Gå til hovedsiden

Universell utforming på timeplanen

I sommer har datateknikkstudenten, Marthe Frogner Bekkevold, satt universell utforming på timeplanen hos Visma.

Universell Utforming
Marthe F. Bekkevold
Marthe F. Bekkevold

Loven om universell utforming trådte i kraft 1. juli 2014 og legger til grunn at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester. 690.000 mennesker i Norge mellom 16 og 66 år har en eller annen form for funksjonsnedsettelse og for de som er over 66 år er andelen enda større. For denne gruppen vil universell utforming av nettsider gjøre informasjon mer tilgjengelig.

Nytt regelverk

WCAG 2.0-standarden definerer hvordan webinnhold skal gjøres mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel nedsatt syn og hørsel. Andelen eldre i befolkningen er også økende og i denne gruppen er aldersbetingede funksjonsnedsettelser som dårlig syn, hørsel og bevegelighet enda mer utbredt. Fokus på tilgjengelig informasjon, ved f.eks. økt lesbarhet, vil ikke bare hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne, men er ofte med på å forbedre brukervennligheten generelt.

– For meg som ser dårlig, gjør det livet mitt enklere og mer effektivt dersom nettsidene er universelt utformet. Innhold og elementer trenger ikke lenger å flyte over hverandre og forsvinne, eller leve sitt eget liv hvis jeg forstørrer tekst. Jeg trenger heller ikke å scrolle i hytt og pine for å få med meg innholdet. Når sidene er universelt utformet er det lagt til rette slik at jeg enkelt kan forstørre teksten uten at det skaper problemer for resten av innholdet, forklarer Bekkevold.

– Kravene i universell utforming er omfattende og utfordrende å sette seg inn i både for offentlig sektor og privat næringsliv. Også for oss som spesifiserer, utvikler og tester IKT-løsninger daglig er det krevende å sette seg inn i alle retningslinjene, sier administrerende direktør i Visma Consulting, Vidar Evensen.

Les mer om universell utforming her.

Teori og praksis – hånd i hånd

Vidar Evensen
Vidar Evensen

Marthes sommerprosjekt har tatt for seg hvordan den nye lovgivningen for universell utforming vil påvirke hvordan Visma skal spesifisere, utvikle, teste og overlevere løsninger med størst mulig tilgjengelighet for alle.

– I sommerprosjektet utarbeidet jeg rollespesifikke sjekklister og materiell slik at Vismas ansatte skal få en bedre forståelse for hvordan de skal lage tilgjengelige løsninger som tilfredsstiller kravene til universell utforming av web-løsninger. Samtidig skal sjekklistene gjøre det enkelt å passe på at man til enhver lager en løsning som er tilgjengelig for flest mulig, forteller Bekkevold.

Viktig endring

Sammen med Vismas utvikler-team har Marthe delt av sin kunnskap, kvalitetssikret innhold og rettingslinjer, og vært en viktig ressurs i arbeidet med en universell utformet web-løsning for Visma Flyt Skole.

– Marthe har vært en god ressurs for oss i sommer. Universell utforming er viktig for Visma og prosjektene vi jobber med. Det har derfor vært svært nyttig å ha Marthe med på laget, sier Evensen og legger til:

– Ca. 90 % av Visma Consultings kunder er offentlige direktorater og etater, så det er viktig for oss å levere løsninger som er i samsvar med det kunden forventer og de krav loven stiller til offentlige aktører med alle Norges borgere som brukere. – Sommerprosjektet har vært veldig interessant og lærerikt. Jeg har møtt mange flinke og engasjerte mennesker som har tatt veldig godt imot meg. Skoleløsningen Visma FLYT Skole vil daglig ha svært mange brukere, derfor er det viktig at løsningene fungerer godt for alle brukergrupper, sier Bekkevold.

Mer om Visma Flyt skole

Mest populære