Nye krav om elektronisk kommunikasjon i anbudsprosesser

Snart må alle tilbud i offentlige anskaffelser sendes elektronisk

Nye regler for offentlige anskaffelser medfører at både oppdragsgiver og tilbyder må ha tilgang til systemløsninger for elektronisk tilbudsinnlevering.

 

Rett innlevering av tilbud

Ikke lenger papirHvorvidt leverandøren har levert tilbudet sitt på rett sted og på rett måte, har vært en problemstilling som har fremkalt mange tvister mellom oppdragsgiver og leverandører. Dette problemet vil snart være historie. Det nye regelverket som trer i kraft i 2017 har nemlig som hovedregel at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal foregå ved hjelp av elektroniske verktøy.

 

Ikke lenger mulig å sende tilbud pr post eller med bud

Dette får særlig betydning for tilbudsinnleveringen. Fra tidspunktet de nye regelen trer i kraft blir det ikke anledning for en leverandør å sende et tilbud pr. post eller med bud. Alle tilbud skal innleveres gjennom et elektronisk system.

 

Nye regler, nye verktøy

De nye reglene medfører naturlig nok et krav om at både oppdragsgiver og tilbyder må ha tilgang til et slikt verktøy. I den nye forskriften om offentlige anskaffelser listes det opp en del generelle krav til de verktøy og løsninger som skal brukes i denne sammenheng. De må være ikke-diskriminerende, alminnelig tilgjengelige, og ikke på noen måte begrense leverandørenes muligheter til å delta i konkurransen. De tekniske løsningene må også fungere sammen med alminnelig brukte IKT-produkter.

Les mer om de nye reglene her: Store endringer for offentlige anskaffelser fra 2017

 

Slik vinner du offentlige oppdrag!

Er du leverandør til det offentlige? Last ned vår hurtigguide, oppdatert med de nye reglene fra 2017.

Til nedlasting

 

Fordeler ved elektronisk innlevering av tilbud

Ved å levere tilbud elektronisk effektiviseres anbudsprosessen for alle parter. Hele prosessen håndteres på et sted, noe som gjør at det blir lettere for leverandøren å levere tilbudet på rett sted til rett tid.

Vil du vite mer? Sjekk ut vår nettside: Levere anbud

 

Når skjer det?

Kravene til bruk av elektronisk kommunikasjonsverktøy trer ikke i kraft samtidig med de øvrige delene av det nye regelverket. I følge DIFI er det foreløpig planlagt at offentlige oppdragsgivere må ha implementert elektroniske system innen følgende frister:

1. april 2017 for innkjøpssentraler

1. januar 2018 for statlige myndigheter

1. juli 2018 for kommunale og fylkeskommunale myndigheter og andre offentlige myndigheter

 

Mye nyttDet er nå mange store endringer innen offentlige anskaffelser som både offentlige oppdragsgivere og leverandører til det offentlige bør kjenne til. Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med levering av tilbud til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Anne-Marie er advokatfullmektig i Visma Advokater, og er en del av teamet som spesialiserer seg på offentlige anskaffelser. Anne-Marie har 10 års erfaring fra statlig og interkommunal virksomhet. Hun har de siste årene jobbet som forvaltningsrevisor og gjennomført revisjoner av offentlige anskaffelser spesielt. Hun har også jobbet med kontraktsrevisjoner og ulike typer granskninger for kommunal sektor. Videre har hun seks års erfaring fra statlig sektor, hvor hun jobbet med lov- og forskriftsarbeid, konkurranserett og personvernrett innenfor telekommunikasjonsfeltet. Fra april 2017 jobber Anne-Marie i Magnus Legal.
Connect with Anne-Marie: