Skatt av yrkesbiler

Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Reglene gjelder for arbeidstakere som bruker følgende yrkesbiler:

  • Varebil klasse 2 eller
  • Lastebiler under 7501 kilo

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

  1. Sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
  2. Individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen, skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000.

På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

  • 30 % av listepris inntil kr 303.900 og
  • 20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en el-bil.

Eksempel 1

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er ikke over 3 år.

Listepris Kr 500.000
Redusering pga yrkesbil, 50% maks kr 150.000 Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegning Kr 350.000
Fordel
Kr 303.900 x 30% Kr   91.170
Kr 46.100 x 20% Kr     9.220
Sum Kr 100.390

 Eksempel 2

Yrkesbil med listepris kr 500.000. Bilen er over 3 år.

Listepris Kr 500.000
Redusering pga alder 25% Kr 125.000
Grunnlag etter redusering for alder Kr 375.000
Redusering 50% maks kr 150.000 Kr 150.000
Grunnlag for fordelsberegning Kr 225.000
Fordel
Kr 225.000 x 30% Kr   67.500

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

  • Kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
  • Annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen

Skattepliktig fordel av yrkesbiler skal inngå i grunnlaget for skattetrekk, og det må også betales arbeidsgiveravgift. Fordelen er også lønnsopplysningspliktig i a-meldingen.

Både skattetrekk og arbeidsgiveravgift må beregnes hver måned gjennom året. Fordelen må også tas med i a-meldingen løpende hver måned gjennom året. Du kan ikke vente til slutten av året med å trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift

Hvilke inntektskombinasjoner skal brukes?

Velges sjablonmodellen rapporteres følgende hver måned i a-meldingen:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Grunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
Naturalytelse Yrkesbil tjenestlig behov listepris Reg.nr.

Listepris

Ja Ja

Velges individuell verdsettelse basert på elektronisk kjørebok rapporteres følgende:

Type fordel Lønnsbeskrivelse Tilleggsinformasjon Grunnlag for skattetrekk? Grunnlag for arbeidsgiveravgift?
Naturalytelse Yrkesbil tjenestlig behov kilometer Reg.nr.

Antall km.

Ja Ja

 

Ønsker du å lære mer om regelverket innen lønn og personal?

Du kan enkelt og effektivt delta på nettkurs for å bli oppdatert på regelverket innenfor lønn og personal. Vi har satt sammen en meget gunstig nettkurspakke i temaene arbeidsrett, skatterett, lønn og trygderett.

Kjøp nettkurspakke med 15 kurstitler

Se oversikt over alle kurs.  Se vår kurskalender her.

 

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: