Gå til hovedsiden

Hva med å tenke strategisk innkjøpsstyring også på mindre kostnadsposter?

Det er gjerne slik at mindre innkjøp for et selskap ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til kjernevirksomhet gjør. Men ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser som sammen kan utgjøre større kutt i kostnadsbasen, og en mulighet for forutsigbarhet i leveransen i fremtiden. Dette er gjerne innkjøp man må ha for kunne drive forretning. Ved eventuelle feil eller mangler skapes det irritasjon i den daglige driften. Denne irritasjonen kan påvirke muligheten til å drive effektivt innen sitt forretningsområde.

Når det først skal være en gjennomgang av disse kostnadspostene vil det også brukes mye tid på å sette seg inn i produktene og hvilke leverandører man skal gå etter. Det vil kanskje også kjøres mindre anbudsrunder som krever tid og ressurser. Hva skjer med leveransen på sikt – vil man være sikret riktig pris til riktig kvalitet i fremtiden også? Ved å ta et valg om strategisk kostnadsstyring også på mindre innkjøp vil et firma kunne bli enda mer effektive i driften!

Hvordan skal strategisk innkjøpsstyring fungere for innkjøpene som er beskrevet over?

Outsourcing ved å ta i bruk et innkjøpssamarbeid vil være et godt virkemiddel som vil kunne bidra til større fokus på kjerneområder. Ved og outsource dette til en partner som har det som sitt kjerneområde, vil det frigjøres tid i tillegg til å være kostnadsbesparende. Outsourcingspartneren vil besitte den optimale kunnskapen som det tar tid og både tilegne seg og holde seg oppdatert på. Det vil også være bedre priser når det forhandles på større volum enn enkelt selskaper kan vise til selv. Ved å kunne benytte rammeavtaler som er ferdigforhandlet vil et selskap også kunne leve med forutsigbarhet i fremtiden.

Å tenke strategisk innkjøpsstyring trenger ikke bety omfattende prosesser, men derimot en rask gevinst ved ta i bruk de rammeavtalene som allerede ligger til rette i innkjøpssamarbeidet. Det vil også være en langsiktig gevinst ved at rammeavtalene man benytter seg av kontinuerlig følges opp av din partner. Det vil være lettere å kunne forholde seg til en samarbeidspartner som er eier av en rekke rammeavtaler som fritt vil kunne benyttes. Her vil det også være fordeler av å ha kun ett kontaktpunkt ved spørsmål.

Å undervurdere effekten av strategisk innkjøpsstyring på kostnader som ikke er kjernefokus vil kunne koste deg dyrt den dagen det blir gjort en analyse av dette!

Mest populære