Gå til hovedsiden

Skatt av yrkesbiler

Skatt av yrkesbil gjelder både for varebil klasse 2 og lastebiler under 7501 kilo. Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel.

Skatt på yrkesbil
Skatt på yrkesbil
  • varebil klasse 2 eller
  • lastebiler under 7501 kilo

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

  1. sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
  2. individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Les også: Bilgodtgjørelse – dette er de gjeldende satsene

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

  • 30 % av listepris inntil kr 338.800 og
  • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil.

Les guiden: Alt du må vite om bilgodtgjørelse

Eksempel 1

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er ikke over 3 år.

ListeprisKr 500.000
Redusering på grunn av yrkesbil, 50% maks kr 150.000Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegningKr 350.000
  
Fordel 
Kr 338.800 x 30%Kr 101.640
Kr 11.200 x 20%Kr     2.240
SumKr 103.880

 Eksempel 2

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er over 3 år.

ListeprisKr 500.000
Redusering på grunn av alder 25%Kr 125.000
Grunnlag etter redusering for alderKr 375.000
Redusering 50% maks kr 150.000Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegningKr 225.000
  
Fordel 
Kr 225.000 x 30%Kr   67.500

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

  • kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
  • annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.

Les også: Når skal du betale skatt på bruk av firmabil?

Alt må inn i a-meldingen

Skattepliktig fordel av yrkesbiler skal inngå i grunnlaget for skattetrekk, og det må også betales arbeidsgiveravgift. Fordelen er også lønnsopplysningspliktig i a-meldingen.

Både skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes hver måned gjennom året. Fordelen må også tas med i a-meldingen løpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift

Hvilke inntektskombinasjoner skal brukes?

Velges sjablonmodellen rapporteres følgende hver måned i a-meldingen:

Type fordel Lønnsbeskrivelse TilleggsinformasjonGrunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
NaturalytelseYrkesbil tjenstlig behov listeprisReg.nr.

 

Listepris

JaJa

Velges individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok rapporteres følgende:

Type fordel Lønnsbeskrivelse TilleggsinformasjonGrunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
NaturalytelseYrkesbil tjenstlig behov kilometerReg.nr.

 

Antall km.

JaJa

Les guiden: Alt du må vite om bilgodtgjørelse

Mest populære