Faglig utvikling er en viktig motivasjonsfaktor for våre ansatte og det er forutsetning for firmaet – både for å kunne bevege seg framover og ligge i front av den teknologiske utviklingen. Gjennom vårt fagmiljø vil vi gjøre Visma Consulting enda mer attraktiv i markedet, både som leverandør og som arbeidsplass.
Vi bygger vår faglige utvikling og vårt fagmiljø på tre sentrale pilarer:

1. Fagutvikling som kompetanseheving

Vi sørger for at den enkelte konsulent har grunnleggende faglige ferdigheter, som er tilpasset konsulentens erfaring og våre kunders behov. Foruten faglig utvikling ute hos kunde ivaretas kompetanseheving gjennom et sett av faggrupper innenfor de ulike kunnskapsområdene vi benytter i våre prosjekter. Vi har også flere ganger i året fagsamlinger for alle ansatte.

2. Fagutvikling som forretningsutvikling

Vår fagorganisasjon bidrar inn i utvikling av våre produkter og løsninger blant annet i form av Proof of Concepts på nye teknologier og nye teknologiområder.

3. Fagutvikling som innovasjon

Vi ønsker å skape engasjement, motivasjon og kreativitet hos våre konsulenter og legger til rette for innovasjon og utprøving av nye ideer. Men det aller viktigste er å pirre vår nysgjerrighet og se nye muligheter innenfor blant annet IoT, maskinlæring og automatisering.

Våre faggrupper

Den viktigste delen av vårt fagmiljø utgjøres av våre faggrupper. I en slik gruppe legger man til rette for fagutvikling, deling av kunnskap og samhold. Har du lyst til å skape et miljø hvor et spesifikt fagområde? Da må du gjerne starte opp en gruppe. Kanskje er det akkurat du som leser nå som starter opp neste gruppe?

I faggruppene drives det aktiv kompetanseutvikling blant annet gjennom å arrangere interne fagkvelder, arrangere eksterne meet ups, erfaringsutveksling fra prosjekter, legge til rette for kus og opplæring, og utvikle nye løsningskonsepter. 

I starten av 2022 hadde vi 15 faggrupper (ikke se bort fra at det er enda fler på slutten av året). Disse faggruppene har vi nå:

TOPP - senior utvikler .Net  (1).jpg

AI og maskinlæring

Bygging av kompetanse innen maskinlæring og AI som kan anvendes ute i våre prosjekter.

AWS

Bygge kompetanse innen AWS til anvendelse i prosjekter og for å bygge opp under satsningen på AWS.

.Net

Kompetansegruppe på Microsoft utviklingsplattform, både på grunnleggende Microsoft utviklingsarkitektur for nybegynnere og en Topp.net gruppe for spesialister.

Java

Utforske nye teknologier og verktøy som hører til java økosystem. Fra applikasjonsservere og JVM språk til all slags script og skyløsninger.

.JS - JavaScript

Holde seg oppdatert på hva som foregår på JavaScript-fronten og å samle de av oss som er interessert i JavaScript, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

IoT

Ønsker å øke kompetansen på IoT innad i Visma Consulting. Fokus på å bygge opp grunnleggende forståelse av elektronikk som igjen vil skape et bedre grunnlag for å se muligheter rundt "internet of things".

Prosjektledelse

Fremme prosjektlederfaget for sikre faglig utvikling for den enkelte prosjektleder og gode prosjektleveranser for Visma Consulting.

Python

Dele kunnskap rundt programmeringspråket Python om hvordan det kan utnyttes i prosjekter. Gruppen utforsker rammeverk, biblioteker knyttet til webutvikling, automatisering, Maskinlæring, scripting og databehandling.

Testledelse

Kunnskapsdeling og kompetanseheving innen fagområdet test (funksjonell og teknisk) og kvalitetsikring.

Funksjonell arkitektur

Øke vår kompetansen på funksjonell løsningsarkitektur og skape et godt fagmiljø for de med prosjektrolle funksjonell arkitekt.

Future User Experience

FUX har som mål å fremme god løsninger for sluttbrukere - brukskvalitet, brukergrensesnitt, WCAG 2.0, universell utforming, brukerinvolvering, prototyping, responsivt design, design for mobile enheter, m.m.

Løsningsarkitektur

Være en egnet arena for erfaringsutveksling og læring om arkitektur - øke den generelle kompetansen på ulike aspekter ved arkitekturarbeid.

Sikkerhet

Å øke vår kompetansen på sikkerhet - Visma Consulting skal fremstå som en ekspertleverandør på sikkerhet i moderne IT-systemer.

Rust, Go and Deno Coders Guild

Dette er et språk som fortjener mer oppmerksomhet og adoption. Faggruppen diskuterer hvordan bruke RUST.

 

Har du lyst til å bli en del av dette fagmiljøet?

Trykk på knappen under, fyll inn din kontaktinformasjon for å få mer informasjon om våre ledige stillinger!

Kontakt oss her

HR-teamet.png

Håper vi snakkes!

Hilsen oss i HR-teamet