Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Fra 1. januar 2020 er det nye regler i arbeidsmiljøloven, for å styrke vernet av de som varsler.