Gå til hovedsiden

Gartners Top 10 spådommer for fremtiden

Et av verdens største og mest innflytelsesrike analyseselskaper, Gartner, er ute med sine 10 viktigste spådommer for den digitale fremtiden. Spådommene er et resultat av Gartners undersøkelser og forskning fra en rekke bransjer og et stort antall virksomheter.

Gartners top predictions 2018

 

  • Innen 2021 vil kommersielle selskaper som re-designer websidene sine til å støtte visuelle og talebaserte søk øke sin digitale omsetning med 30%. Forbrukere vil i stadig større grad foretrekke visuell og talebasert interaksjon med applikasjoner. Dette er til dels et resultat av at applikasjoner konsumeres i stadig større grad mens vi er på farten. Det være seg i bilen, på joggetur, eller begge hender opptatt i bakebollen. Apples Siri og Amazons Alexa er noen eksempler. I følge Gartner vil selskaper som omfavner trenden se høyere konverteringsrater, økt omsetning og høyere kundetilfredshet.

 

  • Innen 2020 vil 5 av de 7 digitale gigantene med hensikt disruptere seg selv for å kunne ta en ny lederposisjon. Giganter som Amazon, Apple, Facebook og Google har blitt så store at det er krevende å finne nye eksterne mulighetsrom. I stedet blir arenaen hvor de allerede er markedsledende stedet de må ta en ny posisjon gjennom disrupsjon av sine egne produkter, tjenester og markedsposisjon. Et historisk eksempel på dette er Apple, som først disrupterte musikkbransjen med sin iPod, og ble markedsleder. For så å disruptere sitt eget produkt med iPhone og nesten utradere markedet for iPods.

 

  • Innen 2020 vil banknæringen generere 1 milliard dollar fra bruk av blockchain-baserte kryptovalutaer. Dette tallet er i utgangspunktet forsvinnende lite sammenlignet med finansnæringens totale omsetning. Det interessante er imidlertid at dette indikerer begynnelsen på adopsjon av lovlig baserte kryptovalutaer innenfor næringen, noe som kan anses som en døråpner for større omsetninger og anvendelse innenfor andre næringer.

 

  • Innen 2022 vil majoriteten av folk i I-land konsumere mer falsk informasjon enn ekte. Med økende grad av falske nyheter og falskt digitalt innhold må virksomheter nøye overvåke hva som skrives og sies om virksomheten og deres merkevarer.

 

  • Innen 2020 vil AI-drevet generering av alternativ virkelighet og falskt innhold forbigå AIs mulighet til å avsløre dette, noe som leder til digital mistillit. Kunstig intelligens (AI) er et kraftfullt verktøy for å kunne avsløre falskt innhold, gjennom automatisk klassifisering av  innhold, bildegjenkjenning etc. Samtidig er AI et like kraftig verktøy for å kunne skape troverdig, men falskt innhold, noe som leder til en alternativ digital virkelighet. I følge Gartner sakker AIs evne til å oppdage akterut for AIs evne til å generere falskt innhold.

 

  • Innen 2021, vil mer enn 50% av alle virksomheter bruke mer ressurser per år på å utvikle botter og chatbots enn tradisjonell mobil-app utvikling. Vi lever i følge Gartner i en post-app tidsalder, hvor native apper er ut og botter er inn. I tråd med tidligere spådommer vil antallet og volumet av native mobil-apper falle. Botter og chatbots vil være brukergrensesnittet for kunstig intelligens (AI) og sakte, men sikkert ta over for tradisjonelle brukergrensesnitt.

 

  • Innen 2021 vil 40% av alt IT personell være generalister med mange ulike roller, hvor flertallet av rollene er mer forretnings- enn teknologiorienterte. I følge Gartner representerer i dag spesialister 42% av arbeidsstokken innenfor IT. Som en følge av at de fleste forretningsinitiativer i de fleste virksomheter vil ha digitale elementer i seg, vil digital kompetanse måtte spres i hele virksomheten, samtidig som det tradisjonelle IT personellet i større grad må kunne drive forretningsinitiativer.

 

  • I 2020 vil AI bidra til netto økning av arbeidsplasser, ved å skape 2,3 millioner arbeidsplasser, men kun eliminere 1,8 millioner arbeidsplasser på verdensbasis. Kunstig intelligens (AI) vil ikke primært eliminere arbeidsplasser og erstatte arbeidstakere totalt. AI vil i størst grad bidra til effektivisering og produktivitetsvekst ved å endre og utfylle de menneskelige oppgavene.

 

  • Innen 2020 vil IoT teknologi være i 95% av nye elektroniske produkter. De teknologiske mulighetene knyttet til å implementere IoT funksjonalitet i elektroniske produkter til en minimal kostnad gjør at leverandører og konsumenter for alvor må begynne å tenke på hvordan denne teknologien skal utnyttes. I følge Gartner er sikkerhet fortsatt den største utfordringen for massiv utbredelse av IoT.

 

  • Fra 2022 vil halvparten av alle sikkerhetsutgifter knyttet til IoT gå til å utbedre feil og tilbakekalle utstyr, heller enn å proaktivt beskytte. Massiv utbredelse av IoT vil sannsynligvis utrangere eksisterende supportorganisasjoner. I tillegg vil behovet for å tilbakekalle enheter som ikke lar seg oppgradere eksplodere.

 

Visma Consulting følger utviklingen tett og tilbyr tjenester som understøtter mange av trendene, som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, utvikling av bots og chatbots, IoT, analytics og innovasjon og digitalisering generelt.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med på https://www.visma.no/consulting/konsulenttjenester/

Kilde: Gartner

Mest populære