Gå til hovedsiden

Reduserte kostnader med stordriftsfordeler

Precia Molen opplevde kostnadsutfordringer som en liten bedrift. Løsningen ble å inngå et innkjøpssamarbeid, slik at de kunne redusere kostnadene ved å dra nytte av stordriftsfordeler.

Mål: Oppnå gunstigere markedspriser

Ida Aasen er ansvarlig for regnskap og innkjøp i Precia Molen. Hun forteller at målet med å inngå et innkjøpssamarbeid var å kunne oppnå bedre betingelser, som det var vanskelig å få som en mindre bedrift.

– Vi er en liten bedrift og har sett utfordringer med å oppnå gunstigere markedspriser med tanke på lavt volum. Dette på tross av at enkelte av områdene vi er inne på utgjør store kostnader for vår drift, forteller Aasen.

Les også: Hvordan kan et innkjøpssamarbeid kan hjelpe din bedrift?

Innkjøpsanalyse avdekket kostnader

En stor utfordring for mange bedrifter er å kartlegge alle kostnader og totalvolum innenfor de ulike innkjøpsområdene. Dette var tilfelle hos Precia Molen også. Gjennom analyser fikk de hjelp til å kartlegge utgiftsposter, i tillegg til å se hvilke områder som kunne bidra til å gi besparelser.

– Prosessen startet med å kartlegge hvilke områder som var aktuelle. Deretter fikk vi presentert analyser på de relevante områdene for vår virksomhet. Vi valgte Visma Innkjøpssamarbeid på grunn av kostnadsutfordringer, og for å holde oversikten over alle kostnader i sjakk, sier Aasen.

Få en gratis og uforpliktende analyse

Får kontroll med Visma Innkjøpssamarbeid

Reise og frakt var to av de store kostnadspostene i Precia Molen. Med tilgang til innkjøpsportalen gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kunne selskapet få kontroll over utgiftspostene og alle avtaler er lett tilgjengelig for bruk.

– Visma Innkjøpssamarbeid er en helhetlig portal som hjelper oss med å holde oversikt over kostnadene. De bistår også med god kundeservice på både nye og eksisterende avtaler. Koder til hotell og fly ligger i bakkant, noe som gjør det enkelt å implementere for alle ansatte i bedriften.

Les også: 6 tips for å sikre gode innkjøpsavtaler

Precia Molens anbefaling til andre bedrifter

– Vi ønsker å anbefale dette til bedrifter som har betydelige kostnader innen ikke-strategiske innkjøp. Oppfølgingen vi har fått i etterkant har gått knirkefritt, og vi har begynt å se besparelser på de initielle områdene vi har gått inn på, avslutter Ida Aasen.

Bli medlem i Visma Innkjøpssamarbeid

For Precia Molen har medlemskap i Visma Innkjøpssamarbeid bidratt til stordriftsfordeler på blant annet firmareiser og frakt. Ønsker du å oppnå bedre avtalebetingelser, eller få vite hvilke besparelser din bedrift kan oppnå? Meld interesse for medlemskap og du vil bli kontaktet av en innkjøpsrådgiver for å avdekke aktuelle områder å kutte kostnader. 

Mest populære