Rob Nixon: – Regnskapsbyråer lever på lånt tid

Hvordan lykkes som regnskapsbyrå i en digital verden? Det er spørsmålet Rob Nixon har gjort til sitt livsverk å svare regnskapsførerne på.

Australieren har skapt seg et renommé som en av verdens fremste eksperter på regnskapsbransjen. Med tre boktitler og over 25 års erfaring bak seg, er han blant verdens fremste rådgivere for regnskapsbyråene. Han hjelper byråer i over 30 land med å skape vellykkede forretningsmodeller i en digital verden – slik at alle piler innenfor gevinst, kapasitet og omsetning, peker oppover.

Det nye regnskapsbyrået

Ny teknologi gir nye muligheter, og for regnskapsbransjen betyr det omveltende forandringer fra slik vi kjenner den i dag. Å digitalisere betyr endring, og endring krever vilje og kunnskap. Ikke minst er det også smertefullt.

Ikke alle regnskapsbyråer går i bresjen for å holde seg oppdatert på tilgjengelig teknologi og nye arbeidsmetoder. Omstillingsvilje kommer ikke gratis. Problemet er at dersom du venter for lenge, mister du omsider konkurransefortrinnet. Byrået kan være så dyktige de bare vil; uten å jobbe med digitale løsninger som effektiviserer arbeidshverdagen, taper man tid, penger og kunder. Så hvordan skal dagens regnskapsbyråer tilpasse seg den digitale utviklingen?

– Merverdi, merverdi, merverdi. Med mindre du snakker om dataenes merverdi, lever du på lånt tid.

Eksisterer det perfekte byrå?

Hva kjennetegner byråene som lykkes med endring? Rob Nixon mener at regnskapsførere er de beste rådgiverene for sine kunder, at teknologi gjør regnskapsføringen mer effektiv og kostnadsbesparende, men at den trenger innhold og metodikk for virkelig å være nyttig.

– Med mindre regnskapsbyråene er i stand til å endre sine forretningsmodeller, vil store deler av det inntektsgrunnlaget de har i dag, forsvinne. Det er betimelig å si at de lever på lånt tid.

– Ethvert byrå har muligheten til å starte med blanke ark og gjenoppbygge virksomheten sin etter eget design. Det eneste du trenger, er et ønske om forandring og mot til å handle.

Rob Nixon har kartlagt alle de suksessfaktorene vellykkede byråer har implementert og gjennomført for å optimalisere egen drift og verdiskapning. I sitt foredrag The Perfect Firm deler han raust av egne erfaringer – og viser hvordan nye forretningsmodeller og suksessfaktorer skal implementeres i den daglige byrådriften.

Å følge med i teknologitimen – ikke bare mattetimen

Verden står midt i et paradigmeskifte, der teknologi spiser gamle vaner til frokost. Teknologien kommer med stor og stadig økende fart, og fremtiden er svært usikker. Nøkkelen til suksess ligger i å forutse hva som er gunstig å satse på, og ta mulighetene som kommer. Men hvordan velge riktig retning?

På årskonferansen Accounting Forward samler vi ledere og ansatte i regnskapsbransjen til en dag der samfunnsutvikling og teknologi setter premissene. Hvordan ser Norges fremste gründere, teknologieksperter og forskere på effekten endringene har på regnskapsbransjen?

Jeg følger med i timen og vil lese mer om Accounting Forward

Kristian Vederhus Lien er strategisjef for regnskapsbyrå i Visma Software. Han jobber hver dag for at Visma sine regnskapsbyrå, som er både partnere og kunder, skal lykkes med automatisering og effektivisering.
Connect with Kristian: