Digitaliseringen øker

IT i praksis undersøkelsen for 2019 viser at digitaliseringen øker, men offentlig sektor stagnerer i utviklingen av avanserte, digitale tjenester.

Resultatene viser at digitaliseringstakten øker, men at det enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester, slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Det er tydelig at grunnmuren begynner å komme på plass i kommunesektoren for å få etablert et digitalt førstevalg for innbyggeren. Kommunene jobber svært målbevisst med å modernisere og skape grunnlaget for mer proaktive og smarte tjenester som er lett tilgjengelig på nett.

digitaliseringsguide for kommunal sektor


Nye store digitaliserings-steg for kommunene

Alt ligger nå til rette for en positiv utvikling de neste årene. To områder hvor kommunene kan ta store steg de neste årene er innen omsorgsektoren og sosialtjenesten. Her er litt kort informasjon om 2 nye nasjonale standarder og tjenester som er nå klare for å ta i bruk:

IT i praksis rapport 2020

IT I PRAKSIS 2020 RAPPORTEN

Digitalisering i et nedstengt land

Les om offentlig sektors digitale tilstand i 2020 og hvordan koronakrisen påvirket digitaliseringen i statlige og kommunale virksomheter.

Les oppsummeringen »

Kom i gang med digitalisering

Ledere

Digitalisering kommune leder i kommunen

Solid og kunnskapsbasert ledelse og styring vil bli avgjørende i tiden fremover.

Hvordan digitalisere for ledere?

Ansatte

Digitalisering kommune ansatt

I dag har fagfolk i kommunen moderne verktøy på mobile enheter for å fungere optimalt der de er til enhver tid.

Hvordan digitalisere for ansatte?

Innbyggere

Digitalisering kommune innbygger

Folk flest i Norge forventer å forholde seg til kommunens tjenester på sin egen mobile enhet.

Hvordan digitalisere for innbyggere?

Digitalisering i praksis

Det skjer svært mye spennende innen digitalisering i kommune-Norge, og terskelen for å komme igang er lav. Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer! Nedenfor er et utvalg av våre kundehistorier eller du kan se alle her »

Alarmhåndtering i Responssenteret

Bergen kommune - Smart omsorg

Såte kommunes digitale skolehverdag

Digitale innbyggertjenester i Kristiansand kommune

Offentlig sektor blogg

Optimering kan løse komplekse oppgaver i kommunal sektor

| Offentlig sektor

Vi har kommet langt med digitalisering og automatisering av enkle prosesser, men hva med de tidkrevende og omfattende beslutningene som involverer vanskelige og betydningsfulle avgjørelser i offentlig sektor?

Les innlegget

Standarder og fellesløsninger sikrer god samhandling i pasientjournalen

| Offentlig sektor

Det er en viktig del av strategien til Visma at nasjonale løsninger blir implementert i den nye pasientjournalen for pleie- og omsorgssektoren, Visma Flyt Omsorg.

Les innlegget
Planlegge arbeid og turnus

Høytidsturnus – hvordan er reglene?

| Offentlig sektor

Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

Les innlegget