Gå til hovedsiden

Hvordan vi jobber for å skape bransjens beste fagmiljø

Hos Visma Consulting har vi fokus på å bygge bransjens beste fagmiljø. Dette gjør vi blant annet gjennom våre 11 faggruper, en rekke fagkvelder, fagsamlinger og selvfølgelig ute i de prosjektene vi jobber i til daglig.

Hvordan skaper vi bransjens beste fagmiljø

For å kunne drive utvikling for både de ansatte og bedriften er et godt fagmiljø essensielt. Dette er viktig for å øke kompetansen jevnlig og bygge opp et miljø som er åpen for innovasjon og nye ideer. 

I Visma Consulting legger vi stor vekt på å øke kompetansen hos de ansatte både på en profesjonell, men også morsom måte. Blant annet gjennom fagkvelder eller i vår lab på kontoret der konsulenter kan leke seg med IT. 

“Vi får mange tilbakemeldinger på at fagmiljøet har utviklet seg i retning av vår visjon som er – vi skal ha bransjens beste fagmiljø. Profesjonalisering og prioritering av av hele fagapparatet det siste året har gitt et betydelig løft. Og vi har masse tanker og planer for hvordan vi skal løfte oss videre fremover”, sier Torgrim Eikeland, sjefskonsulent og fagsjef.

Faglig utvikling er en meget viktig motivasjonsfaktor for våre ansatte og en forutsetning for firmaet – både for å kunne bevege seg framover og ligge i front av den teknologiske utviklingen. Gjennom vårt fagmiljø vil vi gjøre Visma Consulting enda mer attraktiv i markedet, både som leverandør og som arbeidsplass.

Vi har i dag 11 ulike faggrupper med alt fra rene teknologi rettede grupper innen Java og .Net til de mer ledelses- og forretningsorienterte som løsningsarkitektur og  prosjektledelse

Våre faggrupper:

 • AI og maskinlæring
 • .Net
 • Java
 • .JS – Javascript
 • IoT
 • Prosjektledelse
 • Testledelse
 • Funksjonell arkitektur
 • Future User Experience
 • Løsningsarkitektur
 • Sikkerhet

Les mer om de forskjellige faggruppene her.

Hver av disse gruppene har 4-6 fagkvelder i året, som utgjør at det totalt sett er gjennomsnittlig minst èn fagkveld i uka. En del av våre konsulenter er medlem av både to, tre og fire faggrupper – så de har nok av fagrelaterte tilbud å velge mellom. I tillegg arrangerer noen av faggruppene eksterne meetups. 

Fagsamlinger utgjør også en viktig del av kompetansehevingen i Visma Consulting. Dette arrangeres to ganger i året der vi blant annet leier inn eksterne foredragsholdere som er eksperter på forskjellige fagområder. Eksempelvis hadde vi temaet sikkerhet på en fagsamling der hackeren Jamie Woodruff var en av foredragsholderne. Har har blant annet funnet sikkerhetshull hos Google, Facebook, Twitter og flere.

Vil du være en del av vårt fagmiljø? Se våre ledige stillinger her:

Våre ledige stillinger

3 sentrale pilarer

Vi bygger vår faglige utvikling og vårt fagmiljø på tre sentrale pilarer. Disse skal gi oss en pekepinn på hva som er målet med fagmiljøet og hvordan vi skal skape det beste miljøet. Slik jobber vi for å skape bransjens beste fagmiljø.

1. Fagutvikling som kompetanseheving

Vi sørger for at alle konsulenter har grunnleggende faglige ferdigheter, som er tilpasset konsulentenes 

erfaring og våre kunders behov. I tillegg til å bygge faglig utvikling ute i våre prosjekter, sørger vi også for kompetanseheving gjennom en rekke faggrupper innenfor de ulike kunnskapsområdene vi bruker i våre prosjekter. Vi arrangerer også flere ganger i året fagsamlinger for alle ansatte der vi gjør faglige dypdykk. 

2. Fagutvikling som forretningsutvikling

Vår fagorganisasjon bidrar inn i utvikling av våre produkter og løsninger blant annet i form av Proof of Concepts på nye teknologier og nye teknologiområder.

3. Fagutvikling som innovasjon

Vi ønsker å skape engasjement, motivasjon og kreativitet hos våre konsulenter og legger til rette for innovasjon og utprøving av nye ideer, som på sikt muligens også kan gi forretningsmessig verdi. Men det aller viktigste er å pirre nysgjerrighet og se nye muligheter innenfor blant annet IoT, maskinlæring og automatisering. 

Les mer: Trodde ikke jeg kunne være konsulent og ha barn

Faglig utvikling er vitkig for vårt fagmiljø

Utvikling på flere arenaer

Vi ønsker å utvikle oss hele tiden. Dette oppnår vi blant annet ved læring og kunnskapsdeling gjennom våre faggrupper og ute i prosjektene der vi jobber hver eneste dag. 

I faggruppene drives det aktiv kompetanseheving blant annet gjennom å:

 • arrangere interne fagkvelder – der vi har erfaringsutveksling for generelle trender og prinsipper, tester ut rammeverk og teknologier, bedriver metodeutvikling osv.
 • arrangere eksterne meetups
 • gjennomføre erfaringsutveksling fra prosjekter og kunder
 • legge til rette for kurs, opplærings- og sertifiseringsløp
 • utvikle nye løsningskonsepter

Våre konsulenter tilbringer mesteparten av tiden sin ute i prosjektene de jobber på. Derfor blir dette den viktigste arenaen for erfaringsbasert faglig utvikling.

Konsulentene får gjerne opplæring i nye teknologier, ny metodikk eller nye løsningskonsepter gjennom faggruppearbeid, kurs, konferanser og sertifiseringer.  Men det er ute i prosjektene vi virkelig får test ut denne nye kunnskapen i praksis og sammen med kolleger og kunder. 

Det er i prosjektene våre at verdien av den faglige utviklingen, som drives av Visma Consulting, virkelig viser sin nytte og det utgjør en viktig verdi for både ansatte og selskapet.

Har du lyst til å være en del av et miljø som verdsetter og satser på faglig utvikling hos de ansatte? Bli en del av vårt team da vel!

Klikk her for å se ledige stillinger

Mest populære