Gå til hovedsiden

1. januar kommer den nye kassasystemloven – er du klar?

De nye reglene vil sørge for at det blir vanskeligere å manipulere kassasystemer for å unndra skatt og avgifter. Hva har kassasystemloven å si for deg i praksis?

De viktigste årsakene til at kassasystemloven innføres er for å redusere svart omsetning og svinn, og da spesielt i bransjer med kontantsalg. De nye reglene vil dessuten sørge for at det blir vanskeligere å manipulere kassasystemer for å unndra skatt og avgifter. I tillegg er regulering av kassasystemer med på å sikre kvaliteten i alle ledd – fra leverandør til kunde.

Alt dette gjør at vi i Visma Retail er svært positive til den nye loven.

Litt om bakgrunnen for kassasystemloven

I rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge anslås det at 20 prosent av omsetningen i engros- og detaljhandel er svart. For hotell- restaurant- og serveringsbransjene ligger det på 19 prosent. I 2014 hadde norske butikker et svinn på 6,1 milliarder, samtidig som det ble brukt 1,1 milliarder på å forhindre svinn. En tredjedel av svinnet skyldes tyverier som gjøres av ansatte og leverandører.

Til sammen utgjør all svart økonomi i Norge 15 prosent av BNP, hvilket tilsvarer 450 milliarder kroner. Da sier det seg selv at noe må gjøres. Et av tiltakene er kassasystemloven, som skal sørge for økte skatteinntekter, like konkurransevilkår og bedre kontroll av kontantomsetningen.

For nye systemer gjelder for øvrig loven fra 1. januar 2017, mens den for oppgraderinger gjelder fra 1. januar 2019.

Hva har kassasystemloven å si for deg i praksis?

Det meste av livet i butikken vil foregå som før, men det blir stilt strengere krav til funksjoner som forbudte og påbudte.

Funksjonene som blir forbudt i kassasystemet er blant annet
 • Flere virkemåter enn det som er oppgitt i dokumentasjonen på systemet
 • Dokumentasjon på at systemet ikke kan integreres med ekstern programvare som gjør det mulig å slette eller endre elektronisk journal
 • Muligheten for å fjerne, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Dette gjelder også programmert tekst på varer eller tjenester etter registreringen
 • Muligheten for å registrere salg uten at det skrives ut en salgskvittering – og da kun én
  – Visma Retail jobber for at elektronisk kvittering blir dekket av dette
 • Muligheten for å gjøre registreringer med åpen kassaskuff eller fullt lagringsminne
Funksjonene som blir påbudt i kassasystemet er blant annet
 • Vekselkasse skal kunne registreres
 • Ulike typer betalingsmidler skal kunne registreres
 • Kontinuerlig lagring og sikring av elektronisk journal slik at denne ikke kan bli endret i ettertid
 • Klokke stilt etter norsk normal- og sommertid
 • Klarere skille mellom positive og negative beløp på kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal
Noe blir også endret, som blant annet
 • X- og Z-rapporter skal både kunne lagres elektronisk og skrives ut ved kassapunktet. Disse vil også bli mer omfattende enn med dagens forskrifter
 • Klarere merking av kvitteringer, om det for eksempel er salg, retur eller kopi
Da er jo spørsmålet: Er du og kassasystemet ditt klar for alt dette?

Er du kunde hos Visma Retail går alt av seg selvAppIconsPack19

Skatteetatens sider står det “Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må leverandørene levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.”

Samtlige av våre POS- og kasseløsninger oppfyller disse kravene. Du behøver med andre ord ikke å gjøre noe som helst – systemene gjør jobben for deg. Det betyr at du som er kunde hos Visma Retail allerede nå kan begynne å planlegge nyttårsfesten med god samvittighet.

Mest populære