Hvordan står det til med digitalisering i kommune-Norge?

I Norge er det kommunene som ansvar for å sørge for gode og forsvarlige tjenester til alle sine innbyggere. Dermed er det også kommunene som sitter i førersetet for å legge til rette for innovasjon, endring, kompetanseheving og digitalisering av offentlig sektor. Dette er en utfordrende oppgave i et samfunn som får flere og flere eldre, og ikke nok påfyll av yngre arbeidskraft til å ta seg av alle oppgavene kommunene er pålagt å utføre for sine innbyggere.

Endringen i demografien, sammensetningen av befolkningen, påvirker særlig de eldste og mest sårbare som har stort behov for hjelp og pleie. Men det gir også negative konsekvenser for folk i alle aldre, særlig de som trenger ekstra støtte fra det offentlige. Men alle kommunale tjenester, fra barnehage og skole, til velferdstjenestene, vil merke endringene i årene som kommer. Og kombinert med et økende behov for tjenester, blir det dramatisk mindre skatteytere til å betale for tjenestene.

Løsningen må bli effektivisering av tjenestene, og vi tror smarte IT-løsninger og mer digitalisering i kommunene kommer til å være en viktig del av dette arbeidet. Mange gode systemer og tjenester er allerede på plass ute i kommune-Norge, og flere vil det bli. Spesielt innen pleie- og omsorg samt  oppvekstsektoren er det tatt store digitale steg, og det ligger til rette for mange spennende prosjekter i årene som kommer.

Visma tar pulsen på kommunenes digitaliseringsledere 

Visma er en stolt IT- og digitaliseringspartner til kommune-Norge. Vi leverer IT-løsninger til dere som hver dag er ute for å gjøre den viktige jobben i barnehagen og i skolen, på sykehjemmet og NAV-kontoret, og mange, mange flere steder i kommunen.

Vinteren 2023 startet vi på en rundtur i landet vårt for å ta tempen på hvordan det ligger an med digitalisering i kommunene. Formålet er å bli litt bedre kjent med de som sitter i frontlinjen for digitalisering i offentlig sektor. 

Hvilke muligheter og utfordringer møter digitaliseringslederne? Hva er drivkraften deres? Hvilke visjoner har de og kommunene deres? Og hvem er egentlig disse menneskene som har ansvaret for digitalisering i kommunene?

Les digitaliseringsleder artiklene

Kom i gang med digitalisering

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Tre hovedpilarer for suksess i IKT Nordhordland

Vi dro til Nordhordland og møtte Lars Tveit, leder for digitalisering og innovasjon i region Nordhordland. Der møtte vi en digitaliseringsleder med bred erfaring fra både det private og det offentlige. Han bruker sin erfaring aktivt i arbeidet med å digitalisere 12 kommuner i regionen.

– Slik kan innovasjon få større effekt på samfunnsnivå

Vi dro til Bergen og møtte Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune. Der møtte vi en fremoverlent digitaliseringsleder som mener innovasjon ikke bare handler om å forbedre eksisterende arbeidsprosesser, men også om å gjøre ting på en helt ny måte for å løse samfunnsoppgaver.

Lillestrøm kommune vil begeistre innbyggerne

Vi reiste til Lillestrøm kommune og møtte Torbjørn Pedersen, direktør for digitalisering i Lillestrøm kommune. Der lærte vi mer om hvordan Lillestrøm jobber for å endre den tradisjonelle tilnærmingen til offentlig tjenesteyting.

digitaliseringslederen-harstad

– Vi vet vi har reddet liv med velferdsteknologi

Monica Larssen er digitaliseringsleder i Harstad kommune og leder for Digi Troms og Finnmark (Digitrofi). Vi tok turen til Harstad for å lære mer om jobben Harstad kommune og Digitrofi gjør for å digitalisere kommunen og regionen.

Astri Enevoldsen Sletteng

Personvern og sikkerhet i høysetet for Narvik

Astri Enevoldsen Sletteng er rådgiver innen oppvekst med spesielt ansvar for digitalisering på kommunalområdet Oppvekst i Narvik kommune. Vi tok turen til Nordlands tredje største by for å høre hvordan kommunen jobber med digitalisering innen oppvekstsektoren.