Reglene for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Fra 1. januar 2020 er det nye regler i arbeidsmiljøloven, for å styrke vernet av de som varsler. Endringene innebærer i hovedsak en lovfesting, klargjøring og presisering av gjeldende regler, men det er også noen materielle endringer.

Varsling av kritikkverdige forhold

Most popular