Skatt av yrkesbiler

Skatt av yrkesbil gjelder både for varebil klasse 2 og lastebiler under 7501 kilo. Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel.

Skatt på yrkesbil
 • varebil klasse 2 eller
 • lastebiler under 7501 kilo

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 1. sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 2. individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Les også: Bilgodtgjørelse – dette er de gjeldende satsene

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

 • 30 % av listepris inntil kr 314.400 og
 • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil.

Eksempel 1

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er ikke over 3 år.

Listepris Kr 500.000
Redusering pga yrkesbil, 50% maks kr 150.000 Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegning Kr 350.000
Fordel
Kr 314.400 x 30% Kr   94.320
Kr 35.600 x 20% Kr     7.120
Sum Kr 101.440

 Eksempel 2

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er over 3 år.

Listepris Kr 500.000
Redusering pga alder 25% Kr 125.000
Grunnlag etter redusering for alder Kr 375.000
Redusering 50% maks kr 150.000 Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegning Kr 225.000
Fordel
Kr 225.000 x 30% Kr   67.500

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

 • kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
 • annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.

Les også: Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Alt må inn i a-meldingen

Skattepliktig fordel av yrkesbiler skal inngå i grunnlaget for skattetrekk, og det må også betales arbeidsgiveravgift. Fordelen er også lønnsopplysningspliktig i a-meldingen.

Både skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes hver måned gjennom året. Fordelen må også tas med i a-meldingen løpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift

Hvilke inntektskombinasjoner skal brukes?

Velges sjablonmodellen rapporteres følgende hver måned i a-meldingen:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Grunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
Naturalytelse Yrkesbil tjenestlig behov listepris Reg.nr.

Listepris

Ja Ja

Velges individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok rapporteres følgende:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Grunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
Naturalytelse Yrkesbil tjenestlig behov kilometer Reg.nr.

Antall km.

Ja Ja

 

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!