Vårt fagmiljø

Visma Consulting har som ambisjon om å bli Norges ledende leverandør innen anvendt ny teknologi og med bransjens beste fagmiljø.

Faglig utvikling er en meget viktig motivasjonsfaktor for våre ansatte. Og det er forutsetning for firmaet – for å kunne bevege seg framover og ligge i front av den teknologiske utviklingen. Gjennom vårt fagmiljø vil vi gjøre Visma Consulting enda mer attraktiv i markedet, både som leverandør og som arbeidsplass.

 

Vi bygger vår faglige utvikling og vårt fagmiljø på tre sentrale pilarer:

Fagutvikling som kompetanseheving

Vi sørger for at den enkelte konsulent har grunnleggende faglige ferdigheter tilpasset erfaring og våre kunders behov. Foruten faglig utvikling ute i våre prosjekter ivaretas kompetanseheving gjennom et sett av faggrupper innenfor de ulike kunnskapsområdene vi benytter i våre prosjekter. Vi har også flere ganger i året fagsamlinger for alle ansatte der vi gjør faglige dypdykk.

Fagutvikling som forretningsutvikling

Vår fagorganisasjon bidrar inn i utvikling av våre produkter og løsninger blant annet i form av Proof of Concepts på nye teknologier og nye teknologiområder.

Fagutvikling som innovasjon

Vi ønsker å skape engasjement, motivasjon og kreativitet hos våre konsulenter og legger til rette for utprøving av nye ideer, som på sikt muligens også kan gi forretningsmessig verdi. Men det aller viktigste er å pirre vår nysgjerrighet og se nye muligheter innenfor bl.a. IoT, maskinlæring og automatisering.

Våre faggrupper

Den viktigste delen av vårt fagmiljø utgjøres av våre faggrupper. I faggruppene drives det aktiv kompetanseutvikling blant annet gjennom å:

  • arrangere interne fagkvelder – der vi har erfaringsutveksling for generelle trender og prinsipper, tester ut rammeverk og teknologier, bedriver metodeutvikling osv.
  • arrangere eksterne meet ups
  • gjennomføre erfaringsutveksling fra prosjekter og kunder
  • legge til rette for kurs, opplærings- og sertifiseringsløp
  • utvikle nye løsningskonsepter

 

Vi har for øyeblikket 11 faggrupper. Disse er:

AI og maskinlæring

Mål: Bygging av kompetanse innen maskinlæring og AI som kan anvendes ute i våre prosjekter.

.net

Mål: Kompetansegruppe på Microsoft utviklingsplattform, både på grunnleggende Microsoft utviklingsarkitektur for nybegynnere  og en Topp.net gruppe for spesialister.

Java

Mål: Utforske nye teknologier og verktøy som hører til java økosystem. Fra applikasjonsservere og JVM språk til all slags script og skyløsninger.

.JS – Javascript

Mål: Holde seg oppdatert på hva som foregår på JavaScript-fronten og å samle de av oss som er interessert i JavaScript, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

IoT

Mål: Ønsker å øke kompetansen på IoT innad i Visma Consulting.  Fokus på å bygge opp grunnleggende forståelse av elektronikk som igjen vil skape et bedre grunnlag for å se muligheter rundt "internet of things".

Prosjektledelse

Mål: Fremme prosjektlederfaget for sikre faglig utvikling for den enkelte prosjektleder og gode prosjektleveranser for Visma Consulting.

Testledelse

Mål: Kunnskapsdeling og kompetanseheving innen fagområdet test (funksjonell og teknisk) og kvalitetsikring.

Funksjonell arkitektur

Mål: Øke  vår kompetansen på funksjonell løsningsarkitektur og skape et godt fagmiljø for de med prosjektrolle funksjonell arkitekt.

Future User experience

Mål: FUX har som mål å fremme god løsninger for sluttbrukere - brukskvalitet, brukergrensesnitt, WCAG 2.0, universell utforming, brukerinvolvering, prototyping, responsivt design, design for mobile enheter, m.m.

Løsningsarkitektur

Mål: Være en egnet arena for erfaringsutveksling og læring om arkitektur - øke den generelle kompetansen på ulike aspekter ved arkitekturarbeid.

Sikkerhet

Mål: Å øke vår kompetansen på sikkerhet - Visma Consulting skal fremstå som en ekspertleverandør på sikkerhet i moderne IT-systemer.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.