Hva med å tenke strategisk innkjøpsstyring også på mindre kostnadsposter?

Det er gjerne slik at mindre innkjøp for et selskap ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til kjernevirksomhet gjør. Men ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser som sammen kan utgjøre større kutt i kostnadsbasen, og en mulighet for forutsigbarhet i leveransen i fremtiden. Dette er gjerne innkjøp man må ha for kunne drive forretning. Ved eventuelle feil eller mangler skapes det irritasjon i den daglige driften. Denne irritasjonen kan påvirke muligheten til å drive effektivt innen sitt forretningsområde.