Innovasjon og nytenking - i en digital hverdag

Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere, og behovet for digitale løsninger øker både internt i virksomheter, men også i samfunnet forøvrig. De fleste virksomheter har behov for å digitalisere og automatisere prosesser, og i mye større grad også kommunisere og samhandle med brukerne av løsningene våre digitalt. Vi har eksperter innenfor en rekke ulike fagfelt og kan hjelpe deg med å få de ulike byggeklossene på plass slik at du er i stand til å utnytte det digitale skiftet.

Pandemien har vært en katalysator for digitaliseringsarbeid ...

... og bevist at digital transformasjon kan skje fort. I rekordfart har vi lært oss å samhandle digitalt og teknologi har endret tjenester og forretningsmodeller. 

Digital transformasjon resulterer i grunnleggende endringer i hvordan bedriften opererer og hvordan man leverer verdi til sine kunder. Produkter selges og leveres på nye måter, brukeropplevelse står sentralt, digitale verktøy forenkler driften og ansatte gis mulighet til å bidra på helt nye måter. 

Nøkkelen til å kunne manøvrere i det nye landskapet består av lederskap med en kombinasjon av teknologiforståelse og forretningsforståelse.Gjennom digital transformasjon settes virksomheten i stand til å utnytte data og skape innsikt, samt bli mer innovative.

 

Coronavirus.png

Digital modenhetsanalyse.png

 

Kjenner du virksomhetens digitale styrker og svakheter?

Digital styrke og modenhet er ingen selvfølge. Det er en tilstand der hele virksomheten anvender digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere medarbeidere og drive frem nye produkt og tjenester.

Ta testen for å avdekke din virksomhets digitale styrker og svakheter.

Til digital modenhetsanalyse

Digital transformasjon

Brukere forventer gode digitale løsninger og stiller stadig større krav til de produkter og tjenester som leveres. For å kunne utnytte mulighetene i krysningspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi trengs det kunnskap, forståelse og evne til å gripe de mulighetene det teknologiske skiftet tilbyr.

Strategiske aktører tenker nytt rundt sin bedrifts visjon og forretningsmodeller. De gjør sin digitale transformasjon, ikke reaktivt som en predefinert plan, men som strategiske valg for fremtiden. Det handler altså ikke om å digitalisere dagens tjenester og prosesser, men å forstå hvilke nye muligheter teknologien tilbyr og redesigne virksomheten på alle nivåer. Gjennom digital transformasjon tilpasser virksomheten seg nye markeds- og forretningskrav.

Prat med oss om digital formasjon

Våre tjenester

Klikk på boksene nedenfor for å lese mer om våre produkter og tjenester innenfor følgende fagfelt.

Vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å øke sin verdiskapning gjennom automatisering og forenkling av komplekse forretningsprosesser.

Slik gjør du nettsiden din synlig fra dag 1

De fleste av oss kan nok med hånda på hjertet si at de har hørt setningen; «Nå må vi gjøre det riktig fra starten av!», i forbindelse med nye lanseringer av nettsider, nettbutikker eller andre nettløsninger.

Les mer »

Oppnå konkurransefortrinn ved å integrere UX-forskning i din forretningsstrategi

For at bedrifter skal lykkes med innovasjon basert på UX-designforskning må det være en del av deres forretningsstrategi. Med UX-designforskning kan bedrifter holde seg relevante i markedet gjennom vellykket innovasjon og forretningsvekst.

Les mer »

Løftet sin dataplattform ved hjelp av sparringspartner

Petroleumstilsynet ønsket å investere i en ny dataplattform, for å frigjøre data fra fagsystemene. På den måten kunne de jobbe mer effektivt, med bedre beslutningsstøtte og bedret informasjonstilgang. Med nytt arbeidsverktøy og mange kildesystemer oppdaget de raskt at de trengte en erfaren sparringspartner, og valgte rådgiver Terje Knappen fra Visma.

Les mer »

En digital reise i 3 steg

Bakgrunnen for gode avgjørelser er god kunnskap. Kunnskap om produkter, om kompleksitet og mulighet. Når det kommer til teknologiske avgjørelser skiller vi mellom strategiske, operative og taktiske valg for å nå bedriftens mål.

Les mer »

Strategi og ledelse i endring

Alle som er, eller har vært leder, vet at det er stor forskjell mellom teori og praksis. De fleste ledere er gode fagpersoner, og flere har i tillegg tatt spesifikk lederutdannelse. Noen er naturlige ledere som begeistrer, og andre er strukturert og oppskriftsmessig metodisk i sin lederstil.

Les mer »

Kontakt oss i dag