Hvordan sikre gode innkjøpsavtaler?

Det å få på plass gode innkjøpsavtaler forutsetter en god og gjennomtenkt strategi. En konkurransedyktig avtale skal ikke bare sikre deg best mulig priser, men også gode avtalebetingelser på blant annet service, levering og retur. Mange undervurderer tiden som går med til å bygge opp kompetanse rundt bransje og produkt for å sikre en god avtale. Det er mye å ta hensyn til, men gjøres det riktig er det mye penger og ikke minst tid å spare.

Her er 6 tips som kan hjelpe dere på veien:

  1. Skaff deg oversikten over hvilke leverandører som finnes på markedet og lag en liste med de mest aktuelle
  2. Ta kontakt med de utvalgte leverandørene, presenter for dem ditt innkjøpsbehov og be om tilbud
  3. Sammenlikn tilbudene du har fått inn og bestem hvilke som best kan levere i henhold til dine behov og krav, både i forhold til best pris og kvalitet
  4. Gå i forhandlinger med de leverandører som kvalifiserer i forhold de krav du har
  5. Prioriter dine krav i forhandlingene. Får man ikke gjennomslag for alle, er det viktig at man prioriterer å få gjennomslag for de viktigste krav
  6. Revurder avtalene dine jevnlig for å sikre at avtalebetingelsene dine er fortsatt konkurransedyktige. Mange bransjer endrer seg hurtig, og det som var en god avtale i fjor er ikke nødvendigvis en god avtale i dag

Mangler du både tid og intern kompetanse, finnes det innkjøpseksperter som forhandler gode avtaler på vegne av andre og som ivaretar alle trinn som er nødvendige for konkurransedyktige avtaler.  Mange velger dette som et godt alternativ for å kunne fokusere ytterligere på egen kjernevirksomhet.

Få mer informasjon på e-post

Lillian Hopen Sagaas jobber som leder for Partneravdelingen i Visma Mamut. Hun er ansvarlig for å tiltrekke, utvikle og beholde potensielle og eksisterende leverandører til Visma sitt innkjøpssamarbeid. Lillian har hatt ulike stillinger innen både kundeservice og salg, men har de siste 5 årene jobbet med forhandlinger og leverandøroppfølging.
Kontakt Lillian: