Lede mennesker i 2013

Hvordan ser morgendagens arbeidsplass ut og hvordan skal vi lede mennesker i årene fremover?

Stort og spennende tema både for ledelse, HR og for meg som medarbeider. Det handler fortsatt om mennesker, og mennesker som strategi, i forhold til tidligere oppfatninger av mennesker som en kostnad og menneske som en ressurs.