Gå til hovedsiden

Fra Design Sprint til Konseptsprint

Team UX i Visma Consulting har lenge hatt lyst til å prøve ut Design Sprint i praksis, men for å teste ut hvordan disse prinsippene fungerer i en mer omfattende workshop, har vi lagd vår egen metode – Konseptsprint. Hva har vi lært av Konseptsprint og hvordan kan du komme i gang?

Konseptsprint

Hva er Design Sprint?

En Design Sprint går først og fremst ut på at man skal utforske, prototype, teste ut og verifisere en idé eller et konsept innenfor et kort tidsrom. Originalt består metoden av at man skal skaffe seg innsikt om en nåværende utfordring i et firma, prosjekt eller produkt, og basert på det finne nye ideer som skal prototypes og brukertestes på faktiske brukere i løpet av kun fem dager. Alle relevante personer skal helst være tilstede hele tiden i løpet av disse fem dagene, uansett om det er produkteier, prosjektleder, økonomisjef, utvikler, markedsfører eller designer. Google Ventures Design Sprint er en godt kjent og suksessfull metode, som det har vært stor hype rundt i lang tid.

Konseptsprint1

Design Sprint har vist seg å være en effektiv metode som fungerer godt for startup-bedrifter eller i enkle prosjekter hvor for eksempel ny funksjonalitet i en app skal vurderes. Utfordringen er bare at det er veldig få prosjekter i store selskaper som passer perfekt til Design Sprint-malen. Team UX i Visma Consulting har lenge hatt lyst til å prøve ut Design Sprint i praksis. En av de største utfordringene har imidlertid vært at prosjektene våre ofte består av kompliserte og tekniske løsninger, og vi må ha spesifikke løsningsbeskrivelser før vi blir tildelt prosjektet hos kunde. Det kan føre til at vi noen ganger kommer for sent inn i prosessen til at en Design Sprint gir mening, eller vi skal levere kun backend-kode eller datamodeller som er vanskelig å prototype på en dag.

Hvorfor utviklet vi Konseptsprint?

Den største grunnen til at en Design Sprint ikke passer ideelt i alle våre prosjekter, er at workshopen skal ende opp med en virkelighetsnær prototype som skal brukertestes. Det er fullt mulig for oss å prøve ut enkelte øvelser i våre prosjekter, men for å virkelig teste ut hvordan Design Sprint-prinsippene fungerer i praksis i en mer omfattende workshop, fant vi ut at vi måtte lage vår egen metode. Vi bestemte oss derfor for å tilpasse metoden ved å utforske prosessen i et prosjekt. I tillegg til den originale Design Sprinten, hentet vi også inspirasjon fra AJ&Smarts Design Sprint 2.0 og McKinseys Consept Sprint.

Vi valgte å bruke navnet Konseptsprint, som gjør at metoden fremstår som mer relevant for andre roller enn designere. I Visma Consulting er vi mange utviklere, testere, funksjonelle arkitekter, prosjektledere og administrative roller, og det er viktig for oss at så mange som mulig har lyst til å delta på workshopene vi holder. Vi er så heldige at vi har både summer interns og graduates hos oss, som har 4-6 uker på å skulle fullføre et prosjekt. Vi så disse korte prosjektperiodene som en gyllen mulighet til å teste om en Konseptsprint kunne brukes til å definere en prosess, uten å ende opp med en prototype og brukertest.

Konseptsprint Visma
Godt i gang med Konseptsprint

Hva har vi lært av Konseptsprint?

I løpet av sommeren har vi gjennomført fire ulike Konseptsprinter på fire forskjellige prosjekter. Vi har testet ut ulike øvelser, og tilpasset dem, fjernet noen og lagt til nye basert på tilbakemeldinger underveis. Vi har også prøvd å skissere prosesser med både tegninger og ord, og enkelte kun med ord. Det var ikke alle øvelsene som fungerte like godt til alle prosjektene, så siden alle workshopene skulle ende opp med forskjellig resultat, måtte vi gjøre tilpasninger underveis eller før neste sprint. Til tross for ulike tilbakemeldinger på øvelsene, er det noen elementer vi tar med oss som har fungert godt, og som gjør at vi har hatt mye å hente på å la oss inspirere av Design Sprint-metoden:

 • Det er veldig givende å ha øvelser som gjør at alle faktisk må komme opp med egne tanker og idéer, og at alle deltar i avgjørelsene ved stemming. Dette styrker teamfølelsen og gjør at alle får eierskap til prosjektet. Det at alle får mulighet til å si sitt uten å bli påvirket og begrenset av andres tanker, gjør at flere ideer kommer frem.
 • Selv om det kan være vanskelig, er det viktig å prøve å få med alle nøkkelpersoner i prosjektet. Først da kan man være sikker på at alle har samme forståelse av både hva som skal løses, hvor de vil ende opp og hvordan de skal komme dit.
 • Å fastsette et realistisk, men optimistisk mål, samt å identifisere og reflektere rundt alle muligheter og hindringer i prosjektet, gjør deltakerne forberedt på hva de må ta tak i først når de faktisk går i gang med prosjektet.
 • Å hente inspirasjon fra lignende konsepter eller overførbare idéer kan gjøre det lettere å komme i gang med det praktiske arbeidet etter workshopen er ferdig.
 • Ha en effektiv og konsis workshop. Ved å ha en strukturert prosess på maks to dager får deltakerne gjort mye på kort tid, og de vil ikke føle at de kaster bort tiden sin. Tydelig styring underveis når det kommer til både retning og tidsbruk er helt nødvendig.
 • Vær tydelig på at mobil og PC ikke er lov under workshopen. Gjør gjerne deltakerne oppmerksom på dette på forhånd, så de kan tilrettelegge all nødvendig bruk til pausene de får underveis. Å ikke ha devicer tilgjengelig under workshopen gjør deltakerne mer fokusert og engasjert i øvelsene.
 • Workshopene må tilpasses på forhånd og ofte også underveis, spesielt når prosjektene har forskjellige rammer og formål.
 • Med litt tilpasning og fleksibilitet, fungerer mange av Design Sprint prinsippene og øvelsene godt for å fastsette en prosess som kan fungere som en guideline gjennom en prosjektperiode.

Dette er bare noen av de mange erfaringene vi har gjort oss, og metoden kommer til å tilpasses ytterligere i fremtiden. Vi gleder oss i hvert fall til å fortsette og utvikle en svært nyttig metode for å kickstarte prosjekter.

Kom i gang!

For å oppsummere, vil vi gi deg 5 tips for å raskt få i gang et nytt prosjekt:

 1. Sett opp en workshop tidlig i prosjektet, men sent nok til at alle i teamet har fått en førforståelse av domenet
 2. Sørg for at alle som har interesse av prosjektet faktisk deltar på workshopen
 3. Gjør øvelser som får alle i teamet til å måtte komme med sine ideer, og ha avstemninger som gjør at alle er med på å påvirke retningen
 4. Gjør øvelser som ender opp med et resultat som gjør det lett å komme i gang med det praktiske i prosjektet
 5. Ha tydelig styring når det kommer til både tid og retning

Har du lyst til å jobbe med konseptsprint og UX et et av Nordens største IT-selskaper?

Se våre ledige stillinger

Mest populære