Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Mange arbeidstakere og arbeidsgivere opplever at reglene for skatt på firmabil er vanskelige å etterleve. Når skal man skatte av firmabilen – og når skal man ikke?

Når må du betale skatt på firmabil?

Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen:

 1. Bilen må være disponibel privat – det vil si at arbeidstaker har lov til å ta med bilen hjem etter arbeidstid.
 2. Bilen må brukes til privat kjøring. Kjøringen mellom hjem og arbeidssted anses også som privat kjøring.

Det skal med andre ord veldig lite til for at en arbeidstaker skal skattlegges for en firmabil.

Unntak ved sporadisk bruk

Om du bare bruker arbeidsgivers bil sporadisk, utløser det ingen skatteplikt. Til og med 2015 var det ikke noen klar grense for sporadisk bruk, men fra og med 2016 så er sporadisk bruk definert som følgende:

 • du bruker firmabilen maksimalt 10 dager i året
 • du kjører firmabilen maksimalt 1000 kilometer i året

Begge punktene må oppfylles.

Hvordan beregne den skattepliktige fordelen?

Firmabiler skattlegges etter det som kalles aldersgradert prosentligning. Beregningen er slik:

Bilens listepris (se forklaring under) Fordel
Til og med kr 303.900 30 % av listeprisen
Over kr 303.900 20 % tillegg av oversteget listepris

 

Ifølge Skattedirektoratets lignings-ABC er listepris definert som:

“Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell inkl. merverdiavgift og vrakpant, ekskl. frakt- og registreringsomkostninger, levert importsted på tidspunktet for førstegangsregistrering hos Statens vegvesens trafikkstasjon.“

Ekstrautstyr som kjøpes i tillegg må legges til listeprisen. Ekstrautstyr kan for eksempel være vinterhjul, dyrere musikkanlegg enn standard, navigasjonsutstyr, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste og fastmontert utstyr til mobiltelefon.

Spesialbestemmelser

Det finnes et par spesielle verdsettelsesregler for firmabil. Det gjelder blant annet for:

 • El-biler
 • Biler som brukes mye til yrkesreiser (mer enn 40.000 km i året)

El-bil som firmabil

 • Hvis du disponerer el-bil, skal den skattepliktige fordelen beregnes ut fra en redusert listepris. Den skattepliktige fordelen fastsetts etter den aldersgraderte prosentligningmodellen, angitt over.
 • Listepris som ny reduseres med 40 % dersom du disponerer en el-bil som firmabil. Verdien som legges til grunn ved beskatningen, blir dermed 60% av opprinnelig listepris. For eksempel om el-bilen har en listepris på kr 500.000, benyttes kr 300.000 ved beregning av fordel av firmabilen.
 • Når en el-bil blir eldre enn 3 år, skal listeprisen reduseres med ytterligere 25 %. Verdien blir da 45 % av opprinnelig listepris. I eksemplet over vil justert listepris bli kr 300.000 – 25 % = kr 225.500.

Yrkeskjøring over 40.000 km i året

 • Kjører du mer enn 40.000 km i yrket i løpet av året, skal den skattepliktige fordelen også beregnes med en redusert listepris. Opprinnelig listepris reduseres i slike tilfeller med 25 % før fordelen beregnes. For eksempel vil en bil med listepris kr 400.000 som benyttes til yrkeskjøring ut over 40.000, få redusert listeprisen til kr 400.000 – 25 % = kr 300.000.
 • Når slike biler blir eldre enn 3 år, skal listeprisen reduseres med ytterligere 25 %. I eksemplet så blir listeprisen som legges til grunn for beskatning: kr 300.000 – 25% pga. alder = kr 225.000.
 • Fra og med 2016 er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok.

Yrkesbiler og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo

Det er gitt egne spesielle bestemmelser for yrkesbiler og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo når arbeidstaker har behov en slik bil i jobben. Les mer om dette her.

Har du kompetansen du trenger innenfor lønnsfaget?

Lønnsforum vår 2018 får du den oppdateringen du trenger innen lønn og personal. Kurset er åpent for alle brukere av Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn. Benytter du andre lønnssystemer kan du kjøpe nettkurs Regeloppdatering 2017, eller vente til høstens Lønnsforum der dag 1:  Regeloppdatering 2018 – er åpent for alle.

Les mer om Huldt & Lillevik Lønnsforum vår 2018

Les mer om Visma Lønnsforum vår 2018

Lyst til å lære mer om våre lønnssystemer? Les mer her 

 

 

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: