Gå til hovedsiden

Slik er Norges digitale status

Flere innbyggere bruker digitale tjenester, men virksomheter tar ikke de store sprangene. Digitalisering handler om små seire, sier konsernsjef Øystein Moan.

Konsernsjef Øystein Moan om Norges digitale status og digitalisering i offentlig sektor.
Konsernsjef Øystein Moan om Norges digitale status og digitalisering i offentlig sektor.

I rapporten har aktørene spurt IT-ansvarlige om hvordan de vurderer ulike kompetanseområder hos mellom- og toppledere i sin virksomhet.

Norges digitale status

Undersøkelser viser at en del av IT-toppledere virker å være mer bevisste på digitalisering nå enn tidligere, og digitalisering er i større grad blitt viktigere.

Samtidig peker rapporten på enkelte strategiske utfordringer offentlige og private virksomheter står overfor:

  • Digitalt lederskap i kommunal sektor.
  • Digitalisering i offentlig sektor.
  • Kommunesammenslåing og digitalisering.
  • “Smart-city”- gevinstene: Hvordan byer og bygder utvikles til bærekraftige og moderne samfunn, der blant annet smart teknologi skaper nye muligheter for å få bedre tjenester for innbyggere, og mer effektiv og smartere drift av offentlig og privat sektor.

Den digitale utviklingen går riktig vei, men endringene går sakte, og virksomheter tar gjerne ikke de store sprangene. Det kommer også frem at statlige virksomheter har kommet lengre innen digitalisering av tjenester enn kommunene.

Samtidig ser man at den strategiske betydningen av IT for offentlige og private virksomheter stadig vokser, og evnen til å håndtere endringer og realisere potensialet ved strategisk bruk av IT blir også viktigere.

Digitaliseringen går riktig vei 

Digitalisering av kommunenes tjenesteportefølje gir økte muligheter. Mer selvbetjening vil være positivt for brukerne, samt øke effektiviteten i offentlig sektor ved lavere ressursbruk for dem som rapporterer eller sender søknader til det offentlige, gi lettere tilgang til informasjon, og gi raskere svar og høyere produktivitet.

Likevel oppleves det at kommunene etterspør mer enn det leverandørene klarer å levere. Ifølge Moan finnes det en forklaring på det.

– En kommune har gjerne mange flere brukere enn private bedrifter, og innbyggere er ofte brukere. Kommunen kan nesten sammenlignes med en e-handelsplass eller sosialt medie, og det er det som er målestokken. Brukerne forventer at kommunen skal ha tilsvarende tjenestenivå som er like enkelt å bruke, og det er en høy standard å etterleve. Kravene til kommunene er da ofte mye større enn i de fleste private bedrifter, sier han.

Ifølge rapporten hadde mer enn tre av fire innbyggere i 2016 kommunisert med det offentlige gjennom nettside eller elektroniske selvbetjeningsløsninger, og det er vist en jevnt stigende tendens i innbyggernes bruk av digitale tjenester fra det offentlige.

Fra 2012 har det vært en markert økning, fra 20 prosent til 36 prosent i år, av innbyggerne som foretrekker nettside eller elektronisk selvbetjeningsløsning framfor andre kommunikasjonskanaler.

Moderne skybaserte løsninger

Digitalisering handler om forretningsutvikling, transformasjon og om å skape verdier gjennom smart bruk av teknologi. Målet er å lage så gode og effektive digitale løsninger at de aller fleste velger å benytte seg av disse.

Andre funn i rapporten viser at kommunene etterlyser standardløsninger fra markedet som de opplever som manglende, og preges av en ensartet tjenesteportefølje. Moan tror at det kommunene egentlig etterspør er moderne løsninger.

– Det finnes standardløsninger for nesten alt i kommuner, men veldig mange av løsningene er gamle. Når kommunene etterspør standardløsninger er det et moderne skybasert system de etterspør, og ikke et Windows-basert system installert på lokale servere med lokale tilpasninger. Her står hele industrien i et generasjonsskifte, og de siste tre-fire årene har vi sett at mange flere vil ha skybaserte og mobile tjenester, sier konsernsjefen.

Arbeidet med å bytte ut alt som finnes av gamle systemer i et generelt prosjekt vil være utfordrende, ifølge Moan. Løsningen i første omgang er heller de små stegene.

– Digitalisering handler om mange små seire. Enkle ting som gjør at du kan ha store seire på digitaliseringsfronten, sier han. 

Med flere hundre kommuner i Norge i dag er det mulig for en leverandør som Visma å lage standardløsninger som på mange måter vil passe alle, noe kommunene også etterspør. Vismas jobb er å levere det kunden vil ha.

– Vi kan til en viss grad være med å påvirke staten, men stort sett må vi bare forholde oss til de standardene som kommer. Vår jobb er å gjøre det lett å integrere slike løsninger, og lage så mange ferdige integrasjoner som mulig, samt gode åpne grensesnitt på løsninger som gjør at konsulenter eller kommunene selv kan lage ytterligere integrasjoner, sier Moan.

Les også hvordan du kan komme i gang med digitalisering i din kommune.

Høyere krav til digital kompetanse

Som følge av den digitale utviklingen stilles det høyere krav til digital kompetanse i dag enn tidligere.

Rapporten viser at 42 prosent av IT-ledere i offentlige virksomheter opplever godt eller svært godt kompetansenivå på digital lederskap hos sine ledere. Hos mellomledere i offentlig sektor får disse generelt lavere vurdering av sin kompetanse fra IT-lederne. 28 prosent får godt og to prosent får svært godt fra IT-lederne på digitalt lederskap.

Hvis man skal ha en utdannelse i ledelse i dag er det ifølge Moan ingen tvil om at man må lære seg digitale ferdigheter.

– Det er ikke uten grunn at Indøk (Industriell økonomi og teknologiledelse red.anm) på NTNU er den hotteste ledelsesutdannelsen i Norge i dag, og den vanskeligste å komme inn på. Skal man søke nye ledere må man etterspørre de som har sann digital kompetanse. Hvis man er leder og ikke har så stor digital kompetanse så må man jobbe hardt for å få inn nye som har den kompetansen, sier han, og legger til:

– Vi som leverandør må levere moderne skyløsninger som er brukervennlige, og som ikke krever mange servere for å komme i gang. Vi må lage løsninger som er like lette å komme i gang med som å bli medlem på Facebook. Vår oppgave er å bygge bro over kompetansegapet, sier Moan.

 

Les også: Hvordan sikrer du bedriften og deg som leder fremtiden på? CEO i Visma Øystein Moan deler sine tanker om rekruttering og hvem du bør ansette.

 

Mest populære