Gå til hovedsiden

Kampen om talentene blir hardere

Det finnes ingen universelle løsninger for den perfekte nyansettelsen – derimot tips og triks til hvordan rekrutteringsprosessen kan spisses til på din arbeidsplass. Her er fem hovedområder som kan gjøre rekrutteringen smidigere og bedre i fremtiden – både for deg som arbeidsgiver og for kandidatene.

Kompetansebasert rekruttering

Det er ingen tilfeldighet at kompetansebasert rekruttering har blitt stadig mer populært. Kampen om talentene gjør at du må synliggjøre deg på en slik måte at mange ønsker å jobbe med deg. I denne nye virkeligheten trenger du gode verktøy for rettferdige og fordomsfrie rekrutteringsprosesser. Risikoen ved å ikke jobbe kompetansebasert er at man kan miste fokus på de riktige tingene i rekrutteringsprosessen og, som vi alle vet, er det enormt dyrt med feilrekrutteringer.

Det blir stadig viktigere å oppdatere ditt employer brand

Det største problemet bedrifter har i dag er at de ikke lykkes med å rekruttere nok ansatte. Mange bedrifter har potensiale til å levere mer, skape vekst og levere flere tjenester, men klarer ikke å finne den kompetansen de trenger. En endring må til! Du må tilpasse deg for å være med i kampen om talentene. Du må ikke bare bli mer synlig, men også kunne fortelle din historie, noe som må gjenspeiles i hvordan dere faktisk lever i deres bedrift. Fine ord på nettsiden din er ikke nok, det må etterleves i bedriftens kultur. Rekruttering i dag handler om hele medarbeiderreisen.

En kandidat, som kan velge mellom arbeidsgivere, tiltrekkes av bedrifter som kan formidle sin historie; en historie som kandidaten skulle ønske den var en del av. Mange har blitt veldig dyktige til å formidle sine verdier og fokusområder, men også til å la medarbeidere ta plass i kommunikasjonen ved å dele sine historier – med sine egne ord.

Et av de mest effektive verktøyene rekrutteringsselskaper har, som mange fortsatt ikke fokuserer på, er kommunikasjon med kandidater. Hvordan kommuniserer du med de som viser interesse for deg? Fortsatt er det mange jobbsøkere som aldri får svar på sine søknader. Dersom du ikke tar hensyn til effekten dette har på kandidatenes opplevelse av deg som bedrift, er det stor risiko for at du kommer til å slite med omdømmet ditt.

Klart mål med rekrutteringen en nøkkel til suksess

Hva skal du oppnå med denne ansettelsen? Hvor vanskelig vil det være å finne riktig kompetanse? Hvilken kompetanse trenger du i fremtiden, som ikke kan dekkes av personene du allerede har i bedriften? Klare mål er alfa og omega – og som en følge av dette – å følge opp de målene man har satt seg. Det er her viktigheten av data og målbarhet kommer inn. Det hjelper ikke å ha en fantastisk rekrutteringsprosess dersom du ikke lykkes med å tiltrekke deg de kandidatene og den kompetansen du egentlig trenger – på samme måte som det ikke hjelper å ha satt kompetansekriterier dersom du faktisk ikke vurderer kandidatene opp mot dem i prosessen. At prosessen henger sammen, er avgjørende for å få en god kandidatopplevelse.

Husk at onboarding er en del av rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen avsluttes ikke ved ansettelse – det er begynnelsen på medarbeiderreisen. Pre-onboarding og onboarding av kandidater og nyansatte er

avgjørende for at de skal føle seg velkommen, trygge og dermed begynne å levere resultater så raskt som mulig. Denne fasen er sensitiv og dersom den ikke gjøres riktig er det stor risiko for at den nyansatte føler at det har vært et feil valg og velger å forlate deg til fordel for en annen.

Stopp opp og våg å reflektere

Har du en operativ rolle, er det lett å grave seg ned i detaljene og ikke se det store bildet. Da kan det være greit å stoppe litt opp og stille seg selv spørsmål som, har vi gjort en god jobb med behovsanalysen og definert godt nok hvilke ferdigheter vi trenger? Har vi et godt budskap til de kandidatene vi ønsker – og de vi ikke ønsker akkurat nå, men som kan være gode kandidater på et senere tidspunkt? Tenker vi riktig rundt valg av kanaler og strategi for å finne de riktige kandidatene?

Opplæring av ledere og de involverte i prosessene blir ofte glemt og profesjonaliteten, som dagens kandidater forventer, kan gå tapt.

Ved å inkludere alle interessenter og sørge for at den rekrutterende leder får den opplæringen og støtten som kreves, sikres vellykket rekruttering – samtidig som selskapets employer brand styrkes.

All kommunikasjon med potensielle kandidater og alle trinn i din rekrutteringsprosess vil påvirke din employer branding. Ved å sørge for at du gjør ting på riktig måte, kan du forvente en employer branding som påvirkes positivt – som på sikt vil gjøre deg til en vinner i kampen om kompetansen.

Ellen Snedal, Customer Success Manager på Visma Talent Solutions

Vil du teste å rekruttere kompetansebasert?
Les mer og få en gratis rekruttering her:
https://www.visma.no/rekrutteringssystemer/visma-recruit/

Mest populære