Fire steg til bedre likviditet

Dårlig likviditet – et kjent begrep for bedriftene? Ofte kan det være en sammenheng mellom lønnsomhet og likviditet, men også det motsatte.