IT i Praksis undersøkelsen

IT i praksis undersøkelsen for 2019 viser at digitaliseringen øker, men offentlig sektor stagnerer i utviklingen av avanserte, digitale tjenester.

Resultatene viser at digitaliseringstakten øker, men at det enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester, slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Det er tydelig at grunnmuren begynner å komme på plass i kommunesektoren for å få etablert et digitalt førstevalg for innbyggeren. Kommunene jobber svært målbevisst med å modernisere og skape grunnlaget for mer proaktive og smarte tjenester som er lett tilgjengelig på nett.

digitaliseringsguide for kommunal sektor


Nye store digitaliserings-steg for kommunene

Alt ligger nå til rette for en positiv utvikling de neste årene. To områder hvor kommunene kan ta store steg de neste årene er innen omsorgsektoren og sosialtjenesten. Her er litt kort informasjon om 2 nye nasjonale standarder og tjenester som er nå klare for å ta i bruk:

Digital dialog med hjemmetjenesten - Digihelse

Innen omsorgsektoren har Helsedirektoratet, i samarbeid med KS og leverandørene tilrettelagt for at innbyggerne kan utføre en digital dialog med hjemmetjenesten.

På helsenorge.no kan brukere av hjemmetjenesten og deres pårørende enkelt komme i kontakt med hjemmetjenesten. Her kan en sende og motta meldinger, se avtaler og få varsel om utførte besøk. Pilotkommunen Bergen har gode erfaringer så langt. De mottar færre telefonhenvendelser og sparer penger på bomturer til brukere som ikke er hjemme.

Les mer om hvordan du kommer i gang med tjenesten og erfaringene så langt.

Les mer om Digihelse

Elektroniske sosialhjelpsøknader - Digisos

Innen sosialtjenesten har NAV i samarbeid med KS og leverandørene tilrettelagt for at innbyggere kan få digitale tjenester og ha en god digital dialog med sosialtjenesten.

Digisos vil gi innbyggerne veiledning om kommunale sosialtjenester, samt mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp gjennom digitale selvbetjeningsløsninger på nav.no. Digital forvaltning av kommunale sosialtjenester vil gi bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar, i samsvar med brukernes forventninger. Med gode digitale tjenester kan man redusere unødvendige telefonhenvendelser og sikre raskere saksgang på NAV-kontoret

Les mer om hvordan du kommer i gang med tjenesten og erfaringene så langt.

Les mer om Digisos

Kom i gang med digitalisering

IT i Praksis 2019

Rapporten «IT i Praksis» fokuserer på trender og erfaringer innen
digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene
i Norge, inklusive stat og kommune.

Les referat fra møtet ››

Digitalisering i praksis

Det skjer svært mye spennende innen digitalisering i kommune-Norge, og terskelen for å komme igang er lav. Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer! Nedenfor er et utvalg av våre kundehistorier eller du kan se alle her »

Alarmhåndtering i Responssenteret
turnus app på mobil

Offentlig sektor blogg

ICNP

Strukturert dokumentasjon med ICNP

| Offentlig sektor

Dagens pasientjournaler inneholder mye ustrukturert data, og fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i kommunehelsetjenesten.

Les innlegget

Tilsyn med barnevernets arbeid med undersøkelser

| Offentlig sektor

Hva vil fylkesmannen se etter når barnevernets arbeid med undersøkelser er tema for landsomfattende tilsyn? Undersøkelser er grunnmuren i barnevernets arbeid, og tidligere tilsyn viser at det er stor fare for svikt i dette arbeidet.

Les innlegget
Slik sikrer du kompetanseheving

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

| Offentlig sektor

De ansatte og deres kompetanse er utrolig viktige ressurser i din kommune, for det er nettopp de som sikrer at kommunen gir gode tjenester til innbyggerne. Det er imidlertid viktig å ha rett kompetanse på rett plass, og kompetansestyring er leders ansvar.

Les innlegget

Ønsker du å ta steget med digitalisering i din kommune?

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg for å hjelpe deg videre.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma-løsning, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.