Digitalisering av offentlig sektor

I Visma har vi definert Offentlig sektor som primærmarked for våre systemutviklingsleveranser, med spesialkompetanse innenfor følgende sektorer.