Feed Subscription
Maren Sommervold jobber som økonomisk rådgiver i Azets, Vismas tidligere regnskaps- og lønnsdivisjon. Hennes faglige hovedtyngde ligger innenfor nøkkeltallsanalyser, budsjettering, stiftelser av selskap, balansert målstyring, årsoppgjør og regnskap.
Connect with Maren: