Gå til hovedsiden

Bør du eie eller leie IT i butikken din?

Det lønner seg som kjent ikke å kjøpe noe som synker i verdi, så hvorfor skal du da eie IT når du heller kan leie?

Datahall

Å leie eller lease IT-hardware til butikken hører oftere til regelen enn unntaket, og du gjør kanskje dette allerede? Noe som derimot er mindre vanlig er å leie eller lease IT-software. Med fare for å gjøre en forslitt reklameklisjé til vår egen: Må det være slik?

Oppdatert IT-utstyr er bra for forretningene dine

For noen kan nok leasing av hardware fremdeles være det beste, men for de aller fleste gir det flere fordeler og mer struktur med en SaaS-avtale (Software as a Service). Legger du til drift og tjenester til SaaS får du det vi Visma Retail kaller en RITaaS-avtale – Retail IT as a Service. Denne kan i tillegg til software blant annet inneholde hardware, tjenester, support, vedlikehold og integrasjoner mot tredjepart.

En mer omfattende avtale gir deg høyere økonomisk trygghet og økt lønnsomhet. Med andre ord – den gir deg mer business, fordi:

  1. Alle problemer det gamle IT-utstyret ditt fører med seg forsvinner for godt
  2. Du behøver ikke å foreta store investeringer i ny hardware og ny teknologi
  3. Det er heller ingen investeringer i forbindelse med oppgraderinger
  4. Du får mer forutsigbarhet siden du betaler en fast månedspris
  5. Forvaltningen blir enklere siden maskinvare er inkludert i prisen
  6. Ønsker du å utvide med nye enheter og/eller ny teknologi bakes det inn i avtalen
  7. Service er inkludert, og du får ingen overraskende ekstraregning ved utskiftning
  8. Siden løsningen er skybasert er tjenesten alltid oppdatert
  9. Skyløsningen gjør også at du ikke behøver å måtte lære deg ny teknologi
  10. Og aller viktigst: Du kan ha fullt fokus på den daglige driften og kjernevirksomheten din

Med RITaaS følger du alltid lover og regler

Noe som også gjør det smartere å leie enn å eie IT er kassasystemloven som innføres 1. januar 2017, der en rekke funksjoner blir både forbudt og påbudt. Har du undersøkt om kassasystemet ditt er eller blir oppdatert i henhold til den nye loven? Hvis ikke dette er på plass kan leverandøren din risikere bøter, og du kan bli stående uten kassasystem i butikken din.

Samtlige av Visma Retails POS- og kasseløsninger oppfyller allerede kravene i loven. Med RITaaS er det dessuten enkelt å oppdatere, for siden alt går automatisk behøver du faktisk ikke å gjøre noe som helst. Det gjør at du kan være sikker på at du følger gjeldende lover og regler til enhver tid.

Hvem passer RITaaS for?

Dette passer for de fleste butikker som er kjedetilknyttet og har en felles IT-strategi, eller ønsker å komme dit. Listen over de som med hell har gått for RITaaS og tilsvarende løsninger er lang.

Som et eksempel inngikk Visma Retail i 2012 en RITaaS-avtale med Rema 1000, som blant annet innebærer full leveranse av alle produkter og tjenester til samtlige butikker.

Det betyr at de kan lene seg tilbake og la andre ta seg av innkjøp, drift, vedlikehold, oppdateringer, oppgraderinger og utskiftinger av IT-utstyret – fullstendig uten bekymringer og ubehagelige overraskelser.

Det kan du også gjøre.

Mest populære