Gå til hovedsiden

Skole og fritidsklubbene samarbeider

BTI-modellen har ført til faste samarbeidsmøter mellom fritidsklubbene og skolene i Tromsø kommune. Tidligere hadde ikke fritidsklubbene noen tildelt rolle rundt oppfølging av barn og unge.

btiskoleogfritidsklubb
btiskoleogfritidsklubb

– Nå har vi oversikt og mulighet til å følge opp hver enkelt ungdom i samarbeid med skolene. Det har vært viktig for oss da vi tradisjonelt ikke har hatt en arena for det. I dag har vi faste møter med samtlige skoler, og tilgang til Stafettloggen. Med loggen kan vi holde oss oppdatert om tiltak, aktiviteter og mål rundt ungdommene, og supplere med våres erfaringer, forteller Jonny Røsok Hanssen, som leder 11 fritidsklubber i Tromsø kommune.

Tidligere var det ingen naturlig samarbeid mellom fritidsklubbene og skolene, og hver aktør jobbet individuelt.

– Vi møter ungdommen på en annen arena enn skolene. Vi har flere eksempler der ungdom oppfattes problematiske i skoletiden, der vi møter dem på en arena de opplever mestring. For mange ungdom er fritidsklubben et viktig sted som de liker å være, forteller Hanssen.

Ville ikke blitt oppdaget uten BTI

Rett før jul i fjor hadde en av fritidsklubbene en bekymring rundt en ungdom, som skolen ikke var klar over. Bekymringen viste seg å være reell. Det ble avholdt samarbeidsmøter med skolen og en stafettlogg ble opprettet.

– Denne ungdommen ville antageligvis ikke blitt oppdaget hvis ikke BTI-modellen var på plass. Modellen i praksis gjør at vi kan følge opp ungdom i større grad enn tidligere. Nå er måten vi jobber på satt i et system. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal jobbe tverrfaglig. Det er spørsmål om hvordan vi skal jobbe tverrfaglig, sier Hanssen.

Fritidsklubbene merker stor pågang av ungdommer.

– Vi merker at mange ungdom har mangel på voksenkontakt. Vi blir derfor automatisk en aktør som kommer under huden på disse. Det er et gjennomsiktig miljø på fritidsklubbene, og helt klart en ypperlig arena for å ta temperaturen og avdekke ting som skjer. Vi har tilgang på mange ungdom og holder helt klart et godt øye med de som har falt litt utenfor. Det kan være knyttet opp mot sosial adferd, rusproblematikk og annet, forklarer Hanssen.

Fornøyd med samarbeidet

Fagleder Birgit Ovesen på Kroken ungdomsskole er fornøyd med at BTI-modellen har bidratt til et tverrfaglig samarbeid med flere aktører.

– BTI-modellen har vært en bidragsyter i forhold til struktur og organisering, og bidratt til tverrfaglige møter på skolen der aktører som fritidssektoren, barnevernet, utekontakten, helsesøster og politiet er med i. Vi kan ulike ting og vi ser ulike ting. På den måten tror jeg at samarbeidet mellom fritidsklubbene, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og så videre, vil være utfyllende og bidra til at vi ser sammen, forteller Ovesen.

Les mer om samarbeidsverktøyet

Mest populære