Gå til hovedsiden

Gartners «disruptive technologies»

Gartner Symposium gikk nettopp av stabelen. Vi gir deg høydepunktene fra IT-konferansen. Hva mener Gartner skjer innen IT de neste 10 årene? Hvor skal vi la oss utfordre og hva mener de er fremtidens “disruptive technologies”?

Gartner Symposium-publikum

Noe av det aller mest spennende med konferansen Gartner Symposium er muligheten til å få et innblikk i hva som kommer. Gartners hype-cycle og matriser i utallige varianter skaper kunnskap og retning, men for de litt over gjennomsnittet teknologiinteresserte er det når spådommene grenser til science-fiction at det blir ekstra interessant.

Plummer Gartner
Daryl Plummer fra Gartner.

Gartners konferanse har hovedfokus på virksomhetsarkitektur, teknisk forretningsforståelse og CIO-arbeid, men har også flere presentasjoner knyttet til nyskapende og nytenkende retninger og teknologier. Noen av disse er presentert av Gartners kunder, blant annet HP som presenterte neste generasjons 3D-printing. Daryl Plummer presenterer Gartner sine “Disruptive Technologies”. Plummer binder sammen de strategiske retningene med teknologiske fremskritt og presenterer forsiktige spådommer om fremtiden på en måte som skaper forventninger og optimisme.

«Digital disruption is the critical discipline for modern success»

Plummer presenterer “disruptive technologies” og forklarer dem som et sett med teknologiske retninger som vil endre hvordan vi opplever den digitale hverdagen og som har potensiale til å endre måten vi lever på. Disse teknologiene kan snu opp-ned på verden og potensielt gjøre den til et bedre sted. Selv om det finnes de som lar seg skremme av utviklingen, har de samfunnsmessige problemene liten plass i Gartners og Plummers fremtidsvisjoner.

Mange ser gjerne langt frem i tid når de spår om fremtiden, men Gartner stanser ved 10 år. Plummer er klar på hva Gartner ønsker å formidle; optimisme og muligheter for videre forretningsdrift. Advarselen er ikke i endetidsscenariene, men i faren for å ikke henge med. Eksempelet er Nokia som gikk fra å være størst til ingenting i møte med smarttelefonen – noe som skaper mye gjenkjennelse i salen. Science-fiction delen får vente, virkeligheten er utfordrende nok og Gartner er lite lystne på å la gjetning overstyre veloverveide prediksjoner.

Uten en klar forståelse av utfordringene og problemene knyttet til nye teknologiske paradigmer, kan vi fort bli overkjørt av endringene i stedet for å bli med på reisen. Optimaliserer vi for effektivitet, er vi nyskapende i vår forretningsutvikling, eller endrer vi oss gjennom stadig teknologisk utvikling? I en kontekst som Gartner Symposium er det liten tvil om at ønsket til foredragsholdere og deltagere er å være i alle tre områdene og ikke kun i effektivitetsområdet.

Vil du lære mer om digitalisering? Klikke her.

7 disruptive technologies

  1. Quantum Computing er en ny måte å tenke maskiner på. Ikke lengre basert i det binære paradigmet, men på kvantemekanikk.
  2. Real-Time language translation. Direkte-oversettelse av lyd er allerede i startfasen, og vil utvikles og forbedres i løpet av de neste fem årene.
  3. Nanotechnology er allerede i bruk, men Gartner forventer flere bruksområder og at flere mennesker blir påvirket samtidig som teknologien blir mer kompleks.
  4. Swarm intelligence. Maskiner som samhandler. Eksemplifisert gjennom den biologiske ekvivalenten bier og bisvermer.
  5. Human-Machine Interface. Forbedrede og optimaliserte grensesnitt og koblinger mellom maskiner og mennesker.
  6. Software marketplaces. Har du din egen markedsplass eller er du en bidragsyter på en plattform?
  7. Smartphone disintermediation. Telefonen blir kanskje en hub, men flere devicer får egne grensesnitt og kommunikasjonsmuligheter.

Gartner måler «disruptive technology» etter intensitet og sekundær effekt. En hendelse måles i intensitet etter i hvor stor grad den antas å påvirke elementer utenfor sitt eget virkeområde. Teknologier eller hendelser er omveltende eller “disruptive” når de både er intense og har mange sekundære effekter. Eksempler på slike hendelser fra teknologiverden er TV og smarttelefoner.

Fjorårets teknologier

I fjor pekte Gartner på noen andre punkter, men også mange sammenfallende, som “Quantum computing”, “nanoteknologi”, og “software marketplace”. De nye trendene med mest spenning knyttet til seg er kombinasjonen av to områder – “nanoteknologi” og “sverm-intelligens”. Sammen har de mulighet til å forbedre feil og svakheter i maskiner, mennesker og dyr uten operasjoner eller omfattende inngrep. Potensialet er enormt og kan danne grunnlaget for en bedre verden. Personlig synes jeg likevel at det skal være lov til å være aldri så littegrann paranoid over en slik verden.

Et punkt som falt ut av Gartners liste for 2018 er «Video recognition and precognition». Dessverre tror jeg at det kommer til å bli brukt mye ressurser på området for å skape digitalt bildemateriale som er falskt. Mulig Gartner ikke lengre peker på området fordi det ikke kan regnes som en omveltende teknologi innen forretningsvirksomhet, men snarere en samfunnsmessig utfordring. Her tror jeg fortsatt Gartner kunne holdt på elementet fra fjoråret og pekt på forretningsmuligheter hos innholdsleverandører; informasjonsbærere og garantister for innhold innenfor for eksempel innenfor media og bokbransjen.

Endrede bruksmønstre

Trenger massivt endrede bruksmønster å bety et teknologisk hopp? Ikke nødvendigvis. Endringer vi har sett har ikke alltid fulgt den teknologiske utviklingen, men hvis vi ser på tidligere kvantesprang har flere vært knyttet til et teknologisk hopp. Ideer er bra, men det er først når de teknologiske forutsetningene er på plass at spredning og “intensiteten” er på et nivå som kjennetegner omveltning. TV, telefon og internett er eksempler som var fantastiske og virket å komme fra en fremtid vi ikke helt klarte å se eller forstå.

Med tekniske revolusjoner følger endrede bruksmønstre. Årets «disruptive technology» peker på teknologi og atferd som vil endre oss, men er det nok? Skal vi ikke også belyse de sosiale og samfunnsmessige utfordringene knyttet til teknologi? Når jeg lurer på hva som kommer, håper jeg at noen peker på elementer med en viss grad av science-fiction, slik som sosiale medier, delingsøkonomi og droner ville gjort for 10 år siden, men jeg vil også vite hvilke holdninger jeg kommer til å bli utfordret på. Jeg ønsker og tror, som Gartner, at mulighetene som ligger i kunstig intelligens blir bedre og «quantum-computing» kommer for fullt. Jeg tror vi blir utfordret på innhold, overvåking og personvern, og jeg tror at eierskapets tid er på vei ut og at det sosiale eierskapet er på vei inn i en helt ny drakt.

 

Vil du jobbe i et selskap som satser på ny teknologi?

Søk jobb i Visma Consulting

Mest populære