Gå til hovedsiden

Store endringer for offentlige anskaffelser fra 2017

Tre nye forskrifter er kunngjort. Endringene innebærer mye nytt både for offentlige oppdragsgivere så vel som private aktører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.

Store endringer for offentlige anskaffelser fra 2017

Endringene innebærer mye nytt både for offentlige oppdragsgivere så vel som private aktører som leverer varer og tjenester til offentlig sektor.

 

Nye terskelverdier

Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at offentlige innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres på Doffin. Oppdragsgiver trenger heller ikke følge forskriftens detaljerte prosedyreregler. Det er likevel verdt å merke seg at også anskaffelser under terskelverdien fortsatt må følge de grunnleggende krav til konkurranse, likebehandling, transparens og god forretningsskikk.

 

Enklere prosedyrer

Store endringer offentlige anskaffelser forhandlingFor anskaffelser som overstiger terskelverdi og fortsatt må kunngjøres, innføres en ny og enklere prosedyre, kalt tilbudskonkurranse. En annen viktig endring er at forhandlings­forbudet fjernes, og regelverket gir rom for at tilbyder og oppdragsgivere kan kommunisere i større grad enn tidligere når dette er nødvendig for å få en god anskaffelse.

For anskaffelser over EØS- terskelverdi gjelder imidlertid fortsatt forhandlingsforbudet, men med noe utvidede muligheter til å foreta avklaringer.

 

Særlig om helse- og sosialtjenester

Når det gjelder anskaffelse av helse- og sosialtjenester er det kun tjenester med en verdi over 6,3 millioner kroner må kunngjøres.

 

Elektronisk innlevering av tilbud

store endringer offentlige anskaffelser elektroniskFor anskaffelser over EØS-terskelverdi skal hovedregelen nå være at kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder underveis i konkurransen skal skje elektronisk. I praksis vil dette bety at oppdragsgiver må ta i bruk tekniske løsninger som skal benyttes til blant annet publisering av konkurransegrunnlag, spørsmål- og svartjeneste, samt innlevering av tilbud.

 

Les mer om konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

For anskaffelser under EØS-terskelverdi vil det derimot fortsatt være opp til oppdragsgiver å bestemme hvordan tilbudene skal leveres.

 

Nytt om lærlinger

I tillegg til de nye anskaffelsesforskriftene har Departementet også nylig sendt på høring en ny forskrift vedrørende oppdragsgivers plikt til å stille krav om bruk av lærling i offentlige kontrakter.

 

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med innkjøp til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære