Gå til hovedsiden

Hva er bildeling og hvorfor skal man bruke det?

En gjennomsnittlig bil står stille 95% av sin levetid. Det kan derfor være flere fordeler ved å benytte seg av bildeling for bedriften. Men hva er bildeling og hvorfor skal man bruke det?

… men hva er bildeling, hvorfor skal man bruke det, og når lønner det seg å bruke det?

Hva er bildeling?

Bildeling finnes i mange ulike former, men er i hovedsak et urbant fenomen og finnes godt representert i storbyer. Felles for bildeling er at en og samme bil deles av flere brukere. Dette gjør at bilens ledige kapasitet blir utnyttet og det kan bli færre biler på veiene.

I Deloittes rapport om bildeling i Europa viser det seg at deling av bil har hatt sterk vekst de siste årene. Europeere sto for hele 50% av det globale bildelingsmarkedet i 2017. Det gjenspeiles i at færre og færre er villig til å ta kostnadene ved å eie egen bil.

Se bedriftsavtale på bil og drivstoff

Hvorfor skal man bruke det?

Frigjøring av tid, ansvar og økonomiske midler er vesentlige grunner til å bruke bildeling fremfor å eie bil.

Å eie egen bil påvirker bedriften i form av kostnader, og samtidig i form av tid. Dekkskifte, service, reparasjoner og vask er eksempler på hva du har ansvar for når du eier en bil. Ved bruk av bildeling kan bedriften frigjøre økonomiske midler ved at man ikke trenger å binde opp kapital i firmabiler, leasingavtaler og/eller parkeringsplasser.

Enkelte leverandører av bildeling bistår også med all administrasjon knyttet til bilbruk og bilhold. Bedriften kan dermed få lavere kostnader ved at de ansatte slipper administrasjon knyttet til kjørebok, utlegg eller kjøregodtgjørelse. Et godt eksempel på dette er at dersom en gjennomsnittlig ansatt bruker 3 timer i uken på å fylle ut kjørebok, administrere utlegg og bestille taxi, vil dette koste bedriften ca. kr 40 000,- i året per ansatt. Dette er penger som bedriften kan, og burde, bruke på andre ting.

Det er ingen tvil om at det i dag foregår en fortetting i byene, som gir færre parkeringsplasser og trangere gater. Dette gjør at det ikke bare er bedriften som drar nytte av bildeling, men også de ansatte. Bildeling kan brukes privat, ved at man styrer om faktura går til bedriften eller til privatpersonen. På den måten kan de ansatte unngå kostnader knyttet til vedlikehold og drifting av egen bil, samtidig som de har tilgang til en bilflåte ved behov – både til arbeid og på fritiden.

Når lønner det seg å bruke bildeling kontra taxi eller leiebil?

Det er ikke bare bildeling som er tilgjengelig som transportmiddel. Taxi, bildeling og leiebil er lønnsomt til hvert sine formål og behov. Med en gang du setter deg i en taxi starter taksameteret å gå. Det betyr at taxi helst passer for korte turer. Bildeling kan som regel benyttes fra minimum 1 time, og kan derfor være lønnsomt til og fra møter. Leiebil passer i større grad for leie over lengre tidsperioder, da det gjerne kreves minimum leietid på 24 timer. Skal du på reise over flere dager vil det lønne seg med leiebil, da de andre løsningene ofte har timepris.

Reduser kostnadene knyttet til transport

Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid får du tilgang på fremforhandlede rammeavtaler knyttet til bedriftens driftskostnader. Vi har avtaler som gir deg markedsledende priser på taxi, bildeling, leiebil, leasing og administrasjon av bil. Du kan se våre leverandører og besparelser her.

Visma Innkjøpssamarbeid har blant annet avtale med en av Norges ledende bildelingstjenester, Hertz BilPool. Som kunde av Visma Innkjøpssamarbeid kan du oppnå store besparelser på leie og administrasjon av bil. Én bil kan erstatte mobilitetsbehovet til alt fra 20-40 ansatte, og bruken av bildeling er derfor lønnsomt for både bedrift og ansatt.

Hvis du allerede er kunde av Visma Innkjøpssamarbeid kan du logge inn i Innkjøpsportalen og legge til avtalene med de ulike leverandørene innen drift. Er du ikke kunde av oss, kan du gjerne ta kontakt med oss i Visma Innkjøpssamarbeid, slik at vi kan finne ut hvor mye du kan spare.

Kontakt oss for mer informasjon om fordelene ved et innkjøpssamarbeid

Mest populære