Gå til hovedsiden

Emma Tryti: – Slutt å sende papirfaktura!

74 % av nordmenn ønsker å motta regninger digitalt, men overraskende få bedrifter sender elektronisk faktura til sine kunder. Visma og Vipps har inngått et samarbeid for å gjøre regningsbetaling raskere, sikrere og grønnere – til fordel både for utsender og mottaker.

Emma Tryti i Vipps
Emma Tryti

Hva er bakgrunnen for samarbeidet mellom Vipps og Visma?

– Vipps og Visma inngikk samarbeidet med mål om å øke bruk av Vipps som kanal for fakturadistribusjon. Vipps Regninger er nå en del av standardløsningen for kunder av Visma når det gjelder levering av fakturaer til privatpersoner. Det betyr at de kan oppnå raskere digitalisering og kan sende flere fakturaer digitalt, sier Tryti.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra forbrukerne er tydelige: flertallet ønsket å motta regningene sine i Vipps, men det var få virksomheter som faktisk sendte fakturaer digitalt. Forbrukere har typisk fått én regning i Vipps, en annen i nettbanken og fortsatt en god del på papir. Vi bestemte oss for å ta den utfordringen og gi makten til forbruker ved å blant annet inngå et samarbeid med Nets. Samarbeidet innebærer at den samme fakturaen blir tilgjengelig og synkronisert både i nettbank, mobilbank og Vipps. Mottaker kan dermed selv bestemme hvor han eller hun ønsker å betale, forteller Tryti.

Hva betyr samarbeidet mellom Vipps og Nets for fakturamottaker?

– Vi har slått sammen det beste fra to verdener: fart, innovasjon og enkelthet fra Vipps med stabilitet og sikker teknologi for distribusjon av digitale regninger fra Nets. Siden samarbeidet ble inngått, har antallet som har takket ja til å motta alle regninger digitalt økt fra 1,2 millioner til 3 millioner! sier Tryti.

«For at du og jeg som forbruker skal få reell makt, må vi først og fremst sørge for at alle som ønsker digitale regninger får det.»

– For at du og jeg som forbruker skal få reell makt, må vi først og fremst sørge for at alle som ønsker digitale regninger får det. Videre må vi gi brukerne full oversikt og kontroll over regningene sine ved å gjøre de tilgjengelig og synkronisert i alle flater. Først da sitter norske brukere på den reelle makten og virksomhetene har ikke lenger noen unnskyldning for å ikke sende fakturaer digitalt, forklarer Tryti.

Hva betyr dette for fakturautsender?

– Vi har gjort det mulig for deg å nå mange flere av kundene dine digitalt. Det betyr at du kan sende flere elektroniske fakturaer “over natten” og oppleve effekt med én gang. Digitale regninger blir i snitt betalt åtte dager raskere, som medfører bedre likviditetsstyring i virksomheten. Årsaken til økt betalingsvillighet ligger i at fakturamottaker får enklere oversikt og kontroll når fakturaen er tilgjengelig og synkronisert i alle flater, sier Tryti.

«Digitale regninger blir i snitt betalt åtte dager raskere.»

– Virksomheter som allerede sender digitale regninger øker treffprosenten med 60 prosent i gjennomsnitt, fordi registeret over digitale regningsmottagere nå har økt til over 3 millioner. Derfor kan vi i løpet av ett år digitalisere like mange papirfakturaer som i løpet av de siste ti årene i Norge, sier Tryti.

Hvorfor skal ledere i norske virksomheter ta tak i dette i en travel hverdag?

– Jeg tror at mange norske ledere fortsatt sitter med en oppfattelse av at elektronisk faktura er kostbart og komplisert. Det henger sammen med at mange av virksomhetene som kom i gang tidlig med elektronisk faktura opplevede at de ikke nådde så mange av sine kunder og fremdeles måtte sende mange papirfakturaer. I dag er det derimot både enkelt og kostnadseffektivt å velge digitalt, og man når en stor andel brukere i Norge. Virksomheter kan ikke lenger komme unna med å ikke være digitale. Bedriftsledere må gå foran, sier Tryti.

«Virksomheter kan ikke lenger komme unna med å ikke være digitale. Bedriftsledere må gå foran!»

Hva tjener samfunnet i helhet på digitale fakturaløsninger?

– Summen av fordeler for sluttbruker og virksomheter er det som utgjør samfunnseffekten. Først og fremst skjer det en “digital brytereffekt”. Ved å gå over til digital fakturadistribusjon vil samfunnet se en stor økning av elektronisk faktura på bekostning av papir. Virksomheter oppnår en vanvittig effektiviseringsgevinst ved å fjerne manuelle prosesser forbundet med fakturautsendelse som portokostnader, papirforbruk og transport. Dette gir store samfunnsøkonomiske gevinster. I tillegg er det viktig å nevne at elektronisk faktura bidrar til en positiv miljøeffekt. Ved å kutte papirfakturaen demonstrerer virksomheter at de tar miljøansvar, sier Tryti.

Hva kan virksomheter risikere dersom de ikke henger med?

– Man risikerer først og fremst å miste kundene sine. Kunder velger selskaper som går digitalt både på grunn av brukervennlighet og miljøperspektivet. Når det er så enkelt tilrettelagt for sluttbruker, får de mye større makt. For det andre kan det gi deg fordeler i rekrutteringssammenheng. I 2019 ønsker de fleste virksomheter å fremstå som teknologidrevet og en pådriver for digital innovasjon. Slike virksomheter tiltrekker de beste talentene, i motsetning til de som ikke henger med i utviklingen, avslutter Tryti.

Vil du vite mer om hvordan du kan fakturere direkte til kundens nettbank eller Vipps?

Med vår faktureringsløsning blir eFaktura tilgjengelig både i kundens nettbank og i Vipps-appen, og Vipps-regninger blir tilgjengelig i Vipps.

Kom i gang med elektronisk fakturering her:

Små og mellomstore virksomheter

Store virksomheter over 250 ansatte

Statistikk hentet fra Respons 2019: Spørreundersøkelse om fakturapreferanser B2C.

Mest populære