Gå til hovedsiden

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

En forsikringsmegler kan hjelpe deg å holde oversikt over alle bedriftens forsikringer. Se alle våre tips til en enklere forsikringshverdag her.

Forsikringsmegler
Forsikringsmegler

Kartlegg bedriftens forsikringer

Kostnadene ved forsikring kan ofte ligge i at bedriften er under- eller overforsikret. Å være overforsikret betyr at bedriften betaler på forsikringer eller vilkår som ikke er nødvendig. Ved underforsikring kan bedrifter risikere å betale store summer hvis det skjer en ulykke.

Et sted å begynne for å få større kontroll er å kartlegge hvilke forsikringer bedriften betaler for. Videre kan du se på hvilke vilkår de dekker og totalprisen som betales for dette. Å prioritere dette kan være både tid- og ressurskrevende. Løsningen for mange bedrifter kan derfor være å benytte en forsikringsmegler.

Visste du at gjennom Visma Innkjøpssamarbeid kan din bedrift få tilgang til de beste betingelsene hos Söderberg & Partners, Nordens største forsikringsmegler?

Se betingelsene

Forsikringsmegler sikrer riktig forsikring

Hvis din bedrift ikke ønsker å bruke av egne ressurser til markedsovervåkning, men likevel ønsker å sikre riktig forsikring til riktig pris, kan en forsikringsmegler ta over arbeidet. En forsikringsmegler er en objektiv tredjepart som fungerer som et bindeledd mellom forsikringsselskapet og kunden. I motsetning til forsikringsselskapene er megleren en objektiv part, som er en forlengende arm inn i markedet. 

Behovs- og risikoanalyse av bedriften

En forsikringsmegler er en representant for deg som kunde, og begynner ofte med å gjennomføre en behovs- og risikoanalyse for å finne riktig forsikring for din bedrift. Analysen avdekker unødvendige og nødvendige forsikringer, under- eller overforsikring og prisen som betales. Etter analysen er gjennomført sammenlignes dagens forsikringsprogram med hvilke priser og betingelser bedriften kan oppnå. 

Tips: Gratis innkjøpsanalyse

Hvorfor bør bedrifter bruke forsikringsmegler?

1: Sikrer riktig forsikring til riktig pris

Først og fremst kan en forsikringsmegler skreddersy forsikringer til din bedrift gjennom behovs- og risikoanalysen. Megler gir deg tilgang til et større forsikringsmarked, som igjen gjør at det er større sannsynlighet for å finne en riktig forsikring med riktige vilkår og økonomiske betingelser.

2: Få tilgang til betingelser du ellers ikke ville oppnådd

En forsikringsmegler forhandler på vegne av mange medlemsbedrifter. Gjennom å benchmarke bedriftens forsikringer kan din bedrift få tilgang til bedre priser og betingelser på en forsikringsmegler enn du ellers ville oppnådd. Frekvensen av skader på biler eller annet utstyr i bedriften kan for eksempel påvirke at du ikke får gunstige priser eller vilkår på forsikringene alene. 

3: Få mer tid til egen kjernevirksomhet

La en forsikringsmegler ta seg av markedsovervåkningen. Det er krevende for de ansatte å sette seg inn i hvilke forsikringer som bør kjøpes, og ikke minst hvilke vilkår den bør dekke. Det er heller ikke kjernevirksomhet og bidrar ikke til inntektsbringende arbeid. Ved å outsource kompetanse kan du spare bedriften for både tid og økonomiske ressurser. 

Få tilgang til de beste prisene på forsikring

En forsikringsmegler kan hjelpe deg med å få tilgang til de beste prisene og betingelsene på dine forsikringer. Et innkjøpssamarbeid kan bidra ytterligere til å sikre at din bedrift oppnår fordelene med samlet kjøpekraft for flere av bedriftens innkjøpsavtaler. Visma Innkjøpssamarbeid tilbyr stordriftsrabatter innen forsikring til bedrift og andre administrative områder. Gjennom Visma kan din bedrift blant annet få tilgang til de beste betingelsene hos Söderberg & Partners, Nordens største forsikringsmegler. 

Få de beste prisene på forsikringsmegler

Mest populære