Gå til hovedsiden

Gå gerilja!

Geriljatesting er en enkel og uformell test der man selv oppsøker personer, og spør dem om å teste ut/snakke om et konsept eller en prototype man har med seg. Geriljatesting er midt i blinken når som helst, hvor som helst og for hvem som helst. Ikke glem at bruker er viktigst, uansett.

Person løper mot mann for å utføre en geriljatest
Geriljatesting, fotocredits: Gerry Knight, illustrasjon: Marthe Trygg Solberg

Brukerinvolvering

Jeg tør påstå at brukerinvolvering er viktig fra første stund i alle situasjoner der noe skal lages for noen. Brukerinvolvering og informasjon kan man blant annet tilegne seg via intervjuer, observasjon, fokusgrupper og workshops.

Gode brukerundersøkelser og innspill i oppstarten sikrer derimot ikke at endelig produkt er brukervennlig. Mengder med informasjon i starten gir heller ingen garanti for at de mest presserende brukerbehovene faktisk blir løst. Så nei – det holder ikke med brukerinnvolvering kun i oppstarten!

Brukertest!

For å sikre et funksjonelt og tilpasset produkt, er brukertesting essensielt. På under fire uker i IT-bransjen har jeg derimot opplevd at det å legge inn funksjonalitet og rette opp bugs føles som mer fornuftig tidsbruk enn det å kjøre brukertester. Særlig i prosjekter med pressede tidsrammer kan brukertesting underveis oppleves som en påtvunget last. Om det blir oppdaget nødvendige endringer mot prosjektslutt, som at enkelt aspekter ved funksjonalitet må endres, sitter man derimot igjen med bortkastet utviklingstimer og nye arbeidsoppgaver foran seg.

Les mer: Hva er egentlig en Design Sprint?

Mitt forslag: Gå gerilja!

Det finnes, heldigvis, en type brukertesting som ethvert prosjektteam bør kunne gjennomføre til tross for lite tid og begrensede budsjetter, nemlig geriljatesting. Geriljatesting er en enkel og uformell test der man selv oppsøker personer, og spør dem om å teste ut/snakke om et konsept eller en prototype man har med seg. Ved stadig å utføre små geriljatester kan man bli mer sikker på at prosjektteamet jobber i riktig retning.

Hvordan rekruttere og gjennomføre?

Som student lærte jeg fort noen enkle spilleregler for rekruttering av testpersoner og gjennomføring av selve geriljatestingen. Ved testing av trådskisser og klikkbar prototype av systemet er det nyttig å gi en liten oppgave som skal gjennomføres. Oppgaven kan basere seg på et eller flere av brukerhistoriene som prototypen har blitt laget utifra. Slik kan hele sekvenser selv i en begrenset prototype bli testet ut, og tester og testperson har noe konkret å forholde seg til underveis.

Flowchartsmaller

Hvem bør jeg oppsøke og hvor?

Om funksjonalitet skal testes for bruk i et bestemt miljø, vil det være nyttig å snakke med faktisk kommende brukere, gjerne i miljøet løsningen senere skal benyttes i. Selv er jeg av den oppfatning at man kan få nyttig informasjon ut av både tilmålt brukergruppe og de som eventuelt faller utenfor. Brukervennlige løsninger bør være intuitive, både for en elev på videregående og for arbeidtakere på vei til jobb.

Det fine med geriljatesting er at du kan utføre det mer eller mindre hvor som helst. Jeg liker særlig holdeplasser med mye folk og/eller sjeldne avganger. Parker fungerer også bra, og det samme med lange køer hvor folk tilsynelatende kjeder seg. Men hei, ingen fare å stoppe folk på gata heller.

Hvor mange må jeg teste med?

Test til du har fått svar på det du lurer på, eller til du har oppdaget så mange småfeil at det beste er å tusle hjem og fikse på det du har funnet ut. Ved å luke ut spesifikke feil tidlig, kan brukere i senere tester rette oppmerksomhet mot andre sider ved prototypen. Slik kan teamet få rettet opp i også disse på et tidlig stadium.

Når skal man teste?

Ta en geriljatest hver gang du lurer på noe og sitter fast. En kan teste alt fra konsept og trådskisser til klikkbare prototyper på nettbrett. Test også når teamet har en OK versjon oppe og kjører, eller når dere er usikre på hva man skal fokusere på i neste steg.

Bruker > alt annet

Geriljatesting er altså midt i blinken når som helst, hvor som helst og for hvem som helst. Ikke glem at bruker er viktigst, uansett.

Brukeren er viktigst når det kommer til geriljatesting

Løsninger tilpasset for alle

Les om hvordan Visma jobber med universell utforming

Kilder 

Informasjon i innlegget er løst sammenfattet av informasjon jeg mener å ha lest i følgende bøker, som forøvrig anbefales for videre lesing:

Allen, J. og Chudley, A. (2012). Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences. Wiley Publishing

Chandler, C og Unger, R. (2012). A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making. California. New Riders; 2 edition

Mathis, L. (2011). Designed for Use: Create Usable Interfaces for Applications and the Web. North Carolina, Texas. Pragmatic Bookshelf; 1 edition

Stickdorn, M. og Schneider, J. (2011). This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. Amsterdam. BIS Publishers

Skrevet av Marthe Trygg Solberg for Visma

Mest populære