Gå til hovedsiden

Kostnadskutt – denne oppskriften gir suksess

Kostnadskutt er noe alle virksomheter må tenke på, men det må gjøres riktig. Med denne oppskriften og en gratis guide tør vi påstå at du får suksess.

Følg denne oppskriften og oppnå suksess med kostnadskutt.
Følg denne oppskriften og oppnå suksess med kostnadskutt.

Derfor er det viktig å kutte kostnader på de riktige stedene. Gjennom å legge opp en god prosess for kostnadsreduksjon, er målet at å skape varige forbedringer i resultatet. Muligheter for kutt sees i sammenheng med fremtidige vekstområder.

Virksomheten din bør analyseres med et helhetlig blikk. Gå igjennom budsjett og prognoser. Uansett hvilken løsning du velger: Sørg for at kostnadskuttene gjennomføres – på riktig måte og til riktig tid.

Tenk helhetlig og se på kostnadskutt som en prosess. Grovt sett kan vi dele inn kostnadskutt i fire faser:

  • Analyse
  • Budsjett- og kostnadsgjennomgang
  • Gjennomføring av kutt
  • Oppfølging og kontroll

Analyse

Før du går inn i en prosess med kostnadskutt bør du gjennomføre en analyse for å vurdere hvor du bør kutte. En analyse kan være mer eller mindre omfattende, alt etter størrelsen på virksomheten din. En god start vil ofte være å skille mellom faste og variable og direkte og indirekte kostnader. Målet ditt er å komme frem til når og innenfor hvilke områder kostnadskutt bør vurdere.

Budsjett- og kostnadsgjennomgang

Gå igjennom budsjettet ditt og få en oversikt over kostnadsbildet. Finn ut hvor skoen trykker! Et korrekt regnskap gir et godt grunnlag for å se hvilke kostnader som bør kuttes. Det er viktig å tenke langsiktig. Et avdeligsregnskap kan avsløre at det faktisk lønner seg å legge ned en avdeling som går dårlig. Det er også viktig med et korrekt prosjektregnskap. Du bør vite hvilke prosjekter bedriften tjener på og hvilke prosjekter som er ulønnsomme. Ved bruk av et budsjett, og eventuelt likviditetsbudsjett, kan du sette opp en plan for kostnadsreduksjon.

Gjennomføring av kostnadskutt

Ved selve gjennomføringen, er en grundig gjennomgang av alle avtaler som husleie, leasing og forsikring en god start. Det kan også være betydelige summer å spare på en gjennomgang av leverandørene dine. Har du for eksempel utnyttet mulige rabatter? Med innkjøpssamarbeid fra Visma kan du eksempelvis spare mye med ferdigforhandlede innkjøpsavtaler.

Oppfølging og kontroll

Det er viktig å evaluere og følge opp kostnadskutt med en kritisk gjennomgang av prosessen. Ble gevinstene realisert? Er det behov for å gjøre mer? Hva bør vi gjøre annerledes neste gang Gjennom økonomisk rådgivning og god oppfølging kan vi sørge for at du får gjennomført dine kostnadskutt på riktig måte.

Vil du ha flere konkrete tips om kostnadskutt som kan gi varige forbedringer i resultatet? Last ned vår gratis guide, da vel!

Mest populære