Gå til hovedsiden

Fire steg til bedre likviditet

Dårlig likviditet – et kjent begrep for bedriftene? Ofte kan det være en sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet, men også det motsatte.

Hjelp til bedre likviditet

I dette innlegget ønsker jeg å sette fokus på hvordan man kan redusere kapitalbindingen i kundefordringer. Dette er ofte svært enkle tiltak som gir god gevinst likviditetsmessig. Det hjelper ikke å selge mye, hvis vi ikke mottar betaling fra kunden.

1. Antall dager fra bestilling til faktura

Antall dager mellom ordre og levering bør være kortest mulig. Videre er det viktig å fakturere kundene umiddelbart etter levering. Unngå månedlige samlefakturaer, fakturer gjerne hver dag. Dette gir kontinuerlige innbetalinger. Selv om man føler at man nærmest drukner i arbeidsoppgaver, bør fakturering prioriteres.

2. Antall dager fra faktura til innbetaling

Raskere betaling fra kundene frigjør kapital. Det kan være en målsetting å ha kortere kredittid på kunder enn den kredittiden bedriften selv får fra leverandørene. Det kan også være aktuelt å ha forskjellige betalingsbetingelser til kunder. Ofte kan 7 dager være nok, men dette holder ikke mot offentlige virksomheter og større bedrifter med flere godkjenningsnivåer.

God kvalitet på fakturaen reduserer også sjansen for sen innbetaling. Spesifiserte fakturaer som oppfyller kundens forventninger er sentralt. Sørg for at fakturaen oppfyller alle formelle krav.

Vurder bruk av factoring selv om det medfører økte kostnader. Dersom den frigjorte kapitalen kan brukes til å unngå dyre renter på kassekreditten, kan factoring være et interessant alternativ.

3. Oppfølging av manglende betalinger

Effektive og gode rutiner for oppfølging av kundefordringer er viktig. Jo lenger man venter med å purre, dess lavere blir sannsynligheten for at man får drevet inn betalingen. Purring kan sendes allerede ved forfall, men i følge inkassoforskriften §1-2 kan kreditor kreve purregebyr tidligst 14 dager etter opprinnelig forfall. Maks sats for purregebyr er kr 65 pr 01.01.15. Renter derimot, begynner å løpe fra forfallsdatoen. Rentesatsen fra 01.01.15 til 30.06.15 er 9,25%.
Det er også viktig med gode interne rutiner for når utleveringsstopp skal inntre. Å fortsette med leveringer til kunder som ikke betaler er et sikkert tap.

Vurder om du har kapasitet til dette arbeidet selv eller om du ønsker å benytte deg av profesjonelle inkassoløsninger. Visma har gode løsninger for begge alternativene.

4. Vurder å unngå kreditt

Ved å tilby kontant betaling eller bruk av kortterminal, får man pengene inn på kontoen med en gang. I tillegg til at dette er positivt for likviditeten, slipper man også å bruke tid og ressurser på fakturering og oppfølging.

Det finnes i dag en rekke løsninger for kortbetaling på markedet.

Våre rådgivere viser deg gjerne hvordan man kan styre likviditeten optimalt.

Se hva Visma kan tilbyr innen fakturering.

Mest populære