Gå til hovedsiden

Summer internship 2023 – Se årets prosjekter!

Hvert år fylles lokalet på Skøyen med spente og energiske studenter. Summer internship hos oss foregår over 6 uker, hvor hver student deltar i reelle prosjekter, tar i bruk teknologi som vi jobber med daglig og blir godt kjent med de faste ansatte.

Gruppebilde av årets interns

Det som overrasket meg mest da jeg startet i Visma må nesten være en delt førsteplass mellom det flotte arbeidsmiljøet, og hvor mye frihet og tillit vi fikk under prosjektet. 

Julie

Prosjektet Julie jobbet på var Documentation Platform, hvor hun og de andre internsene fikk stor frihet til å finne egne løsninger. 

Ulike prosjekter

Studentene ble delt inn i prosjekter i flere Vismaselskaper, og har alle fått jobbe med ulike teknologier, kunder og utfordringer. Her er prosjektene:

Tech Hubs Cloud and Engineering: AI to improve Software Engineering

Aurora eksperimenterte og jobbet med en Slack app integrert med OpenAI (ChatGPT) , som er trent/matet med spesifikk informasjon om emnene teknisk gjeld og kontinuerlige leveranser. Man kan bruke denne boten til å stille spørsmål vedrørende disse spesifikke emnene, og målet er at denne boten skal brukes som et av hjelpemidlene i våre software engineering assessments som de fleste team i Visma benytter seg av.

Resultatet ble en veldesignet og fungerende Slackbot, integrert med OpenAI, som man kunne stille spørsmål til både fra Slack og Confluence, som også var målet for prosjektet. Videre kommer Architecture & Technology teamet til å videreutvikle dette og forhåpentligvis gjøre det tilgjengelig i diverse assessments.

Visma Software AS: Documentation Platform

Amund, Herman, Julie, Tilde og Joakim arbeidet med å lage en ny dokumentasjonsportal for Visma Software. De jobbet ganske selvstendig og var involvert i alt fra å snakke med interne kunder og spesifisere krav, til å skrive kode og deploye det på Azure. Resultatet ble at de klarte å konvertere alt innhold og få opp en fungerende løsning for et av selskapets produkter, men diverse tekniske utfordringer gjør at det må jobbes videre med det før de kan støtte alle produkter. Alt i alt, veldig nyttig og verdifullt for selskapet!

Jeg synes det mest utfordrende med dette prosjektet har vært å gjøre gode prioriteringer i forhold til hva man bruker tiden sin på. Prosjektet vårt var veldig omfattende og det var derfor viktig at vi brukte tiden vår fornuftig og at vi utnyttet kompetansen til de fem team-medlemmene på best mulig måte.

Herman
En gruppe interns på terrassen

Tripletex Copilot – your Copilot for accounting

Denne sommeren har Christine, Henning og Marius, som alle er studenter på NTNU, jobbet med å analysere mulighetene for Tripletex å utvikle en generativ AI-assistent med mål om å forenkle hverdagen ytterligere for kundene deres gjennom en helt ny og innovativ tjeneste.

For å se om en “Tripletex Copilot” kan ha livets rett, har de dykket ned i følgende spørsmål:
Løser det reelle kundproblemer?
Er det teknisk mulig å lage en slik løsning?
Og,
Kan et slikt konsept bli lønnsomt?

Studentene har jobbet med ulike hypoteser og validert antakelsene de har hatt underveis. Gjennom å teste ut ulike teknologier, og gjennomføringen av brukerintervjuer, har løsningsforslaget gjennomgått flere iterasjoner basert på læringen som dette har resultert i.

Tripletex er meget fornøyd med arbeidet Christine, Henning og Marius gjorde hos dem i sommer, med måten de har tatt initiativ til å drive frem prosjektet på, og anbefalingene de har kommet med. Det har gitt dem en verdifull innsikt som de vil ta med seg i det videre arbeidet med dette konseptet.  

Å utvikle en slik AI-assistent er veldig nytt, så det var relativt få lignende prosjekter eller kilder å lene seg på. I tillegg var dette et prosjekt uten en fasit. Derfor opplevde jeg det som mest utfordrende å sette en retning for prosjektet, men det var også noe av det mest lærerike med prosjektet.

