Vårt fagmiljø

Visma Consulting har en ambisjon om å bli Norges ledende leverandør innen anvendt ny teknologi og det med bransjens beste fagmiljø.

Faglig utvikling er en meget viktig motivasjonsfaktor for våre ansatte og det er forutsetning for firmaet – både for å kunne bevege seg framover og ligge i front av den teknologiske utviklingen. Gjennom vårt fagmiljø vil vi gjøre Visma Consulting enda mer attraktiv i markedet, både som leverandør og som arbeidsplass.

Vi bygger vår faglige utvikling og vårt fagmiljø på tre sentrale pilarer:

Fagutvikling som kompetanseheving

Vi sørger for at den enkelte konsulent har grunnleggende faglige ferdigheter, som er tilpasset konsulentens erfaring og våre kunders behov. Foruten faglig utvikling ute i våre prosjekter ivaretas kompetanseheving gjennom et sett av faggrupper innenfor de ulike kunnskapsområdene vi benytter i våre prosjekter. Vi har også flere ganger i året fagsamlinger for alle ansatte der vi gjør faglige dypdykk.

Fagutvikling som forretningsutvikling

Vår fagorganisasjon bidrar inn i utvikling av våre produkter og løsninger blant annet i form av Proof of Concepts på nye teknologier og nye teknologiområder.

Fagutvikling som innovasjon

Vi ønsker å skape engasjement, motivasjon og kreativitet hos våre konsulenter og legger til rette for innovasjon og utprøving av nye ideer, som på sikt muligens også kan gi forretningsmessig verdi. Men det aller viktigste er å pirre vår nysgjerrighet og se nye muligheter innenfor blant annet IoT, maskinlæring og automatisering.

AI og maskinlæring

Mål: Bygging av kompetanse innen maskinlæring og AI som kan anvendes ute i våre prosjekter.

.net

Mål: Kompetansegruppe på Microsoft utviklingsplattform, både på grunnleggende Microsoft utviklingsarkitektur for nybegynnere  og en Topp.net gruppe for spesialister.

Java

Mål: Utforske nye teknologier og verktøy som hører til java økosystem. Fra applikasjonsservere og JVM språk til all slags script og skyløsninger.

.JS – Javascript

Mål: Holde seg oppdatert på hva som foregår på JavaScript-fronten og å samle de av oss som er interessert i JavaScript, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

IoT

Mål: Ønsker å øke kompetansen på IoT innad i Visma Consulting.  Fokus på å bygge opp grunnleggende forståelse av elektronikk som igjen vil skape et bedre grunnlag for å se muligheter rundt "internet of things".

Prosjektledelse

Mål: Fremme prosjektlederfaget for sikre faglig utvikling for den enkelte prosjektleder og gode prosjektleveranser for Visma Consulting.

Testledelse

Mål: Kunnskapsdeling og kompetanseheving innen fagområdet test (funksjonell og teknisk) og kvalitetsikring.

Funksjonell arkitektur

Mål: Øke  vår kompetansen på funksjonell løsningsarkitektur og skape et godt fagmiljø for de med prosjektrolle funksjonell arkitekt.

Future User experience

Mål: FUX har som mål å fremme god løsninger for sluttbrukere - brukskvalitet, brukergrensesnitt, WCAG 2.0, universell utforming, brukerinvolvering, prototyping, responsivt design, design for mobile enheter, m.m.

Løsningsarkitektur

Mål: Være en egnet arena for erfaringsutveksling og læring om arkitektur - øke den generelle kompetansen på ulike aspekter ved arkitekturarbeid.

Sikkerhet

Mål: Å øke vår kompetansen på sikkerhet - Visma Consulting skal fremstå som en ekspertleverandør på sikkerhet i moderne IT-systemer.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består per i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger