som et positivt element at Visma for noen år tilbake innførte objektiv testing av alle kandidater i starten av rekrutteringsprosessen. På denne måten blir alle kandidatene behandlet nøytralt før de møter til intervju.

Et steg i riktig retning

Debatten avsluttet med noen konkluderende tanker fra panelet. Swakhoven oppfordret alle til å snakke om temaet og være bevisst på at diskriminering forekommer. Collin understreket viktigheten av å ha en variert stab representert av begge kjønn for å sikre både salgsresultater og optimal drift. Ragnhildstveit sluttet seg til Collins oppfordring og uttrykte at det er viktig med et mangfold blant de ansatte for å skape en god balanse i alle avdelinger.

Helle fikk kveldens siste ord der hun la vekt på at vi må tematisere ubevisst diskriminering, og påpekte at inkluderingen av mannlige deltakere på kveldens arrangement virket lovende for det videre arbeidet.

Mest populære