Snart må alle tilbud i offentlige anskaffelser sendes elektronisk

Er du forberedt på de nye reglene?