Gå til hovedsiden

Regnskapsbyråets rolle i krisetider

I vanskelige tider er det du som er regnskapsfører som sitter med førstehjelpsskrinet for å holde Norge i gang. Men hvordan sørger du for at du og byrået ditt er rigget for dette?

Regnskapsbransjen i krisetider
Regnskapsbransjen i krisetider

Mange norske bedrifter står nå plutselig i svært vanskelige finansielle situasjoner. Da er det ikke bankene, forsikringsselskapene eller NAV som er viktigst. Det er du som er regnskapsfører som sitter med førstehjelpsskrinet for å holde Norge i gang. Men hvordan sørger du for at du og byrået ditt er rigget for dette?

Kundeforventninger som utfordrer?

Du opplever nok at kundene dine har flere og andre typer utfordringer enn tidligere. Økonomiske «hjelpepakker», endringer og utsettelser av mva, permitteringer eller likviditetsproblemer er bare noen av nye temaer som kommer opp i kundesamtalene. Historisk sett er styrkene til regnskapsføreren et ekstremt fokus på å ha nærhet, lojalitet, gode relasjoner og forstå individuelle behov overfor kunden. Dette er kvaliteter som kommer godt med når det nå blir avgjørende å levere i henhold til kundens nye forventninger. 

Økonomiske «hjelpepakker», endringer og utsettelser av mva, permitteringer eller likviditetsproblemer er bare noen av nye temaer som kommer opp i kundesamtalene.

Hvordan skal du rigge deg fremover?

Still deg selv følgende spørsmål:

  • Dine kunde trenger deg nå. Hva kan du bidra med?
  • Er du og dine medarbeidere godt forberedt på denne situasjonen?
  • Hvordan prioriterer dere tiden nå i regnskapsbyrået? Vi er tross alt midt inne i årsoppgjørsperioden. 
  • Det kommer stadig nye tiltak fra stortinget – hva gjør du?
  • Hvor synlig er du for kunden? Jobber dere proaktivt med å vise at dere er tilgjengelige?
  • Tror du kunden evaluerer deg og ditt byrå nå?
  • Hvor sårbar er du når dine kunder på kort sikt ikke har råd til å betale for viktige tjenester?
  • Tilfredsstiller du forventningene om «digital nærhet» til kunden?

Les også: Kan en pandemi by på muligheter for regnskapsbyrået?

Kan du svare på dette, vil du oppleve å enklere kunne legge en langsiktig plan som vil gagne deg og dine kunder.

Du kan redde det norske næringslivet

Over 400.000 norske bedrifter bruker et regnskapsbyrå. Byråene er en grunnpilar i næringslivet. Koronakrisen har vist hvor viktig det er at vi har evnen og midlene til å samarbeide. Som regnskapsbyrå må du virkelig stå frem og levere i henhold de nye «rammebetingelsene». Med den unike kunnskapen om hver enkelt bedrift utgjør, regnskapsbyråene noen av de aller viktigste spillerne i denne verdikjeden.

Med den unike kunnskapen om hver enkelt bedrift utgjør regnskapsbyråene noen av de aller viktigste spillerne i denne verdikjeden.

Gjør kundene dine kjent med verdien din

Det er tid for å markere seg, det er tid for å hjelpe og det er tid for å være næringslivets viktigste bidragsyter. Det er viktig å tenke langsiktig! Du må synliggjøre hvilken verdi du faktisk har for kunden.

Du må synliggjøre hvilken verdi du faktisk har for kunden. 

Bruk kundemøtene til å informere om hva du faktisk kan hjelpe til med. Vis at du har en bred kompetanse om kundens økonomiske og finansielle situasjon, og innenfor dette kan bidra med råd om temaer som kunden ikke engang visste fantes. For det er til sist denne verdien kunden burde være klar over at han eller hun betaler for, både i dag og etter krisetid.

Husk at dine kunder evaluerer deg nå, og regnskapsbyrået blir satt på en tøff prøve. Det er regnskapsbransjens store mulighet til å blomstre.

Les guiden: Hvordan øke inntjeningen med et godt rapporteringsverktøy?

Mest populære