Gå til hovedsiden

IoT – Internet of things og UX

IoT eller internet of things er snart et velkjent ord for de fleste i IT-bransjen. Det nye store sies det og hos mange et stort satsningsområde for 2018. Betydningen av Internet of things ligger litt i ordet. Det er kort fortalt alt av identifiserbare gjenstander som kan kobles opp mot internett.

I dag er vi omringet av smarte duppedingser som kan kobles til internett, ting som kan kobles sammen og som sender data på tvers av ulike enheter. IoT er en tredimensjonal verden som vil skape nye utfordringer med tanke på brukervennlighet. Forhåpentligvis kan vi som UX designere sammen med tjenestedesignere og produktutviklere kaste oss på denne bølgen og bidra med vår kompetanse innen brukervennlighet, universell utforming og menneske-maskin-interaksjon.

Her er noen punkter jeg tenker kan være lurt å ha i bakhodet når du skal i gang med egne IoT prosjekter:

  • Vi må begynne å tenke på en annen måte enn tidligere og her er det rom for å være kreativ. Tenk gjerne ut flere ideer som kan forenkle en brukers hverdag. For eksempel: “Hva om skoene mine var koblet til musikkanlegget” eller “Hva om dyna var koblet til kaffemaskinen og man kunne fått kaffen klar i det man redde opp sengen?”
  • Design slik at produktet fungerer uten internett. Tenk deg selv hvor frustrerende det må være å ikke kunne bruke et produkt fordi internettforbindelsen er nede. Start derfor med å designe slik at produktet også kan ha noe funksjonalitet selv uten internett.
  • Produktet bør være mulig å utvide i senere tid. Når vi tenker på IoT, så tenker vi gjerne at ting kan kobles sammen. Hvorfor ikke legge til rette for at produktet kan utvides med flere produkter etter hvert? Det er viktig å ikke “låse” løsningen.
  • Bør det være mulig å oppdatere produktet senere? Kanskje det ikke er så dumt å kunne oppdatere softwaren etter en liten stund. Derfor er det lurt å designe produktet slik at man har mulighet for oppdateringer senere. Produktet må kanskje utvikles og designes slik den er tenkt at den skal brukes tre år frem i tid.
  • Sikkerhet. Alt som er koblet til internett er sårbart og derfor er sikkerhet meget viktig. Her må man være føre var og designe løsningen tryggest mulig for brukeren.
  • Ikke glem å snakke med brukerne. Brukerne er det viktigste hjelpemiddelet du har og selv om vi nå ikke fokuserer på nettsider og apper, så er det viktig at vi snakker med brukerne av produktet.
  • Test produktet underveis i utviklingen. Å brukerteste det vi utvikler er en selvfølge selv når vi designer smarte duppedingser. Tilbakemelding fra brukeren kan bare gjøre løsningen bedre, så det er viktig å ikke glemme dette punktet.

Dette er noe av det man må tenke på når man skal designe for IoT og jeg tror det kan være en start i riktig retning. Det er mange bransjer det kan være sannsynlig å støte på IoT ute i prosjekter. Alle virksomheter som har fysiske objekter som de ønsker å koble opp mot internett vil være naturlig. Hvis vi allerede nå klarer å se muligheter og avdekke eventuelle utfordringer er vi godt på vei. Dette blir en ny måte å tenke på, men jeg tror det blir en spennende utfordring som jeg gleder meg til å være med på.

Har du lyst til å jobbe med IoT i store utviklingsprosjekter?

Se våre ledige stillinger her

Mest populære