Har du sjekket datostemplet på dine leverandøravtaler?

Når det gjelder repeterende innkjøp fra faste leverandører er det lett å glemme eller nedprioritere å sjekke om de avtalebetingelsene du i sin tid gikk inn på fortsatt er konkurransedyktige etter at det har gått en stund. Men;

Er du sikker på at leverandøren du valgte i fjor fortsatt har det beste tilbudet? Har det skjedd endringer i markedet som gjør at du ikke lenger har det riktige produktet eller riktig pris? Har det dukket opp nye tilbydere siden sist du sonderte markedet? Er det nye teknologiske løsninger som kan senke din totale kostnadsbase, selv om ikke prisen på et produkt går ned?

Et eksempel på dette kan være å vurdere om man har behov for både mobiltelefoner og fasttelefoner? Kravet til økt mobilitet og tilgjengelighet, koblet med ny funksjonalitet på mobilsiden, gjør at man kanskje kan kutte kostnaden man har på fast linjene – og gjennom det senke sine totale telekommunikasjonskostnader.

“Hvis du ikke overvåker og revurderer de eksisterende innkjøpsavtalene dine fra tid til annen er det fare for at du taper penger, mye penger.”

Derfor bør du gjenta hele innkjøpsprosessen regelmessig, fra søk av leverandør, innhente tilbud, vurdere, forhandle avtalen, kjøp og ikke minst reforhandlinger. Dette krever mye kompetanse og er en tidkrevende prosess. Men om det gjøres riktig kan gevinstene bli store. Vi har definert 7 faser som bør være med i en innkjøpsprosess.

Last ned vår gratis guide

Joachim Thoner jobber som leder for Visma Innkjøpssamarbeid. Han har en MBA fra Griffith University og har spesialisert seg på fagområdet administrative innkjøp.
Connect with :