Christine
En gruppe interns på terrassen

Visma Enterprise: Automating Chat Support for Visma ePlus using Generative AI

Året 2023 startet med et ambisiøst for Visma Enterprise: å utforske muligheten for å bruke Generative AI og Large Language Model (LLM) for å automatisere chat for Visma Enterprise Plus.  Denne innovative løsningen hadde som mål å hjelpe brukere med å finne fram svar på enkle spørsmål og hjelpe dem å bli mer selvbetjente. I juni startet et team bestående av Mathuran, Vegard og Henrik en spennende reise sammen med oss. Deres oppdrag var å lære seg teknologien, identifisere essensielle komponenter, evaluere ulike leverandører, og ikke minst, skape en «Proof of Concept» – en demonstrasjon som viste AI-boten i aksjon ved å effektivt besvare en rekke spørsmål.

Og de lyktes!

Den enorme innsatsen som ble lagt ned i løpet av sommermånedene har gitt Visma Enterprise konkrete tiltak og en tydelig plan for veien videre. Dette inkluderer optimalisering av innholdet for boten, infrastruktur bak løsningen, og kanskje viktigst av alt, å se for seg den fremtidige rollen til denne teknologien i Enterprise. 

Selskapet uttrykker sin dype takknemlighet for det fremragende samarbeidet og dedikasjonen som har gjort denne prestasjonen mulig. Dette prosjektet har ikke bare utvidet deres teknologiske horisonter, men har også lagt grunnlaget for en mer effektiv og kundesentrert tilnærming.

Høydepunktet i prosjektet var da vi klarte å få testet chat boten på ulike support-saker. Det var en veldig god følelse å få noe til å fungere etter å ha prøvd utallige ganger, og i tillegg at vi kunne få kvantitative resultater som kunne brukes videre.

Mathuran
To interns på terrassen

Resolve: Tre intensive AI-prosjekter på ekte kundeprosjekter

I løpet av sommeren hadde Resolve gleden av å ønske åtte sylskarpe studenter fra Datateknologi og Industriell Økonomi fra NTNU velkommen. Som spydspiss i Vismas stadig større satsing på AI, er Resolve stadig på jakt etter nye tech-talenter til å utvikle tjenester som forbedrer folks arbeidsliv gjennom bruk av maskinlæring og optimering, og årets sommerstudenter leverte fra første kodelinje!

I rollen som interns tok de straks fatt på tre strategisk viktige AI-prosjekter av reell verdi for Resolve, Visma og våre kunder. Simen og Mathis dykket ned i Anomaly Detection for å hjelpe regnskapsførere i å identifisere avvikende transaksjoner. Erik og Jarl utforsket avanserte prediksjonsmodeller for å forutsi timeregistreringer, mens Marte, Tobias, Herman og Heidi utviklet en forecasting model for å forutse den finansielle situasjonen hos små bedrifter. 

Resolve vil takke for innsatsen på prosjektene, men minst like mye for det sosiale bidraget på kontoret, på Mario Kart-rommet og på diverse middager og karaokebarer! 

Det mest utfordrende, men også spennende, denne sommeren var størrelsen og dybden i vårt prosjekt. Det å tilegne seg nye domenekunnskaper innenfor regnskap, samtidig som man må sette seg inn i store datasett før man i det hele tatt kan starte med maskinlæringen har vært både komplekst og tidkrevende.

Tobias
En gruppe interns på terrassen

Både sosialt og faglig påfyll

I tillegg til faglig program består sommeren også av mye moro utenfor prosjektene. I starten av internshipet reiste alle internsene på hyttetur sammen hvor de fikk bli godt kjent utenfor kontoret. 

– Hyttetur med alle interns tidlig i internshipet var en perfekt aktivitet for å bli godt kjent, sier Vegard.

I tillegg har alle internsene fått en egen buddy som har tatt godt vare på de underveis i internshipet og blant annet arrangert mange sosiale aktiviteter.

– Henning forteller at høydepunktet uten tvil var avslutningskvelden med middag på Kverneriet og deretter karaoke på Syng. En perfekt slutt på en innholdsrik sommer! 

I tillegg har det vært felles treningsøkter på Barrys Bootcamp, paintball, middager ute på restauranter, stand-up, grilling og mye mye mer! 

Sosiale aktiviteter med interns

Mest populære