Kommuner som jobber aktivt med digitalisering henter gevinster fra arbeidet

De ulike tjenesteområdene i norske kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester til innbyggerne sine. Samtidig gjenstår en del for å kunne oppnå sammenhengende og helhetlige løsninger på tvers av tjenesteområder. Det er bare ett av mange funn i IT i praksis-rapporten for 2021.

Digitaliseringstakten øker, men det er enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester. Slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Rambøll har for fjortende gang gjennomført IT i praksis-undersøkelsen i samarbeid med IKT Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. Undersøkelsen belyser status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon.

Rapporten er derfor et verdifullt verktøy for kvalitetssikring av dagens og fremtidens strategiske beslutninger knyttet til digital utvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Funn fra IT i praksis viser at alle kommuner som jobber aktivt med digitalisering, klarer å hente gevinster fra arbeidet. Gjennom pandemien har vi sett hvor stor evnen er både blant statlige virksomheter, kommuner og alle dens medarbeidere, til å omstille seg til digital kommunikasjon. Og raskt endre tjenestene i takt med nye og stor utfordringer.  

Det offentlige klarer å hente ut gevinster ved digitalisering - både i form av bedre tjenestekvalitet og økt effektivitet. Det er tydelig at grunnmuren begynner å komme på plass i kommunesektoren for å få etablert et digitalt førstevalg for innbyggeren.

It i praksis 2021 rapport

IT I PRAKSIS RAPPORTEN

Status for digitalisering i norsk offentlig sektor

I 2019 gikk regjeringen og KS sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. I rapporten får du innsikt i hvordan det går med digitaliseringsarbeidet i Norge og om vi er nærmere målene som er satt.

Last ned rapporten gratis

Kom i gang med digitalisering

Digitaliseringsguide for kommunal sektor

Kundehistorier

Det skjer svært mye spennende innen digitalisering i kommune-Norge, og terskelen for å komme igang er lav. Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer! Se alle kundehistoriene her »

 

Nye store digitaliserings-steg for kommunene

Alt ligger nå til rette for en positiv utvikling de neste årene. To områder hvor kommunene kan ta store steg de neste årene er innen omsorgsektoren og sosialtjenesten. Her er litt kort informasjon om 2 nye nasjonale standarder og tjenester som er nå klare for å ta i bruk:

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!