Kommuner som jobber aktivt med digitalisering henter gevinster fra arbeidet

De ulike tjenesteområdene i norske kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester til innbyggerne sine. Samtidig gjenstår en del for å kunne oppnå sammenhengende og helhetlige løsninger på tvers av tjenesteområder. 

Digitaliseringstakten øker, men det er enda er et godt stykke frem til vi som innbyggere får oppleve et digitalt førstevalg som består av proaktive og intelligente tjenester. Slik som vi er blitt vant til med skattemeldingen.

Rambøll har for fjortende gang gjennomført IT i praksis-undersøkelsen i samarbeid med IKT Norge, Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. Undersøkelsen belyser status og utfordringer knyttet til offentlige virksomheters arbeid med digitalisering og innovasjon.

Rapporten er derfor et verdifullt verktøy for kvalitetssikring av dagens og fremtidens strategiske beslutninger knyttet til digital utvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Funn fra IT i praksis viser at alle kommuner som jobber aktivt med digitalisering, klarer å hente gevinster fra arbeidet. Gjennom pandemien har vi sett hvor stor evnen er både blant statlige virksomheter, kommuner og alle dens medarbeidere, til å omstille seg til digital kommunikasjon. Og raskt endre tjenestene i takt med nye og stor utfordringer.  

Det offentlige klarer å hente ut gevinster ved digitalisering - både i form av bedre tjenestekvalitet og økt effektivitet. Det er tydelig at grunnmuren begynner å komme på plass i kommunesektoren for å få etablert et digitalt førstevalg for innbyggeren.

Kom i gang med digitalisering

Nye store digitaliserings-steg for kommunene

Alt ligger nå til rette for en positiv utvikling de neste årene. To områder hvor kommunene kan ta store steg de neste årene er innen omsorgsektoren og sosialtjenesten. Her er litt kort informasjon om 2 nye nasjonale standarder og tjenester som er nå klare for å ta i bruk:

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Offentlig sektor - Mulighetenes marked

Offentlig sektor – mulighetenes marked

Hvordan organisere et tilbud? - Analyse, dialog og tilbudsprosess. Som leverandør står du overfor mange utfordringer i tilbudsarbeidet og det er mye å jobbe med.