Gå til hovedsiden

Denne løsningen forenkler innbyggerdialog for pleie- og omsorgsektoren

– Digihelse er en genial måte å komme enkelt i kontakt med innbyggerne på, forteller Heidi Velund Sirnes, velferdskoordinator, syn- og hørsel-kontakt i Flekkefjord kommune.

innbyggerdialog-for-pleie--og-omsorgsektoren
– Løsningen er effektiv, du kan journalføre alt på en enkel måte, du slipper dobbeltføring og unngår sms/mail med sensitiv informasjon fra pasient, bruker og pårørende.

Digihelse er en meldingstjeneste som gjør at brukere og pårørende, på en sikker og trygg måte, enkelt kan kommunisere digitalt med den kommunale helsetjenesten. Via helsenorge kan innbyggerne sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, informasjon om hva som skjer på neste kontroll, motta varslinger, mulighet for å avbestille time og få tilgang til relevant informasjon. Helsepersonell administrerer avtaler og meldinger direkte i den elektroniske pasientjournalen (EPJ).

Flekkefjord kommune har benyttet seg av Digihelse i Visma Profil siden våren 2022. Kommunen startet utbreding av løsningen i avdeling for rehabilitering og mestring og psykisk helse, og har nå så vidt begynt i hjemmetjenesten og habiliteringstjenesten.

Heidi Velund Sirnes får nesten ikke skrytt nok av løsningen fra sitt kontor i kommunehelsetjenesten i Flekkefjord.

– Jeg har mye pasientkontakt som jeg bruker mye tid på, så jeg har lenge hatt lyst å finne en lettere måte å kommunisere med innbyggerne på. Og det kan jeg trygt si at Digihelse er. Jeg merker selv at min hverdag er blir mye mer effektiv, forteller Sirnes.

Men det er ikke bare det at det er mye lettere å kommunisere med innbyggerne Sirnes trekker frem. Også kvaliteten på svarene fra tjenestene har blitt mye bedre. Mer om dette senere.

Du kan også lese mer om Digihelse, erfaringer fra andre kommuner og tips til hvordan få med innbyggerne på KS sine nettsider. 

Tirsdag 23. mai arrangerer vi nettseminar om kommune-Norges nye pasientjournal, Visma Flyt Helse. Les mer og se hele agendaen og meld deg på ved å klikke på knappen under.

Meld deg på her

Får med innbyggerne

I løpet av de tre første månedene i 2023 har de i Flekkefjord hatt 439 dialoger i Digihelse. Av de om lag 9.000 innbyggerne i kommunen er det 464 digitale brukere i de tjenestene som har kommet i gang med Digihelse. Sirnes forteller at de har brukt mindre tid på informasjon til innbyggerne enn hva de hadde forventet på forhånd.

– I rehabilitering og mestring har det gått bedre enn forventet. Mange av våre pasienter er alt digitalt aktive, så vi har brukt liten tid på rekruttering. Vi har bare sendt ut meldinger, og skrevet at Flekkefjord kommune har blitt digitale, så har de fleste svart tilbake av seg selv. Noen har hatt behov for hjelp til å laste ned Helsenorge-appen. Da har vi hjulpet de med det. Samme erfaring har vi fra psykisk helse, forteller Sirnes og legger til:

– I habiliteringstjenesten er det en utfordring at ikke alle brukerne mestrer dette selv, og må eventuelt gi samtykke til at en pårørende håndterer løsningen på vegne av dem. Her er vi ikke i mål enda. Noen av disse brukerne har heller ikke bank-id, det skaper noen utfordringer.

Hanne Matsen «pasient» (egentlig leder for avdeling rehabilitering og mestring) synes det er topp å kunne sende melding fra sin Helse Norge app fra sofaen, til meg som ansatt i kommunen.

Det er topp å kunne sende melding fra Helse Norge-appen rett fra sofaen til kommunen.

Sparer mye tid

Sirnes regner med det blir et mye høyere tall på meldingsdialoger i Digihelse når de kommer skikkelig i gang med hjemmetjenesten også. Og at det kommer til å fungere like godt der, er hun ikke i tvil om.

– Jeg har jo allerede tatt Digihelse i bruk med mange av mine egne brukere som syn- og hørsel-kontakt. Mange av disse er også brukere av hjemmetjenesten, så jeg ser jo av erfaring at det kommer til å fungere i hjemmetjenesten også.

Før Flekkefjord gikk i gang med Digihelse gjorde de en to ukers kartlegging av antall telefoner i avdeling for rehabilitering og mestring. På diverse avklaringer, oppfølginger som tok opptil fem minutter, brukte avdelingen 16,5 timer. Og de mottok 55 mail/sms som opplevdes vanskelig med tanke på taushetsplikt. 

– Vi har ikke kartlagt på nytt etter at løsningen ble tatt i bruk, men vi bruker betraktelig mindre tid på slike avklaringer. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra innbyggerne om at det er greit å kunne sende en melding når det passer for dem, de slipper telefonkø og kommer til riktig avdeling med en gang, sier Sirnes.

Økt kvalitet i tjenesten

Når vi spør Sirnes om hun har noen råd til en kommune som vurderer å komme i gang med Digihelse er hun raskt frempå.

– Hopp i det, ikke vær redd for å prøve. Løsningen er effektiv, du kan journalføre alt på en enkel måte, du slipper dobbeltføring og unngår sms/mail med sensitiv informasjon fra pasient, bruker og pårørende. Det er enkelt å gjøre avtaler, og løsningen er en sikker kommunikasjonskanal, forklarer Sirnes.

– Når jeg får en emelding fra sykehuset kan jeg sende den videre til brukerne i samme system. Eller i dialog med en pasient blir alt dokumentert slik pasienten selv har skrevet det, istedenfor at vi har en samtale som jeg skal skrive et referat fra. Og vi får journalført alt i det samme systemet. Det er rett og slett veldig effektivt.

Sirnes forteller at responsen fra innbyggerne er svært god. 

– Flere pårørende forteller at de nå kan sitte sammen på kvelden og finne ut hva de lurer på, og formulere gode spørsmål til oss som de sender inn via Helsenorge. Det gir også oss i kommunen tid til å gi gode svar. Istedenfor at de må sitte i telefonkø mens de selv er på jobb for å få tak i noen i kommunen, som så må svare med en gang. Kvaliteten på tjenesten blir mye bedre med Digihelse, sier Sirnes.

“Var det så enkelt?”

Etter at kommunen gikk til anskaffelse av Digihelse var det Sirnes som fikk ansvaret for innføringen. Hun forteller at hun gikk i gang og innhentet informasjon, laget en stor powerpoint-presentasjon og forberedte seg godt før hun skulle presentere løsningen.

– Men så tok jeg et skritt tilbake og tenkte: Hva er det egentlig vi skal gjøre her? Istedenfor å gi dem masse informasjon på forhånd satte vi oss sammen og logget inn i kommunens EPJ, som er Profil. Så fikk jeg dem til å sende meg en melding til min testbruker i Profil, sier Sirnes og tenker tilbake på responsen fra salen:

“Var det så enkelt?”

– Det at de fikk sende en melding til meg først ufarliggjorde det hele. Mange tenker nok at her skal de inn i EPJ og bruke både Helsenorge og Digihelse og mer til. Det blir for komplisert for noe som egentlig er så enkelt. Terskelen for å ta i bruk løsningen ble mye mindre med meg som testbruker. Det tror jeg har vært noe av nøkkelen til suksessen, sier hun.

Ønsker du å vite mer om DIgihelse? Ta gjerne kontakt med oss for en uformell samtale.

Kontakt oss her

Mest populære