Vårt fagmiljø

 
Felles for oss i Visma Consulting er at vi ønsker å utvikle oss hele tiden. Dette oppnår vi blant annet ved læring og nyskaping gjennom vårt fagmiljø. Vårt fagmiljø består av 12 faggrupper. Faggruppene er dynamiske enheter som opprettes og avvikles etter behov. Lederen for en faggruppe er en konsulent som er svært interessert i å lære seg mer om et emne eller en teknologi, og som tar på seg ansvaret for hvordan en gruppe skal tilegne seg denne kunnskapen. Faggruppene har to typer medlemmer, aktive medlemmer som bidrar med egne opplegg, og passive medlemmer som observerer og lytter. Nedenfor kan du se et utvalg av våre faggrupper. Vi legger stadig til nye!

FunkTest

Testing i smidige prosjekter. Automatisering av tester, brukertesting, testing av apps. Nye testverktøy.

For

Folk som jobber eller kunne tenke oss å jobbe med test og testledelse. Funksjonelle arkitekter med interesse for test.

Topp.NET

Dypdykk i programmering og bruk av teknologi innenfor .NET plattformen.

For

Medium til svært erfarne utviklere med en personlig interesse for .NET programmering 

.js

Riktig bruk av Javascript, test driven Javascript-utvikling, single page application-rammeverk, server-side javascript, alternative språk som kompilerer til Javascript.

For

Systemutviklere som ønsker bedre kontroll på "front-end"-utvikling.

Teknisk test

Teknisk test. Vi ønsker å være ledende innen vårt felt, noe som krever at vi er oppdaterte på aktuelle trender og verktøy innen vårt fagområde.

For

Alle som har en interesse for ytelse, analyse, automatisering og verktøy for å utføre tekniske tester.

Soft skills

Presentasjonsteknikk, prosessledelse, kommunikasjon.

For

Alle, men spesielt de som sitter i roller med utvidet kundekontakt. F.eks. prosjektledere, testledere eller funksjonelle arkitekter.

FUX

Brukskvalitet, brukergrensesnitt, WCAG 2.0, universell utforming, brukerinvolvering, prototyping, responsivt design, design for mobile enheter, workshops.

For

Alle kan lære seg gode grunnprinsipper og metoder for å bli- og tenke som en dyktig interaksjonsdesigner.

Java

Programmering og bruk av teknologi innenfor Java-plattformen.

For

Medium til svært erfarne utviklere med en personlig interesse for Java programmering.

Prosjektledelse

Erfaringsutveksling og kompetanseutvikling innenfor styring og ledelse av leveranseprosjekter, og vedlikeholds- og videreutviklingsoppdrag.

For

Alle som ønsker å lære mer om prosjektledelse og utveksle erfaringer.

Funksjonell arkitektur

Behovskartlegging, informasjonsmodellering, kravutforming, løsningsforslag, prosessmodellering, løsningsbeskrivelse, rammeverk og metodikk.

For

Alle som jobber som eller ønsker jobb som funksjonell arkitekt.

Mobile Task Force & Android development

Kompetanseutvikling innen mobilutvikling ved å arrangere faglige og sosiale events.

For

Alle som synes apps og mobile enheter er spennende.

 
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.