Gå til hovedsiden

Lede mennesker i 2013

Hvordan ser morgendagens arbeidsplass ut og hvordan skal vi lede mennesker i årene fremover?

Stort og spennende tema både for ledelse, HR og for meg som medarbeider. Det handler fortsatt om mennesker, og mennesker som strategi, i forhold til tidligere oppfatninger av mennesker som en kostnad og menneske som en ressurs.

Frokostmøte innen HR og ledelse i Stavanger 30. nov

Stort og spennende tema både for ledelse, HR og for meg som medarbeider. Det handler fortsatt om mennesker, og mennesker som strategi, i forhold til tidligere oppfatninger av mennesker som en kostnad og menneske som en ressurs.

Vi har gjennomført 2 frokostmøter i november og desember med introduksjon til nye kurstema for deg som jobber med HR og ledelse. Vår partner, Grete Johansen fra ChangeAbility og Great Place To Work, ga oss smakebiter fra flere HR temaer og skapte flere inspirerende diskusjoner underveis.

Sentrale trender
Individet er i fokus, arbeidstiden er ikke lenger fra 8-16, fungerer fleksitid? Privatliv og arbeidsliv sklir i hverandre, vi leser e-post på bussen og i sofaen foran nyhetene, vi tar en skitur midt på dagen i det fine været. Hvor lenge leser vi e-post før vi regner det som arbeidstid, 15 eller 30 minutter? Hvordan regulerer vi arbeidstid med all den fleksibiliteten vi krever og ønsker oss? Vi skifter jobb oftere, det er kamp om talentene, og de jobbsøkende søker mot de attraktive bedriftene.

Grete kaller oss som er født før 1980 for digitale innvandrere, og da de som er født senere for digitale innfødte (Og jeg som trodde jeg hang sånn noenlunde med).

Min kollega Anders på 26, sier at det faktisk er nesten umulig for de såkalte «innfødte» å fatte at det har vært en verden uten mobil og internett. Anders påstår også at han ikke trenger og gå rundt å huske på en eneste ting fordi alt kan «Googles». Det var han som fikk meg til å innse at det faktisk finnes en generasjonskløft. Min helt, pappa, som kan alt og vet alt og er fra den digitale jernalder, er en levende søkemotor faktisk. Hjernen til pappa og Anders ser nok litt forskjellig ut, og de må håndteres forskjellig. Jeg tenker at det å takle forskjellighet er en del av den nye fleksibiliteten.

Hva kan vi lære av de beste arbeidsplassene?
Great Place To Work har fokus på hva de beste gjør bedre. De samler de beste for å lære av hverandre.

Hva er en god arbeidsplass?
I følge Great Place To Work, er «en god arbeidsplass, hvor du har tillit til de mennesker du arbeider for, er stolt av det arbeidet du utfører og føler fellesskap med dine kollegaer». Tillit mellom ledelse og medarbeider er de viktigste karakteristika for de beste arbeidsplassene. Det er høyere tillit som skiller de alle beste.

Great Place to Work måler tillit gjennom spørsmål om atferden og miljøet i 58 spesifikke målinger som er innebygd i deres Trust Index© medarbeiderundersøkelse.

Det handler ikke om å være snill, men å være smart
Undersøkelser fra Great Place To Work viser at:

 • De 100 beste vokste med dobbelt tempo
 • De 100 beste mottok dobbelt så mange jobbsøknader
 • De 100 beste utviklet flere nye produkter

Hva kan vi lære av de beste?
I de beste bedriftene har det en helhet og sammenheng.
«Det er måten vi gjør tingene på her hos oss».

 • Har ofte utgangspunkt i organisasjonen verdier
 • Reflekterer eller har i seg organisasjonens identitet
 • Sender ofte en melding internt som er konsistent med hva organisasjonen står for eksternt
 • Kommuniserer klar og tydelig støtte

HRs nye rolle
HR – undersøkelsen 2012, gjennomført av HR Norge og Ernst & Young, oppsummerer blant annet følgende trender:

 • Høyere endringsgrad i HR enn tidligere år
 • Fokus på å bli en strategisk partner
 • Toppledelsen tar hyppigst initiativ til endringer i HR-funksjonen
 • Mest fokus på lederutvikling, rekruttering og kompetanseutvikling

Tilbake til frokostmøtene våre, Grete er flink å dra i gang dialog og skape tillit, så vi som er med kan dele og våge å stille nye spørsmål. Vi snakket om store temaer som du kan lære, dele og utvikle mer rundt sammen med oss.

De nye aktuelle kurstemaene våre er:

 • Hva kjennetegner de gode arbeidsplassene og hva kan HR gjøre?
 • HRs rolle ved innføring av «ny» teknologi
 • Strategisk HR
 • Sykefraværsoppfølging i praksis

Ønsker du å lære mer om disse temaene, kan du delta på våre kurs i løpet av våren.

Mest populære