Gå til hovedsiden

[Podkast]: Diskriminering av foreldre i arbeidslivet

Hvordan behandles egentlig arbeidende foreldre i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon? Hva kan HR-ledere gjøre for å unngå diskriminering?

For å få svar på dette fikk podkasten HRprat besøk av Eirin Pedersen, som er prosjektleder og bidragsyter på rapporten «Diskriminering av foreldre i arbeidslivet- forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling». Denne rapporten ble lansert tidligere i år, på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

I HRprat-episoden kommer Eirin Pedersen med tre råd til HR-ledere for å legge til rette for (kommende) foreldre og for å unngå diskriminering i arbeidslivet:

1. Få kunnskap om regelverket og ordningene som finnes for gravide og foreldre i permisjon.

Det finnes mange arbeidsgivere der ute som har gjort noen gode grep, og har måter å løse ting på som blir til det beste for alle. Aktivitets- og tilretteleggingsplikten kan være en øyeåpner for mange.

2. Se arbeidstakerne som kommer tilbake i jobb.

God kommunikasjon med gravide eller de som skal tilbake fra permisjon er viktig. Mange kommer tilbake til arbeidsplassen sin og opplever at de har blitt glemt mens de har vært borte. Kanskje er pulten gitt bort til noen andre og de har blitt flyttet bak i lokalet. Det er fint å anerkjenne at de har vært borte, men vis at det er godt å få de tilbake.

3. Ikke være så opptatt av hvor vanskelig det er å tilrettelegge, men se heller muligheter. 

Veldig mange ser på forskjellsbehandlingen av foreldre i arbeidslivet som en slags tyngdelov – at det vanskelig å få gjort noe med, eller at det er uløselig innenfor rammene i bedriften. Men det finnes bedrifter der ute som klarer å se på foreldre som ressurs, og som ser på god tilrettelegging som konkurransefortrinn. Dette gjør jo disse bedriftene til en attraktiv arbeidsplass, at de ser foreldres behov for fleksibilitet. 

Ønsker du mer faglig påfyll?

Hør flere episoder med HRprat her

Mest populære