Digitaliseringen øker

IT i praksis undersøkelsen for 2019 viser at digitaliseringen øker, men offentlig sektor stagnerer i utviklingen av avanserte, digitale tjenester.

Resultatene viser at digitaliseringstakten øker, men at det enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester, slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Det er tydelig at grunnmuren begynner å komme på plass i kommunesektoren for å få etablert et digitalt førstevalg for innbyggeren. Kommunene jobber svært målbevisst med å modernisere og skape grunnlaget for mer proaktive og smarte tjenester som er lett tilgjengelig på nett.

digitaliseringsguide for kommunal sektor


Nye store digitaliserings-steg for kommunene

Alt ligger nå til rette for en positiv utvikling de neste årene. To områder hvor kommunene kan ta store steg de neste årene er innen omsorgsektoren og sosialtjenesten. Her er litt kort informasjon om 2 nye nasjonale standarder og tjenester som er nå klare for å ta i bruk:

IT i praksis rapport 2020

IT I PRAKSIS 2020 RAPPORTEN

Digitalisering i et nedstengt land

Les om offentlig sektors digitale tilstand i 2020 og hvordan koronakrisen påvirket digitaliseringen i statlige og kommunale virksomheter.

Les oppsumeringen »

Kom i gang med digitalisering

Ledere

Digitalisering kommune leder i kommunen

Solid og kunnskapsbasert ledelse og styring vil bli avgjørende i tiden fremover.

Hvordan digitalisere for ledere?

Ansatte

Digitalisering kommune ansatt

I dag har fagfolk i kommunen moderne verktøy på mobile enheter for å fungere optimalt der de er til enhver tid.

Hvordan digitalisere for ansatte?

Innbyggere

Digitalisering kommune innbygger

Folk flest i Norge forventer å forholde seg til kommunens tjenester på sin egen mobile enhet.

Hvordan digitalisere for innbyggere?

Digitalisering i praksis

Det skjer svært mye spennende innen digitalisering i kommune-Norge, og terskelen for å komme igang er lav. Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer! Nedenfor er et utvalg av våre kundehistorier eller du kan se alle her »

Alarmhåndtering i Responssenteret

Såte kommunes digitale skolehverdag

Digitale innbyggertjenester i Kristiansand kommune

Offentlig sektor blogg

Ansettelsesprosess i skolen – En guide

| Offentlig sektor

Har du ansvar for ansettelsesprosessen i skolen, har du også ansvar for at den enkelte ansettelsen skjer i samsvar gjeldende lover og regelverk. Visma SmartSkill gir deg en grundig guide til bruk i ansettelsesprosessen.

Les innlegget

Tilrettelegging eller oppsigelse ved sykdom?

| Offentlig sektor

Av og til er arbeidstakere syke over lengre tid. Hvor langt går tilretteleggingsplikten til arbeidsgiver, og når kan det være lovlig å si opp arbeidstakeren på grunn av sykdom?

Les innlegget

IT i praksis 2020 – Digitalisering i et nedstengt land

| Offentlig sektor

Gjennom de siste ti årene har rapporten, IT i praksis, etter dybdeintervjuer med norske statlige og kommunale virksomheter, satt en størrelse på hvor avanserte og brukerrettede offentlig sektors digitale tjenester er.

Les innlegget