Gå til hovedsiden

Oppnå konkurransefortrinn ved å integrere UX-forskning i din forretningsstrategi

For at bedrifter skal lykkes med innovasjon basert på UX-designforskning må det være en del av deres forretningsstrategi. Med UX-designforskning kan bedrifter holde seg relevante i markedet gjennom vellykket innovasjon og forretningsvekst.

No Isolation sin telepresence-robot, AV1, er deres første steg mot bedriftsvisjonen om å  stoppe all ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon over hele verden. UX-designforskning var avgjørende for å utvikle AV1.

Video med tillatelse av No Isolation

Varm teknologi mot ufrivillig ensomhet

No Isolation er et norsk sosialt entreprenørskap som tar sikte på å stoppe all ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon over hele verden. Selskapets første produkt var AV1, designet for å redusere sosial isolasjon av barn og unge voksne med kroniske sykdommer.

AV1 er en telepresence-robot som blir plassert på skolen til robot eieren som må være hjemme grunnet sin sykdom. Den gir ungdommen mulighet til å være på skolen og kommuniserer med jevnaldrende gjennom en app på et nettbrett eller en smarttelefon.

Roboten er designet for å fremme engasjement og omsorg fra jevnaldrende med sikte på å opprettholde og utvide deres sosiale omgangskrets. Ved hjelp av AV1 deler barnet eller ungdommen morsomme øyeblikk og viktige milepæler med jevnaldrende digitalt. På deres premisser beskyttes også deltakeren fra å bruke roboten på en måte eller i en tid som involverer fysisk eller mental innsats utover deres nåværende evner, som kan påvirke helsen på en uønsket måte.

AV1 sørger altså for at de er koblet til sin sosiale krets igjen og minimerer negative effekter på deres generelle helse. AV1 er et eksempel på hvordan teknologisk design-innovasjon driver sosiale endringer og åpner nye måter å leve på for barn og unge med kroniske sykdommer og deres jevnaldrende.

AV1 og UX-forskning

Gjennom UX -forskning kan du oppdage nøyaktig hva de tiltenkte brukerne trenger. Forskningen identifiserer også kontekstuelle begrensninger eller utfordringer som virksomheten må håndtere for å forme optimale brukeropplevelser og skape en positiv respons fra samfunnet. Noe som igjen fører til vellykkede forretningsresultater. UX-forskning på AV1 ble gjennomført med fokus på designmetodikk, -metoder, og skreddersydde verktøy tilpasset No Isolations sine sosiale mål. Disse ble brukt til kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analyse.


Ni roboter ble spredt over hele Norge som en del av en casestudie med deltakere som hadde sykdommen ME (myalgisk encefalomyelitt). Studien hadde til hensikt å teste teknologien i virkelige sammenhenger, med virkelige brukere og sosiale relasjoner. Dette var viktig for å kunne optimalisere designet og teknologien for å møte behov og skape en sosial endring. UX forskning var også viktig for å få innblikk i om samfunnet rundt var positiv eller negativ til den nye teknologien. Samt, hvordan endringer i omtale av roboten ut til samfunnet og praksis på skolen påvirker oppfattet verdi av AV1.

Kvalitative målinger ble utført med skreddersydde verktøy før teknologien ble introdusert i deltakernes liv. Deretter ble nye kvalitative målinger utført etter en periode med bruk for å teste resultatene av AV1 som et designintervensjon i deres hverdag.

Kvalitative målinger ble også gjort med lærere og jevnaldrende. Det ble også gitt kontinuerlige rapporter om bruk fra robotbrukerne eller deres foreldre. For å forbedre validiteten til resultatene ble det brukt flere metoder. Det ble brukt både kvalitative metoder, som fokusgruppe av medisinsk fagpersonell, og kvantitative metoder, som spørreundersøkelser.

UX-forskningen involverte også holdnings- og atferdsmessige målinger. Dette innebar å samle inn data om hva tiltenkte brukere synes om den nye teknologien, og hvordan de opplevde bruken av AV1 som deres verktøy i skolen og som en sosial arena. Som nevnt ble UX -forskningen utført parallelt med teknologiutviklingen av AV1, og ga verdifull informasjon og designmuligheter som påvirket utformingen av  AV1 ved å bli matet inn i designprosessen og resultatene.

Forretningsinnsikt og muligheter gjennom UX-forskning

I dag står prosjektledere som jobber med digitale transformasjoner overfor mange utfordringer for å oppnå eller beholde konkurransefortrinn, og for å holde tritt med den raske, markante og teknologiske utviklingen. UX-forskning avdekker muligheter for å vellykkede digitale transformasjoner i komplekse kontekster. Disse krever ofte en sosial, kulturell, juridisk eller organisatorisk endring for å ha relevans og skape innvirkning.

UX-designforskning gjør det mulig for bedriftseiere å holde seg relevante i markedet, og legger til rette for forretningsvekst og innovasjon. Derfor kan verdifull innsikt fra UX-forskning kombineres med innovasjon av forretningsmodeller.

Spesifikke forretningsmål kan plasseres i kjernen av en UX-forskningsprosess, slik som i UX-forskningsarbeidet med AV1. Dermed sikres det at forretningsinnsikt som genereres er i samsvar med de nevnte forretningsmålene. For å øke verdien fra å integrere UX-designforskning i forretningsstrategi, er det viktig å velge rett designmetodikk. Dette gjør det mulig å legge til rette for mer effektiv og målrettet innsiktsarbeid som leder mot vellykkede digitale transformasjoner.

Vi hjelper deg med din digitale transformasjon! Ta kontakt med oss eller les mer her:

Digital transformasjon i Visma

Mest populære