6 tips for å sikre gode innkjøpsavtaler

6 tips for å sikre gode innkjøpsavtaler

I dagens VG leser vi at statens nye innkjøpssenter har funnet enorme forskjeller i priser som statlige etater betaler. Som eksempel så er den dyreste telefon-avtalen fem ganger dyrere enn den billigste. Dette kan også gjelde for deg som driver en liten, mellomstor eller stor bedrift.

Det å få på plass gode innkjøpsavtaler forutsetter en god og gjennomtenkt strategi. En konkurransedyktig avtale skal ikke bare sikre deg best mulig priser, men også gode avtalebetingelser på blant annet service, levering og retur. Mange undervurderer tiden som går med til å bygge opp kompetanse rundt bransje og produkt for å sikre en god avtale. Det er mye å ta hensyn til, men gjøres det riktig er det mye penger og ikke minst tid å spare.

Her er 6 tips som kan hjelpe dere på veien:

  1. Skaff deg oversikten over hvilke leverandører som finnes på markedet og lag en liste med de mest aktuelle
  2. Ta kontakt med de utvalgte leverandørene, presenter for dem ditt innkjøpsbehov og be om tilbud
  3. Sammenlikn tilbudene du har fått inn og bestem hvilke som best kan levere i henhold til dine behov og krav, både i forhold til best pris og kvalitet
  4. Gå i forhandlinger med de leverandører som kvalifiserer i forhold de krav du har
  5. Prioriter dine krav i forhandlingene. Får man ikke gjennomslag for alle, er det viktig at man prioriterer å få gjennomslag for de viktigste krav
  6. Revurder avtalene dine jevnlig for å sikre at avtalebetingelsene dine er fortsatt konkurransedyktige. Mange bransjer endrer seg hurtig, og det som var en god avtale i fjor er ikke nødvendigvis en god avtale i dag.

Mangler du både tid og intern kompetanse, finnes det innkjøpseksperter som forhandler gode avtaler på vegne av andre og som ivaretar alle trinn som er nødvendige for konkurransedyktige avtaler. Mange velger dette som et godt alternativ for å kunne fokusere ytterligere på egen kjernevirksomhet.

Kommunal- og moderniseringsmenister Jan Tore Sanner (H) forteller til VG at om innkjøp samordnes, kan prisene til leverandørene presses.

Vår erfaring i Visma er at dette gjøres best gjennom et felles innkjøpssamarbeid. Tanken bak et innkjøpssamarbeid er at det er penger å spare ved å kjøpe i volum. Når mange går sammen kan man presse prisene lavt og oppnå betingelser men ikke klarer på egenhånd. Risikoen er lav, men gevinstene kan bli store.

 

Så hvordan lykkes med innkjøp som skaper verdier?

Få tilsendt vår gratis guide

 

Anette Wiraas Karlsen har markedsansvaret for Visma Innkjøpssamarbeid. Hun har en master i Internasjonal ledelse med spesialisering i markedsføring fra University of Roehampthon og en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
Connect with Anette: