Gå til hovedsiden

E-handel gir kostnadskontroll og sporbarhet

Som vi har beskrevet tidligere på Visma sin blogg dreier god økonomistyring seg om positive tall på bunnlinjen. Gjennom blant annet redusert administrasjon i forbindelse med innkjøp og fakturahåndtering gjør at bedriften din kan fokusere på kjernevirksomheten. I tillegg til besparelser i forbindelse med kostnadskontroll og sporbarhet.

Visma erfarer at våre kunder har ulike målsetninger med anskaffelse og bruk av innkjøpssystem, dog er det flere elementer som er gjentakende hos våre kunder. Frank Mikkelsen (Senior Vice President – Head of Business Development Group Procurement, DNB) forteller i sitt videointervju at det er tre ting som er viktig når det gjelder e-handel for DNB;

  • Sikre lojalitet og gevinstrealisering av inngåtte avtaler
  • Oppnåelse av strømlinjeformet prosess fra behov til betaling
  • Automatisering som muliggjør strategisk arbeid for å oppnå gode resultater

Hva er så besparingspotensialet relatert til kostnadskontroll og sporbarhet?

I et intervju med DNB forteller Nina Skaara Dalen (Head of ITOP Group Procurement, Purchasing and logistics) at «på grunn av strømlinjeformet prosess oppnår DNB sporbarhet og økt gjennomsiktighet i sine prosesser».

Visma har tidligere tatt ut rapport som viser at ca 7% av alle innkjøp stoppes underveis i godkjenningsprosessen hos våre Visma Proceedo kunder, i tillegg kommer bestillinger som eventuelt endres i prosessen (nedjusteres). De nektede bestillingene utgjør om lag NOK 200 millioner pr måned hos våre kunder – dette er besparelser som sjeldent beregnes ved anskaffelse eller bruk av e-handelsløsninger.

Videre sier Nina Skaara Dalen at «økt kostnadskontroll er oversikt og sporbarhet viktig. Derfor benytter DNB rapportfunksjonen i Visma Proceedo flittig. – Vi får enkelt og greit oversikt over nøkkeltall og sporbarheten er god. Vi kan følge en bestilling fra avdeling til person og helt ned på stykk nivå. All informasjonen man trenger finnes tilgjengelig i løsningen. Ønsker du oversikt over vikarbruk i organisasjonen kan du enkelt få opp tall på dette, antall timer jobbet og hvem som har godkjent».

Med andre ord gir sporbarheten og kontrollen i SaaS løsningen Visma Proceedo det enklere å følge opp egen organisasjon i forhold til detaljert kostnadsforbruk. Men ikke minst kan gode rapporter styrke kundens posisjon under fremtidige forhandlinger mot sine leverandører.

Hva er status i dine virksomhet, har dere kontroll og sporbarhet på hele prosessen fra innkjøp til betaling?

Mest populære