Gå til hovedsiden

Er Per-Arne Norges eldste IT-konsulent?

Den eldre garde er underrepresentert innenfor IT og teknologi bransjen. I Visma Consulting hyller vi de mest erfarne i bransjen. Per-Arne (70) har jobbet 38,5 år i Visma Consulting. 

Per-Arne (til venstre) og Arne (til høyre) på prosjekt hos NAV
Per-Arne (til venstre) og Arne (til høyre) på prosjekt hos NAV

Andelen yngre eldre (50 +) vokser kraftig i årene som kommer, og gruppen vil dermed også utgjøre en stadig større andel av arbeidsstyrken i Norge, ifølge Econa. Innenfor teknologi og IT er det imidlertid svært få yngre eldre og eldre ansatte. 

Næringsgruppen “Informasjon og kommunikasjon” er en av gruppene med færrest ansatte over 55 år, ifølge SSB. Kun 15% av menn i næringsgruppen har fylt 55 år og kvinneandelen  er enda lavere med 14% over 55 år. 

I Visma Consulting har vi nå vår første ansatte 70-åring! 

– Her tenker vi ikke på hverandres alder. I Visma gjør vi jobben vår og har vår rolle, uansett hvor gamle vi er. Sånn har det alltid vært. Fra jeg var ung i selskapet til nå som jeg er den eldste, sier Per-Arne Rindalsholt. 

I Visma Consulting er vi opptatt av mangfold og å skape et miljø der det er plass til alle. Vi har et anerkjent traineeprogram og er et selskap med et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Snittalderen i selskapet er 34 år, men vi er langt fra en arbeidsplass hvor kun de ferskeste får regjere. Det at vi har noen ordentlige seniorressurser, som har vært gjennom utallige endringsprosesser og utfordringer, gjør noe med arbeidsmiljøet vårt. I tillegg til den enorme kompetansen de besitter og evnen til å dele denne videre.

Dette skaper mangfold, og en rekke yngre konsulenter har opp gjennom årene hatt stor nytte av å ha erfarne læremestrene som Per-Arne ved sin side. Disse veteranene er en viktig del av vår kultur, og gir en tverrfaglighet og et mangfold i teamene våre som gjør at vi kan prestere bedre.

Kunne du tenke deg å jobbe i selskap som verdsetter både de med lang erfaring og de nyutdannede med den ferskeste kompetansen på markedet?

Bli en del av oss da vel!

38,5 år i samme selskap

Per-Arne er en stayer og har nå tatt rekorden på antall år i vårt selskap med hele 38,5 år. Med ansettelse i 1981 har han jobbet i selskapet lengre enn levetiden til flere av sine kollegaer.

I dag skifter vi jobb mye hyppigere enn vi gjorde tidligere og de yngre arbeidstakerne har et kortere tidsperspektiv på jobben enn de eldre. Det er med andre ord ingen selvfølgelige at den arbeidsplassen du er på nå er den du vil jobbe på resten av karrieren. Men dersom du trives i jobben og får de utfordringene du behøver, er det da nødvendig å skifte jobb? 

Hvorfor har du blitt så lenge i samme selskap?

– Det er helt klart kollegaene. Man blir et sted man trives med gode kollegaer. I tillegg er det slik at når man er konsulent så skifter man prosjekt ofte og får derfor prøve mye nytt. Jeg har hatt samme arbeidsgiver, men mange forskjellige arbeidsplasser, forteller Per-Arne. 

– Det er sjarmen med å være konsulent. Stadig nye utfordringer er motiverende. 

Per-Arne er ikke alene om ha vært i Visma Consulting nesten hele sin arbeidskarriere. Også  Ståle Andersen har vært i selskapet 38 år, Arne Tungen i 34 år og Tor Inge Kristiansen i 30 år. Alle fire har derfor mottatt “Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste”. Den gis kun til de som har minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver og hvor tjenesteforholdet har vært uklanderlig. 

– Det å være lenge hos en og samme arbeidsgiver vitner for meg om stayerevne, en fleksibel holdning og lojalitet til både virksomheten, yrket og kollegaene. I Visma Consulting er vi stolte av innsatsen til kollegaene våre og at vi oppleves som en arbeidsplass der man kan få faglig utvikling og varierte arbeidsoppgaver gjennom hele arbeidskarrieren, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting. 

Les mer: Derfor har Arne jobbet i Visma i 34 år

Per-Arne legger vekt på at det er viktig med gode kollegaer. Det er ekstraordinært i dag å holde seg til en arbeidsgiver gjennom hele 38,5 år. Vi lurer derfor på hvilke tips Per-Arne har til sine kollegaer for at de skal trives i jobben over så mange år de også?

– Alt går på trivsel når man er så lenge hos samme arbeidsgiver. Trives man med sine kollegaer og har fine arbeidsoppgaver som du synes er spennende, så er du på riktig sted, sier Per-Arne.

Nå er det tid for pensjonisttilværelsen

Per-Arne har lang fartstid og erfaring med utvikling og innføring av IT systemer for en rekke Norske virksomheter. Nå legger han ut på nye veier i juni – nemlig pensjonisttilværelsen. Han er selskapets tredje konsulent som går av med pensjon i løpet av Visma Consultings historie. 

Per-Arne har i løpet av sin karriere jobbet i mange ulike prosjekter i forskjellige bransjer. Det lengste prosjektet han jobbet på var 9 år med Hærens pesonalsystem. Men det han husker aller best er et prosjekt for tidligere Rikstrygdeverket (en del av det vi i dag kjenner som NAV). 

– Jeg kommer aldri til å glemme datoen 26.11.1998 da en År-2000 tilpasset versjon av trygdeprogrammet Infotrygd ble satt i produksjon. Alle trygdekontor ble stengt hele fredagen, og i løpet av en svært hektisk langhelg ble databasene migrert, og nye programversjoner lagt inn og verifisert. På den tid håndterte dette programmet alle trygdeytelsene, herunder pensjon, barnetrygd og sykepenger. Det måtte bare virke slik at folk fikk utbetalingene sine.

I IT-bransjens barndom var lagringsplass dyrt, og datasystemene valgte å bruke kun 2 siffer i årstall. År 2000 ble derfor en stor utfordring for mange gamle datasystemer. Per-Arne satt i sentral prosjektledelse i År-2000 prosjektet med ansvar for å sikre at alle programmer laget av og for Rikstrygdeverket også ville fungere i det nye årtusen. Til dette arbeidet hadde han et budsjett på 48 000 timer.

Med disse gode minnene og en flott karriere i bagasjen gjør han seg nå klar for pensjonisttilværelsen. 

– Det er vemodig å gå av pensjon etter å ha vært i et firma så lenge og med så gode kollegaer. Jeg har noen aktiviteter på si og har kjøpt meg ny PC og skjerm. Hobbyen min er å holde kurs i prosjektledelse og sertifisere prosjektledere i henhold til en internasjonal sertifiseringsordning.

Søk jobb i Visma Consulting

Kunne du tenke deg å jobbe i selskap som hedrer både den yngre og eldre garde? Bli en del av oss da vel!

Se våre ledige stillinger

Mest populære